Hon'ble Supreme Court Orders/Judgments in Gujarati

Sr. No.Case NumberTranslated Gujarati VersionOrignal English Version
1.
Supreme Court Civil Appeal No.2660 of 2022 (Arising out of SLP(C) No.2181 of 2022)
તુષાર અરુણ ગાંધી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગાંધી આશ્રમ સ્મારકનો પુનર્વિકાસ
DownloadDownload
2.
Supreme Court Civil Appeal No.1951 of 2022
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. આર.જે.પઠાણ અને અન્ય
વિષય : ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓને કાયમી કરવા બાબત
DownloadDownload
3.
Supreme Court Criminal Appeal No.644 of 2022
હાજાભાઇ રાજેશભાઇ ઓડેદરા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નજરે જોનાર સાક્ષીના પુરાવાનું મૂલ્ય
DownloadDownload
4.
Supreme Court Civil Appeal No.472 of 2023 (Arising out of SLP(C) No.13885 of 2022)
મનુભાઇ સેન્ધાભાઇ ભરવાડ અને અન્ય વિ. ઓ.એન.જી.સી. લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : હંગામી જમીન સંપાદન
DownloadDownload
5.
Supreme Court Civil Appeal No.7322 of 2021
ગુજરાત રાજ્ય વિ. કેડિલા હેલ્થકેર લિમિટેડ
વિષય : સેલ્સ ટેક્સ રેફરન્સ- જી.એસ.ટી. અધિનિયમ હેઠળ ઉત્પાદનનું વર્ગીકરણ
DownloadDownload
6.
Supreme Court Civil Appeal No.9004 of 2022 (Arising from SLP(C) No.19053 of 2022)
મનહરલાલ શિવલાલ પંચાલ અને અન્યો વિ. નાયબ કલેક્ટર અને લેન્ડ એક્વીઝિશન ઓફીસર અને અન્યો
વિષય : આવશ્યક સેવાઓ માટે કરવામાં આવેલ જમીન સંપાદન
DownloadDownload
7.
Supreme Court Civil Appeal No.6902 of 2021 (Arising out of SLP(C) No.5311 of 2019)
કુર્બાન અન્સારી @ કુર્બાન અલી અને અન્યો વિ. શ્યામ કિશોર મુર્મુ અને અન્ય
વિષય : વાહન અકસ્માત વળતર ના સંદર્ભમાં, ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ નોંધવામાં આવેલા પુરાવાને પ્રથમ માહિતી અહેવાલ કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ ગણવા જોઈએ.,વાહન અકસ્માત વળતરના કેસ માટે મ્રુતકની આવક નક્કી કરવા માટે લઘુત્તમ વેતન અંગેની અધિસૂચના અબાધિત ન હોઇ શકે.
DownloadDownload
8.
Supreme Court Civil Appeal No.22 of 2009
કેનેરા બેંક વતી તેના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર વિ. સી.એસ. શ્યામ અને અન્ય
વિષય : માહિતિ અધિકાર ના કાયદા બાબત,માહિતી અધિકાર હેઠળ ખાનગી માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવાં બાબત
DownloadDownload
9.
Supreme Court Criminal Appeal No.878 of 2022 (Arising out of SLP (Crl) No.2971 of 2022)
મમતા અને અન્ય - વિરુધ્ધ - રાજ્ય (એનસીટી દિલ્હી) અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાના કલમ ૩૦૨, વિ. હેઠળના ગુન્હા માટે જામીન અરજી મંજૂર કરતાં દિલ્હી હાઇકોર્ટના ચુકાદાને રદ કરવા બાબત.
DownloadDownload
10.
Supreme Court Civil Appeal No.6152 of 2021 (Arising out of SLP (C) No.6466 of 2019)
ચંદ્રા ઉર્ફે ચંદા ઉર્ફે ચંદ્રરામ અને અન્ય - વિરુધ્ધ - મુકેશ કુમાર યાદવ અને અન્ય
વિષય : વાહન અકસ્માત વળતરના કેસ માટે મ્રુતકની આવક નક્કી કરવા માટે લઘુત્તમ વેતન અંગેની અધિસૂચના અબાધિત ન હોઇ શકે.
DownloadDownload
11.
Supreme Court Civil Appeal No.172 of 2023 (Arising from SLP (Civil) No.8083 of 2022)
ભારત સરકાર અને અન્ય - વિરુધ્ધ - રજીબ ખાન અને અન્ય
વિષય : જુદી-જુદી શૈક્ષણિક લાયકાતો અને અનુભવ એ અલગ-અલગ પગાર ધોરણ હોવા માટે ન્યાયોચિત કારણ હોઇ શકે.
DownloadDownload
12.
Supreme Court Criminal Appeal No.99 of 2021_Arising out of SLP_Crl_ No.9105 of 2015
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ભાલચંદ્ર લક્ષ્મીશંકર દવે
વિષય : ભરષ્ટાચાર અધિનિયમ અંતર્ગત દોષમુકતિ વિરુધ્ધ અપીલ
DownloadDownload
13.
Supreme Court Civil Appeal No. 1355-1356 of 2023_ Arising out of SLP Civil 4302-4303 of 2021
સુરેશકુમાર લલિતકુમાર પટેલ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો.
વિષય : સુપરવાઇઝર ભરતીમાં ક્ષૈતિજ અનામત ની પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પસંદગીમા સમાવેશ અંગે અપીલ
DownloadDownload
14.
Supreme Court Criminal Appeal No.353 of 2020
સતીષકુમાર ન્યાલચંદ શાહ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : "શિખર એપાર્ટમેન્ટ કેસ" મા પક્ષકારોનું જોડાવા માટેની અપીલ
DownloadDownload
15.
Supreme Court Civil Appeal No 1046 of 2019
કાંઠા વિભાગ યુવા કોળી સમાજ પરિવર્ત ટ્રસ્ટ અને અન્ય - વિરુદ્ધ - ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : વેસ્ટ-ટુ-એનર્જી પ્લાન્ટ અને વેસ્ટ-ટુ-કંપોસ્ટ પ્લાન્ટ શરૂ કરવા રાષ્ટ્રીય હરિત ન્યાયપંચ દ્વારા રાહત, વળતર અને પુઃસ્થાપન અંગે
DownloadDownload
16.
Supreme Court Civil Appeal Nos 2049-2050 of 2022
ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય અને અન્યો - વિરુદ્ધ - રજિત સિંહ
વિષય : નાણાકીય ગેરરીતિ, ફરજમા બેદરકારી તથા ગેરવર્તણૂક બાબત
DownloadDownload
17.
Supreme Court Civil Appeal No 2837 of 2022
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો - વિરુદ્ધ - એચ. બી. કાપડીયા એજ્યુકેશ ટ્રસ્ટ અને અન્ય
વિષય : અનુચ્છેદ -૩૦નો વ્યાપ
DownloadDownload
18.
Supreme Court Civil Appeal 1753-1754 of 2023_A_ O SLP 34752-53 of 2016
ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા વિરુદ્ધ જયંતિભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
19.
Supreme Court Criminal Appeal No-205 of 2023_Arising out of SLP Crl No-8501 of 2022
તલત સાનવી વિરુદ્ધ ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા - પિડીતનું વચગાળાનું વળતર
DownloadDownload
20.
Supreme Court Criminal Appeal No 1711 of 2011
અવતાર સિંહ અને અન્ય વિરુદ્ધ પંજાબ રાજ્ય
વિષય : ધી એસેન્શીઅલ કોમોડિટીઝ એક્ટ, ૧૯૫૫
DownloadDownload
21.
Miscellaneous Application No-1849 of 2022 in Civil Appeal No-21762 of 2017
મદદનીશ કમિશનર, ઈન્કમ ટેક્સ (એકઝેમ્પ્શન્સ) – વિરુદ્ધ - અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ
વિષય : ચેરિટેબલ સંસ્થાઓ દ્વારા દાવો કરવામાં આવતી મુક્તિઓ પરનો મહત્વનો ચુકાદો
DownloadDownload
22.
Supreme Court Civil Appeal No-6151 of 2021_Arising out of SLP_C_No-4705 of 2019
નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ – વિરુદ્ધ - ચામુંડેશ્વરી અને અન્ય.
વિષય : વાહન અકસ્માત વળતર ના સંદર્ભમાં, ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ નોંધવામાં આવેલા પુરાવાને પ્રથમ માહિતી અહેવાલ કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ ગણવા જોઈએ.
DownloadDownload
23.
Supreme Court Civil Appeal No 3070 of 2022
એસેટ રિકંસ્ટ્રક્શન કંપની (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ- વિરુદ્ધ - મુખ્ય નિયંત્રક મહેસૂલી સત્તામંડળ
વિષય : ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ હેઠળ, જો યોગ્ય ચાર્જિંગ જોગવાઈ હેઠળ સિંગલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વસૂલવામાં આવ્યું હોય, તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં ઘટાડો થવાને કારણે મહેસૂલ વિભાગ આવા સાધનને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકતું નથી.
DownloadDownload
24.
Supreme Court Civil Appeal No-1241-1242 of 2023_Arising out of SLP_Civil_No-7281-7282 of 2022
ચાઉસ તૌફિફ અલીમિયા વગેરે વિ. મેમણ મહમ્મદ ઉમર અનવરભાઈ અને અન્ય
વિષય : માેટર વાહન અધિનિયમ હેઠળ વળતરની ગણતરી
DownloadDownload
25.
Supreme Court Civil Appeal No- 6325-6326 of 2015
શ્રીમતી અકેલા લલિથા વિ. શ્રી કોંડા હનુમંત રાવ અને અન્ય
વિષય : બાળકના કુદરતી વાલી તરીકે માતાને બાળકની અટક નક્કી કરવાનાે અધિકાર
DownloadDownload
26.
Supreme Court Criminal Appeal No 1420 of 2018
હેમંતભાઈ બલવંતભાઈ પટેલ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
27.
Supreme Court Civil Appeal No - 1787 of 2023
ડાયરેક્ટર જનરલ, દૂરદર્શન પ્રસાર ભારતી કોર્પોરેશ ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વિ. શ્રીમતી મેગી એચ દેસાઇ
વિષય : છૂટક/કરાર આધારિત સેવાઓને કામચલાઉ સેવા અને/અથવા પેન્શનરી/સર્વિસ લાભના હેતુઓ માટે ગણવા બાબત
DownloadDownload
28.
Supreme Court Civil Appeal No-24 of 2013
ભારતીબેન ચંદ્રકાન્તભાઇ ઠાકોર વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : રાજીનામાના સમય દરમિયાન આનુષંગિક લાભો બાબત
DownloadDownload
29.
Supreme Court Civil Appeal No-9257 of 2019_ Arising out of SLP_C_No-14941 of 2014
ચેરમેન તથા મેેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઓ.એન.જી.સી લિમિટેડ અને અન્ય વિ. કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન રિસર્ચ સોસાયટી અને અન્ય
વિષય : ઓએનજીસીમાં સેલ્ફ કોન્ટ્રીબ્યુટરી, પોસ્ટ રિટાયરમેન્ટ એન્ડ ડેથ ઇન સર્વિસ બેનિફિટ સ્કીમ, ૧૯૯૧માં દાવેદારો અને ઓએનજીસી વચ્ચે ગ્રાહક અને સેવા પ્રદાતાના સંબંધ બાબત
DownloadDownload
30.
Supreme Court SLP Criminal No-3543 of 2020
પરમવીર સિંઘ સૈની વિ. બલજીત સિંહ અને અન્ય
વિષય : ઓવર સાઇટ મિકેનિઝમ બાબતે નિર્દેશ.
DownloadDownload
31.
Supreme Court Civil Appeal No. 1497 of 2023
શાહ નવાઝ ખાન અને અન્યો વિ. નાગાલેન્ડ રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : દીવાની કાર્યરીતિ સંહિતા ની કલમ ૨૪ અને ૨૫નું કાર્યક્ષેત્ર
DownloadDownload
32.
Supreme Court Civil Appeal No 3639 of 2022 (Arising out of SLP(C) No 1595 of 2022)
ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય અને અન્ય વિ. શ્રીમતી પ્રિયંકા
વિષય : સેવાકીય દાવાઓમાં મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટી બાબત
DownloadDownload
33.
Supreme Court Civil Appeal No.6374 of 2021
નેહા ત્યાગી વિ. લેફ્ટન્ટ કર્નલ દીપક ત્યાગી
વિષય : બાળકના ભરણપોષણની પિતાની જવાબદારી
DownloadDownload
34.
Supreme Court Civil Appeal no. 5937 of 2011
કમિશ્નર ઓફ ટ્રેડ ટેક્સ વિ. મેસર્સ કુમાર પેઇન્ટ્સ એન્ડ મિલ સ્ટોર્સ વતી તેના પ્રોપરાઈટર
વિષય : યુ. પી. ટ્રેડ ટેક્સ અધિનિયમ હેઠળ પ્રક્રિયાની નિપજની 'ઉત્પાદન' તરીકે કરપાત્રતા
DownloadDownload
35.
Supreme Court Civil Appeal No. 1669 of 2020
સાબરમતી ગેસ લિ. વિ. શાહ એલોય્સ લિ.
વિષય : ઇન્સોલ્વેન્સી એન્ડ બેંકરપ્સી કોડ, ૨૦૧૬માં લિમિટેશન પીરિયડની ગણતરી
DownloadDownload
36.
Supreme Court Criminal Appeal No-195 of 2022 Arising out of SLP (Cr) No-6545 of 2020
કહકશાં કૌસર @ સોમ અને અન્ય. વિ. બિહાર રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : દહેજ ઉત્તપીડન અને ઘરેલુ હિંસા
DownloadDownload
37.
Supreme Court Civil Appeal No.3504-3505 of 2010
મેસર્સ ગેસ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ વિ. મેસર્સ ઇન્ડિય પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : જાહેર ઉપક્રમો મધ્યેના કરાર અંગેનો વિવાદ, જાહેર ઉપક્રમ અને ખાનગી ઉપક્રમ મધ્યેના કરાર અંગેનો વિવાદ
DownloadDownload
38.
Supreme Court Civil Appeal No.1867 of 2006 Arising out of SLP (C) No.23314, 23316, 23702, 25179 and 24732 of 2005
મલિક મઝહર સુલ્તાન અને અન્ય વિ. યુ. પી. જાહેર સેવા આયોગ અને અન્ય
વિષય : ભરતી પરીક્ષાઓ માટે વયમર્યાદા નિર્ધારણ તારીખ
DownloadDownload
39.
Supreme Court Criminal Appeal Nos. 1045-1046 of 2023 Arising out of SLP(CRL) Nos. 011196-011197/2022
મરગની ઉસ્માની વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ડીફોલ્ટ જામીન
DownloadDownload
40.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 2984-2985 of 2022 Arising out of SLP (C) Nos. 7279-7280 of 2022
હરિયાણા રાજ્ય અને અન્ય વિ. સતપાલ અને અન્ય
વિષય : અનધિકૃત કબજા બાબત
DownloadDownload
41.
Supreme Court Civil Appeal No 1966-1967 of 2020 - Arising out of SLP(C) No 5840 of 2015
ચીફ ઇન્ફોર્મેશન કમિશનર વિ. ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને અન્ય
વિષય : માહિતિ અધિકાર ના કાયદા બાબત
DownloadDownload
42.
Supreme Court Criminal Appeal Nos.1061-1084 of 2022 Arising out of SLP (Crl.) Nos.1132-1155 of 2022
દક્ષાબેન વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૬ અંતર્ગત સમાધાન ના આધારે એફ.આઇ.આર. રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
43.
Supreme Court Criminal Appeal no. 952 of 2023 Arising out of SLP(Cri.) no. 2351 of 2023
ભારત સંઘ વિરુદ્ધ અજય કુમાર સિંહ ઉર્ફૅ પપ્પુ
વિષય : એન.ડી.પી.એસ. અધીનીયમમાં જામીન ન આપવા બાબત
DownloadDownload
44.
Supreme Court Civil Appeal No. 2916 of 2022
અયોધ્યા ફૈઝાબાદ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી અને અન્ય વિ. રામ નેવાજ અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
45.
Supreme Court Writ Petition No. 129 of 2006
લક્ષ્મી વિ. ભારત સરકાર અને અન્યો
વિષય : એસિડ એટેક પીડિતોની સારવાર,મહિલાઓ પ્રત્યેની ક્રૂરતા,એસિડનું વેચાણ
DownloadDownload
46.
Supreme Court Criminal Appeal no.284 of 2023 Arising out of SLP (Crl) No.7099/2018
બી. વી. શેષૈયા વિ. તેલંગાણા રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : વટાઉખત અધિનિયમ, ૧૮૮૧ બાબત
DownloadDownload
47.
Supreme Court Civil Appeal No 6216 of 2012
સુપર ડાયમંડ ટૂલ્સ અને અન્યો વિ. આર. કે. મોહન રાવ
વિષય : મઘ્યસ્થીકરણ બાબત
DownloadDownload
48.
Supreme Court Civil Appeal No 379 of 2023
દિલ્હી એનસીટી સરકાર વિ રતિરામ અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
49.
Supreme Court Civil Appeal No 423 of 2023
સચિવ, જમીન અને મકાન વિભાગ, રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર, દિલ્હી સરકાર અને અન્યો વિ ઓમ પ્રકાશ (મૃત), લીગલ રીપ્રેસન્ટેટીવ દ્વારા અને બીજાઓ
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
50.
Supreme Court Civil Appeal No 395 of 2023
દિલ્હી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી વિ નેમચંદ શર્મા અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
51.
Supreme Court Criminal Appeal No.1179 of 2012
નરેન્દ્રસિંહ કેશુભા ઝાલા વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
52.
Supreme Court Criminal Appeal No.609 of 2015
ઇન્દ્રજીત દાસ વિ. ત્રિપુરા રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
53.
Supreme Court I A No 56308 of 2023
પિનાક પાણી મોહંતી વિ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો
વિષય : સહારા ગ્રુપ ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓના થાપણદારોની કાયદેસર બાકી નીકળતી રકમ સામે રૂ. ૨૩,૯૩૭/- કરોડ (સહારા-સેબી રીફંડ ખાતામાં પડેલી) માંથી રૂ.૫,૦૦૦/- કરોડની રકમ હસ્તાંતરિત કરવા માટે ઉચિત નિર્દેશો
DownloadDownload
54.
Supreme Court Civil Appeal No. 3481 of 2022
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ મેસર્સ સૉ પાઇપ્સ લિમિટેડ (જિંદાલ સૉ લિમિટેડ)
વિષય : કર વસૂલાત પર દંડ અને વ્યાજ
DownloadDownload
55.
Supreme Court Criminal Appeal No-1148 of 2023 Arising out of SLP No-295 of 2023
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન વિ. સંતોષ કરનાની અને અન્ય
વિષય : આગોતરા જામીન સામે અપીલ
DownloadDownload
56.
Supreme Court Civil Appeal No-397 of 2023 Arising out of SLP C No-1599 of 2023
દિલ્હી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી વિ. દીવાન ચંદ પ્રુથી અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર, પુનર્વસન અને પુનર્વસન અધિનિયમ, ૨૦૧૩; કલમ ૨૪ (૨)
DownloadDownload
57.
Supreme_Court_Civil_Appeal_No_3114_3115_of_2023
યોગેશ નવિનચંદ્ર રવાણી વિરુદ્ધ નાનજીભાઇ સાગરામભાઇ ચૌધરી અને અન્યો
વિષય : દીવાની દાવામાં કાનૂની વારસદારોની પાત્રતા/અનિવાર્યતા
DownloadDownload
58.
Supreme Court Civil Appeal No.7382 of 2021
બ્રિજેશ ચંદ્ર દ્વિવેદી (મૃત્) વિ સાન્યા સહાયક અને અન્ય
વિષય : દારૂના નશામાં વાહન ચલાવવું એ માત્ર ગેરવર્તણૂક જ નથી પરંતુ ગુનો પણ છે.
DownloadDownload
59.
Supreme Court Criminal Appeal No. 549 of 2023 [Arising out of SLP (CRL) No. 1658 of 2020]
જુહરૂ અને અન્ય વિ. કરીમ અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૩૧૯
DownloadDownload
60.
Supreme Court Criminal Appeal No. 581 of 2023
સરબજીત કૌર વિ. પંજાબ રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કરારના ભંગથી છેતરપિંડી માટે ફોજદારી કાર્યવાહી ઉદ્ભવતી નથી, સિવાય કે ટ્રાન્ઝેક્શનની શરૂઆતમાં કપટપૂર્ણ અથવા અપ્રમાણિક ઈરાદો દર્શાવવામાં આવેલ હોય.
DownloadDownload
61.
Supreme Court Civil Appeal No.4134 of 2022 (Arising out of SLP (C) No.2946 of 2020)
ઋષિભાઇ જગદીશભાઇ પાઠક વિરૂદ્ધ ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
વિષય : ઉચ્ચ પગાર ધોરણ
DownloadDownload
62.
Supreme Court Criminal Appeal No.1497 of 2022
દશરથભાઈ ત્રિકમભાઈ પટેલ વિ. હિતેશ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અન્ય
વિષય : વટાઉખત અધિનિયમ, ૧૮૮૧ બાબત
DownloadDownload
63.
Supreme Court Criminal Appeal No.2269 of 2010
નિખિલ ચંદ્ર મંડલ વિરુદ્ધ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય
વિષય : જ્યારે સંજોગો શંકાસ્પદ હોય ત્યારે બાહ્ય-ન્યાયિક કબૂલાતની વિશ્વસનીયતા.
DownloadDownload
64.
Supreme Court Criminal Appeal No.1304 of 2018
પ્રદીપ કુમાર વિરુદ્ધ છત્તીસગઢ રાજ્ય
વિષય : અન્ય ન્યાયિક નિવેદનો અને સાંયોગિક પુરાવાઓના સંદર્ભમાં પુરાવાઓનુ પુનઃ મૂલ્યાંકન
DownloadDownload
65.
Supreme Court Civil Appeal No.911 of 2022 Arising out of SLP (C) No.29096 of 2019
આવકવેરા અધિકારી વિ. વિક્રમ સુજિતકુમાર ભાટીઆ
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમમાં સુધારા બાબત
DownloadDownload
66.
Supreme Court Civil Appeal No.6069 of 2012
મ્યુનિસિપલ કમિશનર, જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય એક વિ. આર. એમ. દોશી
વિષય : ખાતાકીય તપાસમાં સક્ષમ સત્તામંડળ દ્વારા બહાલી, નિર્ણયને માન્ય બનાવે છે.
DownloadDownload
67.
Supreme Court Criminal Appeal No.1277 of 2014 (@Special Leave Petition (Crl.) No.9127 of 2013)
અર્નેશ કુમાર વિ. બિહાર રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સાત વર્ષથી ઓછી કેદની સજાપાત્ર ગુનામાં ધરપકડ અંગે માર્ગદર્શિકા - અર્નેશ કુમાર ગાઇડલાઇન્સ
DownloadDownload
68.
Supreme Court Civil Appeal No 421 of 2022
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિ. વિ. વી.બી.આર. મેનન અને અન્યો
વિષય : નિર્દેશો આપવાની રાષ્ટ્રીય હરિત ટ્રિબ્યુનલની સત્તાઓ
DownloadDownload
69.
Supreme Court Civil Appeal No. 2913-2915 of 2018
પ્રસાંન્તા કુમાર સાહૂ અને બીજાઓ વિ.ચારુલતા સાહુ અને બીજાઓ
વિષય : વારસાઈ અધિનિયમ અંતર્ગત પુત્રીનો વારસાઈ હક્ક
DownloadDownload
70.
Supreme Court Civil Appeal No.2471 of 2023 (@SLP (C) No.6185 of 2020)
નિયામક (વહીવટ અને માનવ સંસાધન) કેપીટીસીએલ તથા અન્ય. વિ. સી. પી. મુન્ડીનામણિ અને અન્ય.
વિષય : સેવાના અંતિમ દિવસ સુધીમાં પ્રાપ્ત કરેલ વાર્ષિક ઈજાફા બાબત
DownloadDownload
71.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1910 of 2010
બાલુ સુદામ ખાલ્ડે અને અન્ય વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય
વિષય : ઈજાગ્રસ્ત સાક્ષીઓના પુરાવાના મહત્વ બાબત
DownloadDownload
72.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1434 of 2023
મેસર્સ જર્માઇન કેપિટલ એલ.એલ.સી. વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન અને અન્યો
વિષય : બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા બાબત
DownloadDownload
73.
Supreme Court Special Leave to Appeal (Criminal) No.555/2023
રવિશ કુમાર વિરૂદ્ધ બિહાર રાજ્ય
વિષય : જામીનના હુકમોના નમુનાની મુળભુત જરૂરિયાતો
DownloadDownload
74.
Supreme Court Criminal Appeal No.383 of 2003 arising out of SLP (Cri.) No.3416 of 2002
બી.એસ. જોશી અને અન્ય વિરૂદ્ધ હરિયાણા રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : વૈવાહિક તકરારોમાં સમાધાનનો અવકાશ
DownloadDownload
75.
Supreme Court Civil Appeal No.2519-2522 of 2023 Arising out of SLP (Civil) No.25714-17 of 2019
રજિસ્ટ્રાર જનરલ, કર્ણાટક ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને અન્ય વિરુદ્ધ શ્રી એમ નરસિમ્હા પ્રસાદ
વિષય : સેવામાં થી બરતરફીના આદેશને રદ કરતા કર્ણાટક ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદાની સામે અપીલ
DownloadDownload
76.
Supreme Court Special Leave Petition (Civil) No.3063-3064 of 2021 (Diary no.3869/2021)
મદ્રાસ ઉચ્ચ ન્યાયાલય, રજિસ્ટ્રાર જનરલ દ્વારા વિરુદ્ધ એમ. સી. સુબ્રમણ્યમ અને અન્યો
વિષય : અદાલત સમક્ષ પેન્ડિંગ કેસમાં સમાધાન થયેલ દાવાને પરત ખેંચી કોર્ટ ફી રિફંડ માટેની અપીલ
DownloadDownload
77.
Supreme Court Criminal Writ Petition No. 666 of 1992
વિશાખા અને અન્ય વિરુધ્ધ રાજસ્થાન રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કાર્યસ્થળો પર મહિલાઓની જાતીય સતામણી રોકવા માંટેની માર્ગદર્શિકાઓ
DownloadDownload
78.
Supreme Court Civil Appeal No.1794 of 2013
કે. શ્રીનિવાસ રાવ. વિરુદ્ધ ડી. એ. દીપા.
વિષય : માનવીય વર્તણૂકના કેટલાક ઉદાહરણો, જે માનસિક ક્રૂરતા સાથે સંબંધિત કિસ્સાઓમાં સુસંગત હોઈ શકે છે.
DownloadDownload
79.
Supreme Court Civil Appeal No. 10209 of 2011 (Arising out of SLP (C) No.2798 of 2010)
કે. એન. ગોવિંદન કુટ્ટી મેનન વિરુદ્ધ સી. ડી. શાજી.
વિષય : શું લોક અદાલત દ્વારા પસાર કરાયેલા એવોર્ડને દીવાની અદાલત દ્વારા અમલ કરાવી શકાય તેવું "હુકમનામું" ગણી શકાય?
DownloadDownload
80.
Supreme Court Writ Petition (C) No.565 of 2012
નિપુન સક્સેના અને અન્ય વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય
વિષય : પીડિતો/જાતીય હુમલામાં બચી ગયેલા/મહિલા/અન્ય માટે નાલસાની વળતર યોજના-૨૦૧૮ના શીર્ષક હેઠળની માર્ગદર્શિકા
DownloadDownload
81.
Supreme Court Criminal Appeal No.64 of 2021
સિજુ કુરિયન વિરુદ્ધ કર્ણાટક રાજ્ય
વિષય : જ્યારે બે અલગ-અલગ વાજબી નિષ્કર્ષો શક્ય હોય ત્યારે એપેલેટ કોર્ટ ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્દોષ છોડી મૂકવાના નિર્ણય બાબતે દખલ કરી શકશે નહીં.
DownloadDownload
82.
Supreme Court Special Leave Petition (Crl.) No.9445 of 2022
સંજીવ કુમાર રાજેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : મેટરમાંથી રિક્યુઝ થઈ જવા માટેની અરજ
DownloadDownload
83.
Supreme Court Civil Appeal No.7300 of 2022
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વિ. રાજેશ અગ્રવાલ અને અન્ય
વિષય : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની માસ્ટર ડિરેક્શન્સ ઓન ફ્રોડ
DownloadDownload
84.
Supreme Court Criminal Appeal No.1390-1391 of 2023
અતુલભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ભંડેરી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુજસીટોક અંતર્ગત જામીન આપવા માટે વિવેકાધિકારનો ઉપયોગ
DownloadDownload
85.
Supreme Court CrA No.1392 of 2007
ઈન્દર મોહન ગોસ્વામી અને અન્ય વિ. ઉત્તરાંચલ રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સીઆરપીસી કલમ ૪૮૨ હેઠળ ઉચ્ચ અદાલતની અંતર્નિહિત સત્તાઓનો ઉપયોગ
DownloadDownload
86.
Supreme Court Criminal Appeal No.324 of 2001
પ્રહલાદ સિંઘ ભાટી વિરુદ્ધ એન.સિ.ટી. દિલ્હી અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૨ હેઠળના ગુનામાં જામીન
DownloadDownload
87.
Supreme Court Writ Petition 57 of 1979
હુસૈન આરા ખાતૂન અને બીજા. વિરુદ્ધ. સામાવાળા ગૃહ સચિવ, બિહાર રાજ્ય, પટના
વિષય : હુસેનઆરા ખાતુન કેસ : ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદોને મફત કાનૂની સેવાઓ એ કોઈપણ 'વાજબી નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી' પ્રક્રિયાનું આવશ્યક તત્વ છે. જે કેદીએ અદાલતની પ્રક્રિયા દ્વારા પોતાની મુક્તિ મેળવવાની છે, તેની પાસે કાનૂની સેવાઓ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ.
DownloadDownload
88.
Supreme Court Appeal (Cri.) No. 1154 of 2005
સુરિન્દર સિંહ ઉર્ફે શિંગારા સિંહ વિરુધ્ધ પંજાબ રાજ્ય
વિષય : કેસની ઝડપી સુનાવણી એ મુળ્ભુત અધિકાર છે
DownloadDownload
89.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 8553-8557 of 2014
ગુજરાત રાજય અને અન્યો વિ. વિરુદ્ધ ડો. પી. એ. ભટ્ટ અને અન્યો વિ.
વિષય : બી.એ.એમ.એસ. (બેચલર ઓફ આયુર્વેદ ઇન મેડીસીન એન્ડ સર્જરી)ની ડિગ્રી ધરાવતાં ડોક્ટર્સ (તબીબો)ને એમ.બી.બી.એસ.ની ડિગ્રી ધરાવતાં ડોક્ટર્સ (તબીબો)ની સમકક્ષ ગણાવા જોઇએ કે કેમ?
DownloadDownload
90.
Supreme Court Civil Appeal No.290 of 2023
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વિરૂદ્ધ કોસ્મો ફિલ્મસ્ લિમિટેડ
વિષય : જીએસટીના આધારે અગ્રિમ આધિકૃતતામાં મુક્તિ
DownloadDownload
91.
Supreme Court Civil Appeal No.3480-3481 of 2020
ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ અને અન્ય વિરુદ્ધ રિન્યુ વિન્ડ એનર્જી (રાજકોટ) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : રિન્યુએબલ ઉર્જામાં ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ અન્વયે દર નિર્ધારણ પ્રક્રિયા
DownloadDownload
92.
Supreme Court Writ Petition (Cri) No. 592 of 1987
શ્રી ડી.કે બાસુ, અશોક કે.જાેહરી વિરુદ્ધ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય, યુપી રાજ્ય
વિષય : આરોપીઓની ધરપકડ અને અટકાયતના કેસોમાં ડી.કે.બાસુની માર્ગદર્શિકા
DownloadDownload
93.
Sંupreme Court Miscellaneous Application No. 1849 of 2021 in Special Leave Petition(Criminal) No. 5191 of 2021
સતેન્દ્ર કુમાર અંતિલ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને અન્ય
વિષય : જામીન મંજૂર કરવા અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
DownloadDownload
94.
Supreme Court Transfer Petition (Civil) No. 1118 of 2014
શિલ્પા શૈલેષ વિ. વરુણ શ્રીનિવાસન
વિષય : હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમની કલમ ૧૩ખ હેઠળ ફરજીયાત પ્રતિક્ષાકાળમાંથી મુક્તિ સબબ અદાલતની સત્તા
DownloadDownload
95.
Supreme Court Civil Appeal No.3259 of 2023 Arising out of SLP (Civil) No.16932 of 2018
ગુજરાત કોમ્પોઝિટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : મઘ્યસ્થીકરણ બાબત
DownloadDownload
96.
Supreme Court Civil Appeal No.8129 of 2022
મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડ વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય
વિષય : ઉચ્ચ અદાલતની ખંડપીઠ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચૂકાદાની સત્યતાને પડકારતી વધતી જતી રીવ્યુ અરજીઓ એ કાયદાની પ્રક્રિયાનો ખુલ્લેઆમ દૂરઉપયોગ છે.
DownloadDownload
97.
Supreme Court Civil Appeal no. 1390 of 2022
ભારત સંઘ અને અન્ય -વિરુદ્ધ - મેસર્સ મોહિત મિનરલ્સ પ્રા.લિ. ના ડાયરેક્ટર મારફતે
વિષય : વિદેશી શિપિંગ લાઈનને વિદેશી વિક્રે તા દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા દરિયાઈ માલસામાનનાં નુરના ઘટક પર રિવર્સ ચાર્જ આધારે આઈ.જી.એસ.ટી લાદી શકાય કે કેમ.
DownloadDownload
98.
Supreme Court Criminal Appeal No.98 of 2021 (Arising out of SLP (Crl.) No.11616 of 2019)
ભારત સરકાર વિ. કે. એ. નજીબ
વિષય : યુએપીએ હેઠળના કેસમાં ઝડપી સુનાવણીનો મૂળભૂત અધિકાર અને જામીન મંજૂરી
DownloadDownload
99.
Criminal Appeals No.822-823 of 2023 (Arising out of Petitions for Special Leave to Appeal (Crl) No.11104-11105 of 2022)
સુશ્રી એક્સ વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : આગોતરા જામીન સામે અપીલ
DownloadDownload
100.
Criminal Appeal Nos. 251-252 of 2020 (Arising out of SLP(Crl.) Nos. 142-143 of 2019
રાજેશભાઈ મુળજીભાઈ પટેલ અને અન્ય વિ. વીરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ.
વિષય : એન.આઇ. એક્ટની કલમ ૧૩૮ હેઠળ દાખલ કરાયેલ ફોજદારી કેસમાં ફોજદારી ફરિયાદને રદ કરવા અંગે
DownloadDownload
101.
Supreme Court Civil Appeal No.2793 of 2010
સીએલપી ઇન્ડિયા પી. વી. ટી. લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ અને બીજા.
વિષય : કરારમાં સંમત થયા હોય તેનાથી અલગ વ્યાજ દર મેળવવા અપીલકર્તા માટે ઉપલબ્ધ નથી
DownloadDownload
102.
Supreme Court Criminal Appeal No.1162-1163 of 2019
ભરતભાઈ ભીમાભાઈ ભરવાડ વિ. ગુજરાત રાજય અને અન્ય (એસ.એલ.પી (સી.આર.એલ) નં. ૩૨૦૪ - ૩૨૦૫ ઓફ ૨૦૧૯ માંથી ઉદભવેલ)
વિષય : જામીનના હુકમોના નમુનાની મુળભુત જરૂરિયાતો
DownloadDownload
103.
Supreme Court Criminal Appeal No.1619 of 2019 Arising out of SLP No-4294 of 2019
મિસ એક્ષ વાય ઝેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જ્યારે સમાધાન ધમકી તથા બળજબરી હેઠળ કરવામાં આવેલ હોય ત્યારે બળાત્કારનો કેસ રદ થઇ શકશે નહી
DownloadDownload
104.
Supreme Court Civil Appeal No.1601/2020 (Arising out of SLP (C) No.27926/2016)
વિનોદ રાવજીભાઇ રાજપૂત વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સળંગ સેવાના લાભો સાથે પુનઃસ્થાપન
DownloadDownload
105.
Supreme Court Criminal Appeal No-880 of 2009
નાગજી ઓધવજી કુંભાર અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ઇપીકો કલમ ૩૦૨ હેઠળની ગુનાસાબિતીને કલમ ૩૦૪માં પરિવર્તિત કરવા બાબત
DownloadDownload
106.
Supreme Court Criminal Appeal Nos.488-489 of 2017
મુસ્તાક @ કાણિયો અહેમદ શેખ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૧૪ સાથે વાંચતા કલમ ૩૦૭ હેઠળના ગુના માટે થયેલ સજાના વધારા સામે અપીલ
DownloadDownload
107.
Supreme Court Criminal Appeal No.460 of 2020
જિનોફર કવાસજી ભુજવાલા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જામીન પર છૂટેલી વ્યક્તિ અમુક ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાય માત્ર તેવા કારણસર ફરિયાદીપક્ષ કોઈ પણ સંજોગોમાં વિકલ્પરહિત નથી.
DownloadDownload
108.
Supreme Court Civil Appeal_No-9322 of 2022 Arising out of SLP No-32448 of 2018
ગૌહર મોહમ્મદ વિ. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ અને અન્યો
વિષય : વાહન અકસ્માત વળતર કેસમાં સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ગદર્શિકાઓ
DownloadDownload
109.
Supreme Court Civil Appeal No.2109-2110 of 2004
કે. સી. નિનાન વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્ય વિદ્યુત બોર્ડ અને અન્યો
વિષય : વીજ્ળી અધિનિયમન ૨૦૦૩ ની કલમ ૪૩ હેઠળ વીજળી પૂરી પાડવાની ફરજ સંપૂર્ણ નથી, અને વીજળીના પુરવઠા માટેની અરજીના ભાગ રૂપે ઇલેક્ટ્રિક યુટિલિટીઝ દ્વારા નિર્ધારિત આવા ચાર્જ અને પાલનને આધિન છે
DownloadDownload
110.
Supreme Court Criminal Appeal No.1011 of 2023
જજબીર સિંઘ @જેસ્બિર સિંઘ સામરા @જેસ્બિર અને અન્યાે વિ. રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી
વિષય : ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ ૧૬૭(૨) હેઠળ મંજૂરીના અભાવે અધૂરી રહેલી ચાર્જશીટના આધારે આરોપી ડિફોલ્ટ જામીન મેળવવા માટે હકદાર નથી.
DownloadDownload
111.
Supreme Court Civil Appeal No.6033 of 2009 with Civil Appeal No.5714 of 2011
આયુક્ત, કેન્દ્રીય આબકારી અને જકાત અને અન્ય વિરૂદ્ધ મે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
વિષય : સમયમર્યાદાના વિસ્તૃત સમયગાળાને લાગુ કરીને તફાવત જકાતની માંગણી
DownloadDownload
112.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1123 of 2010
અશોકસિંહ જયેન્દ્રસિંહ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
113.
Supreme Court Criminal Appeal No 9 of 2019 Arising out of SLP (Crl) No.5223 of 2018
સતીશચંદ્ર રતનલાલ શાહ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
114.
Supreme Court Civil Appeal No. 8194 of 2018
હસમુખલાલ માધવલાલ પટેલ અને અન્ય વિરુદ્ધ અમ્બીકા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩૯૭ અને ૩૯૮ હેઠળ ગેરવહીવટ અને દમન અંગેની અરજી
DownloadDownload
115.
Supreme Court Criminal Appeal No.699 of 2020 arising out of SLP (Criminal) No.2333 of 2020
એમ. રવિન્દ્રન વિરૂદ્ધ ધી ઇન્ટેલીજન્સ ઓફિસર, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલીજન્સ
વિષય : ડીફોલ્ટ જામીન
DownloadDownload
116.
Supreme_Court_Civil_Appeal_No_9195_9196_of_2010
મેસર્સ બિલાગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રા. લિ. અને અન્ય એક વિરુદ્ધ કમિશનર ઓફ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ, દમણ અને અન્ય એક
વિષય : સંબંધિત વ્યક્તિને વેચાણ કરવામાં આવેલ માલ પર આબકારી જકાત
DownloadDownload
117.
Supreme Court Civil Appeal No. 4885 of 2018
રામસિંઘભાઇ (રામસંગભાઇ) જેરામભાઇ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : વળતરના પુનઃનિર્ધારણ માટે માટે જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ની કલમ-૨૮એ હેઠળની અરજી
DownloadDownload
118.
Supreme Court Criminal Appeal No.448 of 2018 Arising out of SLP (Crl) No.8087 of 2016
ભરતકુમાર રમેશચંદ્ર બારોટ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
119.
Supreme Court Civil Appeal No.2241 of 2023 (Arising out of SLP (Civil) No.6452 of 2021)
અભિષેક સિંહ વિ. હુતામકી પીપીએલ લિ. અને અન્ય
વિષય : ઈન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (ઈન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ ફોર કોર્પોરેટ પર્સન્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૮ [ટૂં કમાં “આઇબીબીઆઇ રેગ્યુલેશન્સ”] ના રેગ્યુલેશન ૩૦/એ એનસીએલટી પર બંધનકર્તા રહેશે.
DownloadDownload
120.
Supreme Court Criminal Appeal No 2022 of 2023
તિસ્તા અતુલ સેતલવાડ વિ. ગુજરાત સરકાર
વિષય : જામીન મંજૂર કરવા અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
DownloadDownload
121.
Criminal Appeal No. 508 of 2019 (Arising out of Special Leave Petition (Crl.) 1883 of 2018
રોહિતભાઈ જીવણલાલ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને બીજાઓ
વિષય : નેગોશિએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, ૧૮૮૧ ની કલમ ૧૧૮ અને ૧૩૯ હેઠળ અનુમાન
DownloadDownload
122.
Supreme Court Criminal Appeal No. 506 of 2019
રફીક અહમદભાઈ પાલીવાલા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ્આઇ.પી.સી. ની કલમ ૩૯૨, ૩૯૫ અને ૩૯૭ અંગે
DownloadDownload
123.
Criminal Appeal Nos.1359-1361 of 2007
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધઃ અનવર ઉસ્માન સુમ્ભાનિયા અને બીજાઓ
વિષય : ટાડાના કાયદાની કલમ-૨૦(એ)(૧) હેઠળ પૂર્વમંજૂરીની ફરજિયાત જરૂરિયાત બાબતે નોંધપાત્ર ચૂકાદો
DownloadDownload
124.
Supreme Court Criminal Appeal No-253 of 2018 Arising out of SLP (Cri.) No-8923 of 2017
લવઘણભાઈ દેવજીભાઈ વસાવા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુના-સાબિતીને આઈ.પી.સી. કલમ ૩૦૨ને બદલે આઈ.પી.સી. કલમ ૩૦૪માં બદલવા બાબત
DownloadDownload
125.
Supreme Court Criminal Appeal No.1125 of 2010
ગુજરાત રાજ્ય વિ. કાળુસિંહ @ હરપાલસિંહ
વિષય : આરોપીને શંકાનો લાભ આપવા બાબત
DownloadDownload
126.
Supreme Court Civil Appeal No.7791-7796 of 2013
કાળુભાઈ ખાતુભાઈ, વગેરે. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન કેસમાં જમીન માલિકો માટે સમાન વળતરના સિદ્ધાંતને સમર્થન
DownloadDownload
127.
Supreme Court Criminal Appeal No. 167 of 1984
જ્ઞાન કૌર વિ. પંજાબ રાજ્ય
વિષય : પી. રથિનમના કેસમાં 'મરણનો અધિકાર' પર આઇ.પી.સી.ની કલમ ૩૦૬, ૩૦૯ અને અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૨૧ ની વ્યાખ્યા/છ્ણાવટ
DownloadDownload
128.
Supreme Court Criminal Appeal No- 898 of 2022
સ્વામીનાથન કુંચુ આચાર્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : હેબિયસ કોર્પસની રીટ
DownloadDownload
129.
Supreme Court Criminal Appeal No.432 of 2021 (Arising from SLP (Cri.) No.673/2021)
ધર્મેશ @ ધર્મેન્દ્ર @ ધમો જગદિશભાઈ @ જગાભાઈ ભાગુભાઈ રતાડિઆ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જામીન મંજૂર કરવાની શરત તરીકે પીડિતને વળતરની ચુકવણીની યથાર્થતા
DownloadDownload
130.
Supreme Court Civil Appeal No-13977 of 2015
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુધ્ધ મલ્ટિપ્લેક્સ એશોસિએશન ઓફ ગુજરાત તેના પ્રતિનિધિ દ્વારા
વિષય : મનોરંજન ક્ષેત્રે કરવેરા બાબત
DownloadDownload
131.
Supreme Court Civil Appeal No 6000 of 2010 arising out of SLP (C) 760 of 2007
એફકોન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને અન્ય. વિ. ચેરિયન વર્કી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની (પી) લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : મઘ્યસ્થીકરણ બાબત
DownloadDownload
132.
Supreme Court Civil Appeal No. 6022 of 2019 (Arising out of SLP(C) No 24021 of 2013)
મધુસૂદન ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : શહેરી જમીન (ટોચમર્યાદા અને નિયમન) અધિનિયમ, ૧૯૭૬ ની કલમ ૨૦ હેઠળ મુક્તિ માટેની અરજી
DownloadDownload
133.
Supreme Court Criminal Appeal No 1365 1366 of 2017 Arising Out of SLP (Crl) 3509 3510 of 2017
મહેન્દ્રભાઇ સુભાષભાઇ વાનખેડે વિ. ગુજરાત રાજ્ય ઇ.
વિષય : અમુક કિસ્સામાં સજાનું પ્રમાણ
DownloadDownload
134.
Supreme Court Civil Appeal No 4164 of 2007
ગુજરાત રાજ્ય વિ. માલીબેન નાથુભાઇ (મૃ) વતી કાનૂની પ્રતિનિધિ અને અન્યો
વિષય : હંગામી જમીન સંપાદન,આવશ્યક સેવાઓ માટે કરવામાં આવેલ જમીન સંપાદન,જમીન સંપાદન ,વારસાઈ અધિનિયમ અંતર્ગત પુત્રીનો વારસાઈ હક્ક
DownloadDownload
135.
Supreme Court Civil Appeal No- 10373 of 2010
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વગેરે વિરુદ્ધ જયેશભાઈ કાનજીભાઈ કળાથિયા વગેરે
વિષય : ખાણ અને ખનીજ બાબતો
DownloadDownload
136.
Supreme Court Criminal Appeal No 1044 of 2022
સિદ્ધાર્થ મુકેશ ભંડારી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
137.
Supreme Court Criminal Appeal No.216 of 2015
કાલાભાઇ હમીરભાઇ કચ્છોટ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
138.
Supreme Court Civil Appeal No.6380 of 2012
કપિલાબેન અંબાલાલ પટેલ અને અન્ય વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
139.
Supreme Court Criminal Appeal No 1540 of 2018 Arising Out of SLP (Crl) 8739 of 2018
કનુભાઇ ભગવાનભાઇ નાયક વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ,અમુક કિસ્સામાં સજાનું પ્રમાણ
DownloadDownload
140.
Supreme Court Civil Appeal No 13047 13048 of 2017 with Civil Appeal No 13049 of 2017 Civil Appeal No 13050 of 2017
ગુજરાત રાજ્ય વિ. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
વિષય : અમુક કિસ્સાઓમાં માલના આંતર-રાજ્ય પરિવહન સબબ જી.એસ.ટી.
DownloadDownload
141.
Supreme Court Criminal Appeal No 1656 of 2022
જીગર ઉર્ફે જીમ્મી પ્રવિણચંદ્ર આડતિયા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ડીફોલ્ટ જામીન
DownloadDownload
142.
Supreme Court Miscellaneous Application No 2597 of 2018 in Criminal Appeal No 895 of 2018
ગુજરાત રાજ્ય વિ. નવિનભાઇ ચંદ્રકાન્ત જોષી
વિષય : ખાનગી વ્યક્તિના કિસ્સામાં લાંચ-રુશ્વત અધિનિયમ બાબત
DownloadDownload
143.
Supreme Court Criminal Appeal No.989 of 2018
ગુજરાત રાજ્ય વિ. મનસુખભાઇ કાંજીભાઈ શાહ
વિષય : ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીના કિસ્સામાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૮૮નો વ્યાપ
DownloadDownload
144.
Supreme Court Civil Appeal No 20919 of 2017 Arising Out of SLP (C) No 33858 of 2017
મનસુખભાઇ ધમજીભાઇ પટેલ અને અન્ય એક વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
145.
Supreme Court Criminal Appeal NO.913 of 2016
હેમુદાન નાનભા ગઢવી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બળાત્કારના આરોપીને માત્ર ભોગ બનનારના ફરી જવાથી અને તેને ઓળખવામાં નિષ્ફળ જવાથી નિર્દોષ છોડી શકાય નહીં.
DownloadDownload
146.
Supreme Court Civil Appeal No.2851 of 2015
ઈસ્માઈલ આઈ. કનસારા(મ્ૃ) વતી કા.પ્ર વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : વિસ્થાપિત વ્યક્તિ(વળતર અને પુનર્વસન) અધિનિયમ
DownloadDownload
147.
Supreme Criminal Appeal No. 1517 of 2007
કમલેશ પ્રભુદાસ તન્ના અને અન્યો વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : દહેજ ઉત્તપીડન અને ઘરેલુ હિંસા
DownloadDownload
148.
Supreme Court Criminal Appeal No. 70 of 2022
ઈશ્વરજી નાગજી માલી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : નબળા પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવા જામીનનો આધાર બની શકે નહીં.
DownloadDownload
149.
Supreme Court Civil Appeal No 8307 of 2019 Arising out of SLP Civil No.36095 of 2016
ગુજરાત રાજ્ય વતી મુખ્ય સચિવ અને અન્ય વિરુદ્ધ એમ્બર બિલ્ડર્સ
વિષય : મઘ્યસ્થીકરણ બાબત
DownloadDownload
150.
Supreme Court Criminal Appeal no 613 of 2007
ઇન્દ્રજીત સુરેશપ્રસાદ બિંદ અને અન્ય. વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : દહેજ ઉત્તપીડનમાં પુરાવાનું મહત્વ
DownloadDownload
151.
Supreme Court Criminal Appeal No-1418 of 2014
સોયબભાઈ યુસુફભાઈ ભરાનિયા અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
152.
Supreme Court Criminal Appeal No.1159 of 2021 (Arising out of SLP (Crl.) No. 5699 of 2021)
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. નારાયણ ઉર્ફે નારાયણ સાઈ ઉર્ફે મોટા ભગવાન આસારામ ઉર્ફે આસુમલ હરપલાની
વિષય : કેદીને ફર્લોનો દાવો કરવાનો સંપૂર્ણ કાનૂની અધિકાર નથી
DownloadDownload
153.
Supreme Court Criminal Appeal No-1692 of 2009
એભા અર્જુન જાડેજા અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા અધિનિયામની જોગવાઇઓનું પાલન કરવા બાબત
DownloadDownload
154.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1919 of 2010
અનવરસિંહ @કિરણસિંહ ફતેસિંહ ઝાલા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ ("આઈ. પી. સી".) ની કલમ ૩૬૩ અને ૩૬૬ અન્વયે સજામાં ઘટાડો
DownloadDownload
155.
Supreme Court Criminal Appeal No.12 of 2018 Arising out of S.L.P.(Crl.)No.5155 of 2017)
દિનેશભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ-૪૮૨ હેઠળ હાઇકોર્ટની અંતર્નિહિત સત્તા
DownloadDownload
156.
Supreme Court Civil Appeal Nos.5680-83 of 2017 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) Nos.19570-19573 OF 2016)
ગોહિલ વિશ્વરાજ હનુભાઈ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગેરરીતિના કારણે પરીક્ષા રદ થવાની ઉમેદવારોના હક પર અસર
DownloadDownload
157.
Criminal Appeal Nos.940-941 of 2021 ARISING OUT OF SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NOS. 2860-2861 OF 2019
ગુમાનસિંહ @ લાલો @રાજુ ભિખાભાઈ ચૌહાન અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પુરાવા અધિનિયમની કલમ ૧૧૩એ હેઠળ, કોઈ વિવાહિત સ્ત્રીની આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણા અંગે પૂર્વધારણા માટેની શરતો
DownloadDownload
158.
Supreme Court Criminal Appeal No-1078 of 2008
મોહમ્મદ રફીક અબ્દુલ રહીમ શેખ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ કરાયેલી સજા વિરુદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
159.
Supreme Court Criminal Appeal No-895 of 2018 Arising out of SLP Criminal No-8259 of 2016
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ નવીનભાઈ ચંદ્રકાંત જોષી વગેરે
વિષય : ભરષ્ટાચાર અધિનિયમ અંતર્ગત દોષમુકતિ વિરુધ્ધ અપીલ
DownloadDownload
160.
Supreme_Court_Writ_Petition_(Civil)_No.885_of_2019
વિધિ હિમ્મત કટારિયા અને અન્ય. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : અરજદારોને વિકલાંગ વ્યકિતઓ (પી.ડબ્લ્યુ.ડી શ્રેણી) હેઠળ અનામત માટે લાયક ગણવા અને તેમને શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે એમ.બી.બી.એસ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ આપવો.
DownloadDownload
161.
Supreme Court Criminal Appeal No.333-334 of 2017
શૈલેન્દ્ર રાજદેવ પાસવાન અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય વિગેરે
વિષય : અપીલકર્તાઓને ભારતીય દંડ સહિતા ની કલમ ૩૬૩, ૩૬૪, ૩૬૪-એ, ૩૬૫ હેઠળ સજા વિરુદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
162.
Supreme-Court -Criminal-Appeal-no.- 478-&-479-of-2017
વિનુભાઈ હરિભાઈ માલવીયા અને અન્યો. - વિરુદ્ધ - ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : પાવર ઓફ એટ્રની નો દુરઉપયોગ
DownloadDownload
163.
Writ Petition (Civil) No.1525 of 2019
ગંભીરદાન કે ગઢવી વિ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : રાજ્ય અને તે હેઠળની યુનિવર્સિટીઓમાં વાઇસ ચાન્સેલરની નિમણૂક કરતી વખતે, રાજ્ય અને સંબંધિત યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા ધ્યાનમાં રાખવાના પાસાઓ.
DownloadDownload
164.
Supreme-Court-Civil-Appeal-no.-1866-of-2016
વોહરા સાદીક રજાક અને બીજા - વિરુધ્ધ - ગુજરાત રાજ્ય અને બીજાઓ
વિષય : વળતરના પુનઃનિર્ધારણ માટે માટે જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ની કલમ-૨૮એ હેઠળની અરજી
DownloadDownload
165.
Supreme Court Criminal Appeal No.1328-1333 of 2021
જીતુલ જેન્તીલાલ કોટેચા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ઉચ્ચ અદાલત 'ડ્રાફ્ટ ચાર્જશીટ' પર આધાર રાખીને ફોજદારી કાર્ય સંહિતાની કલમ-૪૮૨ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહીને રદ કરી શકતી નથી
DownloadDownload
166.
Supreme Court Criminal Appeal No.511 of 2022
પ્રભા ત્યાગી વિ. કમલેશ દેવી
વિષય : ઘરેલું હિંસાનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ તેના સહિયારા પરિવારમાં રહેવાના અધિકારને લાગુ કરી શકે છે.
DownloadDownload
167.
Supreme Court Criminal Appeal 2031 of 2008
હરિજન ભાલા તેજા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એટેમ્પટ ટુ મર્ડર
DownloadDownload
168.
Supreme Court Criminal Appeal No 2207 of 2023 Arising Out of Special Leave Petition (Crl) No 3433 of 2023
મો. અશફાક આલમ વિ. ઝારખંડ રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : દહેજ ઉત્તપીડન અને ઘરેલુ હિંસા,દહેજ ઉત્પિડન,આગોતરા જામીન,અપવાદરૂપ કિસ્સા
DownloadDownload
169.
Supreme Court Criminal Appeal No. 219 of 2013
મુલતાની હનિફભાઈ કાળુભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : પશુઓની હેરાફેરી, ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ, વગેરે
DownloadDownload
170.
Supreme Court Criminal Appeal No.262 of 2009
ઘુસાભાઇ રાયસંગભાઇ ચોરસિયા અને અન્ય વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કલમ ૪૯૮એ
DownloadDownload
171.
Supreme Court Civil Appeal No.2406 of 2018 (Arising out of SLP(C) No.21364 of 2017)
એસ્સાર બલ્ક ટર્મિનલ લિમિટેડ અને એ.એન.આર વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : હજીરા પોર્ટ વિસ્તરણ સામે એસ્સાર બલ્ક ટર્મિનલ લિમિટેડની અપીલ રદ કરવા બાબત.
DownloadDownload
172.
SUPREME COURT REVIEW PETITION (C) NO(S). 362-363 OF 2013
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુધ્ધ માનનીય જસ્ટિસ (નિવ્રુત) શ્રી રમેશ અમૃતલ મેહતા અને અન્યો.
વિષય : લોકાયુક્તની નિમણૂંક અંગે માનનિય સર્વોચ્ચ અદાલતે રિવ્યુ પિટિશનમાં પસાર કરેલ હુકમ.
DownloadDownload
173.
Supreme Court Criminal Appeal no 1864 of 2011
સોમાભાઈ ગોપાલભાઈ પટેલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ ૧૯૮૮
DownloadDownload
174.
Civil Appeal Nos.6209-6211 of 2016 (Arising Out of SLP (C) Nos.9823-9825 of 2012)
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિરુદ્ધ નિરમલાબેન એસ. મેહતા અને અન્યો વગેરે
વિષય : બોકસાઇટના લીઝ કરાર માટે અપીલકર્તા-રાજ્યની તરફેણમાં સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલ ચુકાદો
DownloadDownload
175.
Supreme Court Criminal Appeal No 26 of 1996
ડૉ. બિપિન શાંતિલાલ પંચાલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ અધિનિયમ, ૧૯૮૫
DownloadDownload
176.
Supreme Court Criminal Appeal No-1723 of 2017 Arising out of SLP Criminal 9549 of 2016
પરબતભાઈ આહિર @પરબતભાઈ ભીમસિંહભાઈ કર્મૂર અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૮૪, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦-બી અને ૫૦૬ (૨) હેઠળ નોંધાયેલી એફ.આઈ.આર.ને રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
177.
Supreme Court Criminal Appeal No. 186 of 2010
અમૃતલાલ લીલાધરભાઈ કોટક અને અન્ય વિરુદ્ધઃ ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય : દહેજ ઉત્તપીડન અને ઘરેલુ હિંસા
DownloadDownload
178.
Supreme Court Criminal Appeal No-1592-1593 of 2015 Arising out of SLP Criminal 9374-9375 of 2015
ઉસ્માનગની આદમભાઈ વહોરા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સુનાવણી શરૂ થયા પછી સેશન્સ ડિવિઝનમાં અન્ય કોઈ અધિક સત્ર ન્યાયાધીશને કેસ ટ્રાન્સફર કરવાની સત્તાના ઉપયોગ બાબત
DownloadDownload
179.
Supreme Criminal Appeal No 40 of 2007
પદમીની મહેન્દ્રભાઈ ગડ્ડા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મર્ડર
DownloadDownload
180.
Supreme Court Criminal Appeal No 810 of 2013 (Arising out of SLP(CRL) No 9256 of 2012)
ડોલિબેન કાંતિલાલ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જયાં સુધી ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતા હેઠળ યોગ્ય ઉપાય હોય, ત્યાં સુધી સી.બી.આઇ દ્વારા તપાસનો નિર્દેશ આપી શકાય નહીં.
DownloadDownload
181.
Supreme Court Criminal Appeal No.171 of 2016 (@ S.L.P. (Criminal) No.7701 of 2012)
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. લાલ સિંહ @ મનજીત સિંહ અને અન્યાે
વિષય : ન્યાયાધીશ તેની વ્યક્તિગત ધારણા કે કલ્પનાના આધારે સત્તા ધારણ કરી શકતા નથી.
DownloadDownload
182.
Supreme Court Civil Appeal No 16945 of 1996
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય. વિરુધ્ધ રામા રાણા અને અન્ય.
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
183.
Supreme Court Civil Appeal No 5822 of 2022 Arising Out of SLP (C) No 13565 of 2021
શ્રીમતી કટ્ટા સુજાતા રેડ્ડી અને અન્ય એક વિ. સિદ્દામશેટ્ટી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રા. લિ. અને અન્યો
વિષય : નિર્દિષ્ટ દાદ અધિનિયમ,કુલમુખત્યારની પાત્રતા,વિલંબ માફી બાબત
DownloadDownload
184.
Supreme Court Civil Appeal No 14352 of 2015 Arising from SLP C No 10771 of 2013
બીપીનચંદ્ર ગમણલાલ ચોકસી અને અન્ય એક વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : અપવાદરૂપ કિસ્સા,કોફેપોસા અધિનિયમ હેઠળ અટકાયત,સેફેમા અધિનિયમ હેઠળ અટકાયત
DownloadDownload
185.
Supreme Court Criminal Appeal No 1585 of 2010
એ. એમ. ભારવડ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સંબંધિત બાબતો અંગેનો હુકમ
DownloadDownload
186.
Supreme Court Criminal Appeal No 1284 of 2002
સતીશ શર્મા અને અન્ય. વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સી.આર.પી.સી ની કલમ ૧૬૯ હેઠળ અહેવાલ દાખલ થવાની જામીન અરજી પર અસર
DownloadDownload
187.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1040 of 2012(Arising out of SLP (Crl.) No. 8783 of 2011)
જયરાજસિંહ દિગ્વીજયસિંહ રાણા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા.
વિષય : ક્વોશીંગ ઓફ ઐફ.આઈ.આર
DownloadDownload
188.
Supreme Court Writ Petition (Criminal) No.156 of 2016
મહેન્દ્ર ચાવલા અને અન્યો વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો
વિષય : સાક્ષી સુરક્ષા યોજના, ૨૦૧૮
DownloadDownload
189.
Supreme Court Civil Appeal No 5147 of 2016
ડેક્કન પેપર મિલ્સ કું. લિ. વિરુદ્ધ રીજેન્સી મહાવીર પ્રોપર્ટીસ અને અન્યો
વિષય : નિર્દિષ્ટ દાદ અધિનિયમ,કુલમુખત્યારની પાત્રતા
DownloadDownload
190.
Supreme Court Criminal Appeal Nos. 265-266 of 2018 (Arising Out of S.L.P. (Criminal) Nos. 1815-1816 of 2016)
દિનેશ કુમાર કાલિદાસ પટેલ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સહિતા, ૧૮૬૦ની કલમ ૨૦૧ હેઠળની સજા રદ કરવા બાબતે
DownloadDownload
191.
Supreme Court Civil Appeal No.635-642 of 1981
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વીગેરે વિરુધ્ધ પરષોતમદાસ રામદાસ પટેલ અને અન્યો
વિષય : 'ખાલી જમીન', જમીન, જમીન સંપાદનની કાર્યવાહીના વિષય પર લાગૂ પડતી શહેરી જમીન (ટોચ મર્યાદા અને નિયમન) ધારો, ૧૯૭૬ ની કલમ ૨(ક્યુ)(આઇ)
DownloadDownload
192.
Supreme Court Civil Appeal 3687 of 1984
કરસન અંબુભાઈ સિંધવ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુજરાત ખેત જમીન ટોચ મર્યાદા અધિનિયમ ૧૯૬૦
DownloadDownload
193.
Supreme Court Civil Appeal No. 2844 of 2011
રેવાનાસિદપ્પા અને અન્ય વિરુદ્ધ મલ્લિકાર્જુન અને અન્યો
વિષય : હિંદુ લગ્ન અધિનિયમ, ૧૯૫૫, ઔરસ-અનૌરસ સંતાનો અને મિલકતમાં વારસાઈનો અધિકાર
DownloadDownload
194.
Supreme Court Civil Application No. 15522 of 1996 (Arising O/o SCA No. 8179/1995)
બેલાપુર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો.
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળના જાહેરનામાને પડકાર
DownloadDownload
195.
Supreme Court Civil Appeal No.1770 of 2005
ગુજરાત રાજ્ય વિ. મેસર્સ કોઠારી અને એસોસિએટ્સ
વિષય : કાર્યવાહીના દરેક કારણના આધારે મર્યાદાની ગણતરી ફરજિયાતપણે કરવાની જરૂર નથી.
DownloadDownload
196.
Supreme Court Civil Appeal No 8818 - 8830 of 2003
પરસોત્તમભાઇ મગનભાઇ પટેલ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય વતી મોડાસાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને અન્ય એક
વિષય : જમીન સંપાદન ,વિલંબ માફી બાબત
DownloadDownload
197.
Supreme Court Criminal Appeal No.1349 of 2018 (Arising out of SLP (Crl.) No.6392/2018)
લાભુજી અમરતજી ઠાકોર અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ-૩૧૯
DownloadDownload
198.
Supreme Court Criminal Appeal No.1973-1974 of 2008
પટેલ મહેશભાઈ રણછોડભાઈ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : અદાલતોની ફરજો અને કાર્યોનું અસરકારક રીતે પાલન
DownloadDownload
199.
Supreme Court Criminal Appeal no 780 of 1997
ગુજરાત રાજ્ય વિ. રતિલાલ લાલજીભાઈ તાંડોલ અને અન્ય.
વિષય : નિર્દોષ જાહેર કરવાના આદેશ સામેની અપીલમાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના અભિપ્રાય નો વ્યાપ.
DownloadDownload
200.
Supreme Court Criminal Appeal No. 925 of 2001
મહિન્દ્રા મુળજી કેરાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પ્રેમ પ્રકરણમાં થયેલ તકરાર અને ખૂન
DownloadDownload
201.
Interim Application No 1 of 2011 in Special Leave Petition (Civil) No 5822 of 2006
કચ્છ જળસંકટ નિવારણ સમિતિ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક.
વિષય : જમીન સંપાદન ,અપવાદરૂપ કિસ્સા
DownloadDownload
202.
Supreme Court Civil Appeal No. 1821 of 1997
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ ડાહ્યાભાઇ ઝવેરભાઈ
વિષય : કરાર મુજબ કામ ન થવાથી કોન્ટ્રાક્ટરની સલામતી થાપણની જપ્તી
DownloadDownload
203.
Supreme Court Civil Appeal No. 5821 of 2011
કે. કે. ગોહિલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ૯ વર્ષની સેવા પૂર્ણ થયા પછી સંબંધિત સરકારી કર્મચારીને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ આપવા બાબત
DownloadDownload
204.
Supreme Court Civil Appeal No 47 of 1979
લાલજી ખીમજી અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જમીન સંપાદન ,સરકાર વતી અધિકારીએ કરેલ કરાર
DownloadDownload
205.
Supreme Court Criminal Appeal No. 183/1997
ચૌધરી રામજીભાઈ નારસંગભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજય અને અન્ય
વિષય : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, ૧૮૭૨ ની કલમ ૧૪૫
DownloadDownload
206.
Supreme Court Criminal Appeal No 1181 of 2001
કેન્દ્રીય બાતમી બ્યૂરો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જયાં સુધી ફોજદારી કાર્યરિતિ સંહિતા હેઠળ યોગ્ય ઉપાય હોય, ત્યાં સુધી સી.બી.આઇ દ્વારા તપાસનો નિર્દેશ આપી શકાય નહીં.
DownloadDownload
207.
Supreme Court Criminal Appeal No 1218 of 2005
અમરસિંગ રામજીભાઇ બારોટ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ,લઘુત્તમ સજા,વ્યાપારિક જથ્થો,માદક દ્વવ્યોનો જથ્થો - માત્રા
DownloadDownload
208.
Supreme Court Criminal Appeal No.741 of 1997
મોહંમદ યુનુસ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડાની કલમ-૩ અને પ નો ઉમેરો
DownloadDownload
209.
Supreme Court Civil Appeal No.3263 of 1979
મેસર્સ હસનઅલી ખાનભાઇ એન્ડ સન્સ અને અન્ય વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ સંપાદનના વળતરમાં વધારો
DownloadDownload
210.
Supreme Court Civil Appeal No.2322 of 2006
ગુજરાત રાજ્ય વિરૂદ્ધ કાનુની પ્રતિનિધીઓ દ્વારા મૃતક ગજાનંદ એમ. દલવાડી
વિષય : કેન્દ્રીય મોટર વાહન નિયમો વિરૂદ્ધ બનાવટી લાયસન્સનો ગુનો
DownloadDownload
211.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1584 of 2012 (Arising from Special Leave Petition (Crl) No. 3583 of 2012)
ઇક્બાલ અબ્દુલ સામિયા મલેક વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ ૩૮૬ હેઠળની પ્રક્રિયાનું પાલન
DownloadDownload
212.
Supreme Court Criminal Appeal No.1065 of 2007
ગુજરાત રાજય વિરુદધ નરેન્દ્ કે. અમીન
વિષય : આગોતરા જામીન રદ કરતો હુકમ
DownloadDownload
213.
Supreme Court Civil Appeal No. 1012 of 1987
રતિલાલ બી. સોની અને અન્ય વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સરકારી કર્મચારીને પ્રતિનિયુક્તિ પદ પરથી મૂળ સંવર્ગમાં પરત મોકલવા માટે
DownloadDownload
214.
Supreme Court Civil Appeal No.10191 of 1996
ગુજરાત રાજ્ય વિ. રાજેશકુમાર ચિમનલાલ બારોટ અને બીજા
વિષય : વિજ સબ્સીડી
DownloadDownload
215.
Supreme Civil Appeal 1506 of 1974
ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા વી. પટેલ નરનભાઈ નાથુભાઈ અને બીજા
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
216.
Supreme Court Criminal Appeal 943 of 2007
ઈદરીશખાન યાકુબખાન પઢાણ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : આતંકવાદ નિવારણ અધિનિયમ, ૨૦૦૦(પોટા)
DownloadDownload
217.
Supreme_Court_Civil_Appeal_No_2200_of_1987
સેન્ટ્ર લ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા - વિરુદ્ધ - ગુજરાત રાજ્ય અને બીજાઓ
વિષય : મનાઇ હુકમના અધિકારોનું નિર્વહન
DownloadDownload
218.
Supreme Court Criminal Appeal No. 2282 of 2014
પથુભા ગોવિંદજી રાઠોડ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુના-સાબિતીમાં આઈ.પી.સી. કલમ ૩૦૨,૩૦૪ બદલવા બાબતે
DownloadDownload
219.
Supreme Court Criminal Appeal 688 of 1998
કરીમાબેન કે. બાગડ વી. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : તસ્કરી અને વિરેશી મુદ્રા છલસાધક અધિનિયમ, ૧૯૭૬-'સેફેમા'
DownloadDownload
220.
Supreme_Court_Civil_Appeal_No_7710_&_7714_of_2021
ગુજરાત રાજ્ય - વિરુદ્ધ - આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા લિમિટે ડ
વિષય : વેચાણવેરાની રકમની ચૂકવણીમાથી મુક્તિ ફક્ત લાયક એકમને જ મળશે, તેના આનુસાંગીક એકમને નહિ.
DownloadDownload
221.
Supreme Civil Appeal 1780 of 1980
ગુજરાત રાજ્ય વી. સુહ્રીદ ગેઈગી લિમિટેડ. અને બીજા
વિષય : ઔષધિય અને પ્રસાધનીય બનાવટો(આબકારી જકાત) અધિનિયમ, ૧૯૫૫
DownloadDownload
222.
Supreme_Court_Criminal_Appeal_No_403_of_2007
ગુજરાત રાજ્ય - વિરુદ્ધ - રતનસિંહ @ ચિનુ અનૂપસિંહ ચૌહાણ
વિષય : આરોપોને વાજબી શંકાથી પર સાબીત કરવામા નિષ્ફળતા
DownloadDownload
223.
Criminal Appeal No. 571 of 2009
કલીબેન રબારી વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ ની કલમ ૩૦૪ ભાગ ૧ થી ૩૦૪ ભાગ ૨ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનાના સંદર્ભમાં કસ્ટોડિયલ કેદનો સમયગાળો નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યા પછી વળતરમાં ઘટાડો કરવા બાબત
DownloadDownload
224.
Criminal Appeal Nos. 1457-1463 of 2004
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ રમેશચંદ્ર શિવરતન કોસર અને અન્ય વગેરે
વિષય : પ્રિવેન્શન ઓફ ફૂડ એડલ્ટરેશન એક્ટ, ૧૯૫૪ ની કલમ ૭ (૧) અને ૭ (૫) સાથે વાંચેલ કલમ ૧૬ હેઠળ દંડનીય ગુનાઓમાં કાર્યવાહી અંગે
DownloadDownload
225.
Supreme Court Criminal Appeal No. 469 of 2009 (Arising out of S.L.P. (Crl.) No. 352 of 2008)
ચિમનભાઈ જગાભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૪ હેઠળ ફોજદારી કૃત્યમાં આરોપીની ભૂમિકા
DownloadDownload
226.
Supreme Court Criminal Appeal No.1451 of 2013
કિશોરભાઈ ગંડુભાઈ પેથાની વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦ કલમ ૪૬૩, ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧ અને ૧૧૪ હેઠળની ફરીયાદ રદ કરવા માટેની અરજી અંગે ચૂકાદો
DownloadDownload
227.
Supreme Court Criminal Appeal No. 953 of 2009
વિજય રંગલાલ ચૌરસિયા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પુરાવાના મૂલ્યાંકન બાબતે
DownloadDownload
228.
Supreme Court Criminal Appeal No.556 of 2004
કેતનકુમાર ગોપાલભાઈ ટંડેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુનાની તારીખે ૧૮ વર્ષની ઊંમર પૂર્ણ ન કરનાર આરોપીને જુવેનાઇલ જસ્ટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ચીલ્ડ્રન) એક્ટ, ૨૦૦૦ લાગુ પડશે કે કેમ.
DownloadDownload
229.
Supreme Court Civil Appeal No. 706 of 2021 (Arising out of SLP (C) No. 24950 of 2015)
પરમાર સામંતસિંહ ઉમેદસિંહ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત પ્રાંતીય મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અધિનિયમ ૧૯૪૯ ની કલમ ૫(૩)(iii)(a) અને કલમ ૨૯એ માન્યતા અંગે
DownloadDownload
230.
Supreme Court Criminal Appeal No.1236 of 2010
ગુજરાત રાજ્ય વિ. જયરાજભાઇ પુંજાભાઇ વારુ.
વિષય : નીચલી અદાલતોએ મરણોન્મુખ નિવેદન સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે અત્યંત સાવચેત રહેવું પડે છે કારણ કે તેના નિર્માતા ઉલટ તપાસ માટે ઉપલબ્ધ નથી, જે આરોપી વ્યક્તિ માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી કરે છે
DownloadDownload
231.
Supreme Court CRLMP NO.20502 of 2008 and No.24292 of 2011 in Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No.9184 of 2008
બાબુભાઈ ભીમાભાઈ બોખિરીયા અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સી.આર.પી.સી. કલમ ૩૧૯ હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને પાછળથી ઉમેરવામાં આવેલ આરોપીની તપાસ અંગે.
DownloadDownload
232.
Supreme Court Criminal Appeal no. 1285 of 1998 (Arising out of GHC CrA.18 of 1991)
અલ્લારખા કે. મન્સુરી - વિરુધ્ધ - ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ખામીયુકત તપાસ તે આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરવાનો આધાર નથી.
DownloadDownload
233.
Supreme Court Criminal Appeal no 31 of 1992
મોહંમદરફીઝ હુસેનમિયા ઠાકોર અને અન્ય - વિરુદ્ધ- ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એક જ નામ વાળા આરોપીઓની ઓળખાણ બાબતે
DownloadDownload
234.
Supreme Court Criminal Appeal No. 861 of 1997
બાબુભાઈ ઓધવજી પટેલ, વગેરે. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : NDPS Act હેઠળ ધરપકડ; માદક પદાર્થોની હેરાફેરી
DownloadDownload
235.
Supreme Court Criminal Appeal 580 of 1999
લોપચંદ નારુજી જાટ અને બીજા વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આતંકવાદ અને વિઘટનકારી પ્રવ્રુત્તી અધિનિયમ (ટાડા)
DownloadDownload
236.
Supreme Court Appeal (Criminal) No. 546 of 2002
સુભાષ પરબત સોનવાને વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ ૧૯૮૮
DownloadDownload
237.
Supreme Court Criminal Appeal No. 636 of 2002
મનુભાઈ અતાભાઈ વીરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મર્ડર
DownloadDownload
238.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1879 of 2011 [Arising O/o SLP(Crl.) No. 5562 of 2011]
નસીબ હુસૈન સિદ્દી અને અન્યો. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સજાને ઘટાડવાની જરૂરિયાત પર સુનાવણી
DownloadDownload
239.
Supreme Court Criminal Appeal No.258 of 1998
ગુજરાત રાજ્ય અને અને અન્ય વિ. દિલીપભાઈ નાથજીભાઈ પટેલ અને અન્ય
વિષય : કાયદાનું અર્થઘટન
DownloadDownload
240.
Supreme Court Civil Application No. 353 of 1969
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ સૈયદ મોહમ્મદ બાકિર એલ એડ્રોસ
વિષય : અપીલ રદ થવાને પડકારતી અરજી
DownloadDownload
241.
Supreme Court Criminal Appeal No.230 of 2013
સતીષકુમાર જયંતિલાલ ડબગર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુનાની ગંભીરતા એ આરોપીની સજા નક્કી કરવામાં સર્વોચ્ચ પરિબળ હોવું જોઈએ.
DownloadDownload
242.
Supreme Court Civil Application No 1990 of 1970
પરશોત્તમ જાદવજી જાની વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળના જાહેરનામાને પડકાર
DownloadDownload
243.
Supreme Court Civil Appeal No. 2169 of 1970
મેહતા રવિન્દ્રરાય અજીતરાય (મૃતક) તેઓના વારસદારો અને કાનૂની પ્રતિનિધિઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સંપાદિત જમીનનું વળતર
DownloadDownload
244.
Supreme Court Criminal Appeal No. 2291 of 2022 (Arising out of SLP (Criminal) No. 6101 of 2021)
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ સંદીપ ઓમપ્રકાશ ગુપ્તા
વિષય : ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ ૨૦૧૫ હેઠળ જામીન
DownloadDownload
245.
Supreme Court Civil Appeal No. 807 of 1964
ગુજરાત રાજ્ય વી. મેસર્સ. અનંતા મિલ્સ લિમિટેડ
વિષય : બોમ્બે સેલ્સ ટેક્સ( એક્સેમ્પશન, સેટ ઓફ અને કમ્પોઝિશન) નિયમો,૧૯૫૪
DownloadDownload
246.
Spreme Court Criminal Appeal No 2048 of 2008 (Arising out of SLP (Crl.) No.1491 of 2007)
વી. વાય. જોસ અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : છેતરપીંડીની અપીલમાં અપીલકર્તાઓ સામેની કર્યવાહી રદ્ કરતો ઉચ્ચ અદાલતનો ચુકાદો.
DownloadDownload
247.
Supreme Court Special Leave Petition (Crl.) No.7121 of 2011
પૂજા અભિષેક ગોયલ. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : આઈ.પી. સી. ની કલમ ૪૯૮-એ, ૪૦૬,૩૪ અને ૧૧૪ અને દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમ ની કલમ ૩ અને ૪ હેઠળ 'સ્ત્રીધન' મિલકત પાછી મેળવવા માટેની વધુ તપાસ માટે કોઇ ચોક્કસ રેન્કના અધિકારીને આદેશ આપવો યોગ્ય છે કે કેમ.
DownloadDownload
248.
Supreme Court Criminal Appeal No.224 of 2019 (Arising out of SLP(Cri.) No.6068 of 2017)
ગુજરાત રાજ્ય વિ. અફરોઝ મોહમ્મદ હસનફટ્ટા
વિષય : મેજિસ્ટ્રેટને પોલીસ રિપોર્ટ પર દાખલ કરાયેલ કેસોમાં આરોપીઓને બોલાવવા માટેના કારણો રેકોર્ડ કરવાની જરૂર નથી
DownloadDownload
249.
Supreme Court Criminal Appeal No.66 of 2001
પંકજભાઈ નાગજીભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સી.આર.પી.સી. કલમ ૨૯ (૨) માં સમાવિષ્ટ મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને જયુડિશિઅલ મેજિસ્ટ્રેટે ફર્સ્ટક્લાસ, કેટલી સજા કરી શકે?
DownloadDownload
250.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 19501-19503 of 2017
મિતેશ કુમાર રમણભાઈ પટેલ અને અન્યો વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળ સંપાદન સંમતિ સાથે થઈ જાય તે પછી કલમ ૧૮ હેઠળ કોઈ રેફરન્સ દાખલ કરવા અંગે.
DownloadDownload
251.
Supreme Court Criminal Appeal No.109 of 2001
અહમદ નુરમોહંમદ ભટ્ટી વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ-૨૨૬ અથવા સીઆરપીસીની કલમ-૪૮૨ હેઠળ કાર્યવાહીને રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
252.
Supreme Court Criminal Appeal No. 658 of 1983
ભાગિરથ સિંહ તે મહિપત સિંહ જુદેજા ના પુત્ર વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જામીન રદ કરવા માટે ખૂબ જ સચોટ અને જબરજસ્ત સંજોગોની જરૂરીયાત અંગે
DownloadDownload
253.
Supreme Court Civil Appeal No.1070 of 1965
ગિરધારીલાલ અમરતલાલ શોધન અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ જાહેરનામાનો હેતુ
DownloadDownload
254.
Supreme Court Civil Appeal No.4058 of 2006
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ દિલીપભાઇ શાલિગ્રામ પાટીલ
વિષય : વચગાળાના આદેશ અન્વયે સેવામાં પુનઃસ્થાપન
DownloadDownload
255.
Supreme Court Civil Appeal No 2456 of 1998
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. અક્ષય અમૃતલાલ ઠક્કર
વિષય : નોકરીમાંથી છૂટાં કરવા બાબત
DownloadDownload
256.
Supreme Court Criminal Appeal No. 91 of 1980
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્વ ચમનલાલ મંજીભાઈ સોની
વિષય : કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ સ્મગલિંગ એક્ટિવિટીઝ એક્ટ, ૧૯૭૪ ની કલમ ૫(એ) હેઠળ અટકાયત અંગે
DownloadDownload
257.
Supreme Court Civil 3959-3960 of 2001
સૌરાષ્ટ્રા ઓઇલ મિલ એસોસિએશન વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : નિયમન, પુરવઠો અને ખરીદી આદેશ, ૧૯૫૪ ને કેન્દ્રિય અધિનિયમ દ્વારા રદ્ કરી શકાતો નથી.
DownloadDownload
258.
Supreme Court Criminal Appeal No. 259 of 2004
સુરેન્દ્ર પાલ શિવબાલાકપાલ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : લઘુત્તમ સજા
DownloadDownload
259.
Supreme Court Criminal Appeal No 1972 of 2008 Arising out of SLP (Crl) No 7034 of 2008
લક્ષમણજી અને અન્ય એક વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કલમ ૩૦૨,કલમ ૩૨૬,કલમ ૩૪
DownloadDownload
260.
Supreme Court Appeal (Criminal) 870 of 2002
ધીરજભાઈ ગોરખભાઈ નાયક વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આઇ.પી.સી.ની કલમ ૩૦૨ અને ૩૦૩ બાબતે
DownloadDownload
261.
Supreme Court Criminal Appeal No. 689 of 2005
સમજુબેન ગોરધનભાઈ કોળી વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૨૬નું મહત્વ
DownloadDownload
262.
Supreme Court Criminal Appeal No.1338 of 2007
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદધ તુરાબલી ગુલામહુસેન હિરાની અને અન્ય.
વિષય : ફોજદારી પરચૂરણ અરજી પર હાઇકોર્ટના વચગાળાના આદેશ સામે અપીલ દાખલ કરવામા ૨૫ દિવસ ના વિલંબ માટે માફી
DownloadDownload
263.
Supreme Court Civil Appeal No.11662 of 1995
ગુજરાત રાજ્ય - ચીફ સેક્રેટરી અને બીજા દ્વારા વિ. સર્તી દેવી
વિષય : માતા-સામાવાળા ૮૫ વર્ષની વૃદ્ધ મહિલા છે. તેણી પાસે તેના મૃત પુત્ર પર નિર્ભરતા સિવાય અન્ય કોઈ સ્રોત નથી અને તેથી, વૃદ્ધ માતાને ફેમીલી પેન્શન માટે થોડી વિચારણા કરી શકાય છે.
DownloadDownload
264.
Supreme Court Criminal Appeal No.749 of 2010
હીરાભાઈ ઝવેરભાઈ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : તા.૨૩ મી જૂન, ૨૦૦૬ થી ક્રીમીનલ પ્રોસીજર કોડ (એમેન્ડમેન્ટ), ૨૦૦૫ અમલમાં આવ્યા પછી આઈ. પી. સી. ની કલમ ૩૨૪ હેઠળનો ગુનો બિન-સમાધાનપાત્ર બનાવવામાં આવ્યો છે.
DownloadDownload
265.
Supreme Court Criminal Appeal No.1567 of 2007
કાંતિલાલ મર્તાજી પંડોર વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ની કલમ ૪૯૮-એ હેઠળની સજા સામે અપીલ
DownloadDownload
266.
Supreme Court Criminal Appeal No 67 of 1958
તહસિલદાર સિંહ અને અન્ય વિરુદ્ધ ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય
વિષય : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, ૧૮૭૨ ની કલમ ૧૪૫
DownloadDownload
267.
Supreme Court Civil Appeal No. 2582 of 2006 (Arising out of S.L.P. (Civil) No. 8910/2004)
જી. એમ. ટાંક વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળનો ફોજદારી કેસ અને ખાતાકીય તપાસ
DownloadDownload
268.
Supreme Court Civil Appeal No 37 of 1969
ગુજરાત રાજ્ય વિ. પ્રકાશ ટ્રેડિંગ કંપની અમદાવાદ
વિષય : વેચાણ વેરા અધિનિયમ અંર્તગત શૌચાલયની વસ્તુઓ ની વ્યાખ્યા.
DownloadDownload
269.
Supreme Court Appeal (Civil) 3665-3758 of 1995
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ મેસર્સ અરવિંદ મિલ્સ અને અન્ય
વિષય : શહેરી જમીન (ટોચમર્યાદા અને નિયમન) અધિનિયમ, ૧૯૭૬ની કલમ ૪૮ હેઠળ મુકિત માટેની અરજી
DownloadDownload
270.
Supreme Court Criminal Appeal No.838 of 2021 (Arising out of SLP(Crl.) No.5442/2021)
સિદ્ધાર્થ વિ. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ચાર્જશીટ ફાઇલ કરતી વખતે તપાસ અધિકારીએ દરેક આરોપીની ધરપકડ કરવાની જરૂર નથી.
DownloadDownload
271.
Supreme Court Criminal Appeal No.90 of 1957
વિરસાસિંઘ વિ. પંજાબ રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૦ની જોગવાઈઓ
DownloadDownload
272.
Supreme Court Criminal Appeal No 167 of 1964
ગુજરાત રાજ્ય વી. જગનભાઈ ભગવાનભાઈ
વિષય : બોમ્બે જુગાર નિવારણ અધિનિયમ,૧૮૮૭ (પેટા કલમ ૩ અને ૭ હેઠળ રમતના સાધનો ગણાવા બાબત)
DownloadDownload
273.
Supreme Court Criminal Appeal No-1999-2000 of 2010
સાદિક @ લાલો ગુલામ હુસૈન શેખ અને અન્ય અપીલકર્તા (ઓ) વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૨ હેઠળ સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
274.
Supreme Court Criminal Appeal No.914 of 2009 (Arising out of SLP (Cri,) No.3813 of 2005
ધર્મેશભાઈ વાસુદેવભાઈ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : એેકવાર એફ.આઇ.આર.દાખલ થયાં પછી અને તપાસ માટે આદેશ આપ્યા પછી શું મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટને આદેશ પાછો ખેંચવા માટે અધિકારક્ષેત્ર છે?
DownloadDownload
275.
Supreme Court Civil Appeal No.6908 of 2022
સંઘી ઇન્ડસ્ટ્રિઝ લિમિટેડ વિ. રેવિન કેબલ્સ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : લવાદી અને સમાધાન અધિનિયમ, ૧૯૯૬ની કલમ ૯
DownloadDownload
276.
Supreme Court Criminal Appeal No. 601 of 1997
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ કે.વી. જોસેફ વગેરે
વિષય : ન્યાયિક પ્રકિયામાં વિલંબ અને અદાલત દ્વારા કટુ ભાષાનો પ્રયોગ
DownloadDownload
277.
Supreme Court Criminal Appeal No-811 of 2004
પિનાકિન મહિપતરાય રાવલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : શું લગ્નેતર સંબંધને આઇ.પી.સી. ની કલમ-૪૯૮ (એ) ના અર્થમાં "ક્રૂરતા" ગણી શકાય અને શું તેને આઇ.પી.સી. ની કલમ-૩૦૬ ના અર્થમાં આત્મહત્યાના કૃત્યમા ભાગીદારી અથવા સહાય ગણી શકાય કે કેમ?
DownloadDownload
278.
Supreme Court Civil Appeal No 1057 of 1965
ગુજરાત રાજ્ય - વિરુધ્ધ - જેતાવત લાલસિંહ અમરસિંહ અને બીજાઓ
વિષય : જાગીર નાબુદી કાયદા મુજબ વળતર નક્કી કરવા બાબતે
DownloadDownload
279.
Supreme Court Criminal Appeal No.1786 of 1996
કોલી ચુનીલાલ સવજી અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ેએક્ઝીક્યુટીવ મેજીસ્ટ્રેટ સામે નોંધાયેલ મરણોન્મુખ નિવેદનની વૈધતા.
DownloadDownload
280.
Supreme Court Criminal Appeal No 852 - 855 of 2001 Arising Out of Special Leave Petition (Civil) No 1566-69 of 2000
એસ.એમ. દત્ત વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : મજૂર કાયદા,કામના કલાકો,મસ્ટર રોલ
DownloadDownload
281.
Supreme Court Criminal Appeal No.526 of 2001
પ્રકાશ કુમાર ઉર્ફે પ્રકાશ ભુટ્ટો વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા અધિનિયમમાં સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
282.
Supreme Court Criminal Appeal No.1696 of 2007 (Arising out of SLP (Cr) No.2557 of 2007)
સુમેરસિંહ ઉમેદસિંહ રાજપુત ઉર્ફે સુમેરસિંહ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ-૩૦૭માં સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
283.
Supreme Court Criminal Appeal No.408 of 2008 (Arising out of SLP (Cr) No.6213 of 2007)
બેચરભાઇ એસ. પ્રજાપતિ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ-૭(૨)માં સજા વિરૂદ્ધ અપીલ
DownloadDownload
284.
Supreme Court Civil Appeal No.1727 of 2008 (Arising out of SLP (C) No.3198 of 2007)
ગણપતભાઇ મહીજીભાઇ સોલંકી વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ અન્વયે સમન્યાયનું સમાયોજન
DownloadDownload
285.
Supreme Court Civil Appeal No. 1818 of 2007
ભગુભાઈ ધનાભાઈ ખલાસી અને અન્ય વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય અને બિજાઓ
વિષય : સ્મગલર્સ એન્ડ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનિપ્યુલેટર્સ (સંપત્તિ જપ્તી) અધિનિયમ, ૧૯૭૬ હેઠળ મિલકતો જપ્ત કરવા અંગે
DownloadDownload
286.
Supreme Court Civil Appeal No. 3043 of 2006
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્વ વલી મોહમ્મદ ડોસાભાઈ સિંધી
વિષય : સર્વિસ રેકોર્ડમાં જન્મ તારીખમાં ફેરફાર કરવા અંગે
DownloadDownload
287.
Supreme Court Appeal (Criminal) 421 of 2004
હસનભાઈ વલીભાઈ કુરેશી વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ભાારતીય દંડસંહિતાની કલમ ૩૯૫ અને ૧૨૦-બી બાબતે
DownloadDownload
288.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1464 of 2010 (Arising Out of SLP (Crl) 8700 of 2008)
દિનેશ બી. પટેલ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : વટાઉખત અધિનિયમ, ૧૮૮૧ બાબતે
DownloadDownload
289.
Supreme Court Civil Appeal 7595 of 2004
કોલાવણા ગ્રામ વિકાસ કેન્દ્ર વી. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : લઘુમતિ સંસ્થાઓ ના વહિવટ મા દખલ બાબત
DownloadDownload
290.
Supreme Court Criminal Appeal no 43 of 1967
ભોલાનાથ અમ્રીતલાલ પુરોહીત વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ અધિનિયમ ૧૮૯૮
DownloadDownload
291.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1771 of 2008 Arising out of SLP(Crl.) 6506 of 2006
મેહમુદ રાજાસા સૈયદ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આતંકવાદ નિવારણ અધિનિયમ, ૨૦૦૦(પોટા)
DownloadDownload
292.
CRIMINAL APPEAL NO. 1765 OF 2011 (ARISING OUT OF S.L.P. (CRL.) NO. 1088 OF 2008)
જાકિયા નસીમ અહેસાન અને અન્યો વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : એકવાર તપાસ પૂર્ણ થયા પછી સક્ષમ અદાલતમાં આરોપપત્ર દાખલ કરવામાં આવે, ત્યારે સી. બી. આઈ. અને સંબંધિત અન્ય તપાસ એજન્સીઓને સંબંધિત ગુનાઓની તપાસના તેમના કાર્યને કરવા માટે અદાલત દ્વારા દેખરેખ રાખવાની પ્રક્રિયા સમાપ્ત થાય છે
DownloadDownload
293.
CRIMINAL APPEAL NOS. 1554-1557 OF 2011 (Arising out of S.L.P. (Crl.) Nos. 9527-9530 of 2010)
સરોજબેન અશ્વિનકુમાર શાહ વગેરે વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કલમ ૩૧૯ ગુનાની દોષિત દેખાતી અન્ય વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની સત્તા.
DownloadDownload
294.
Supreme Court Criminal Appeal No.1178/2001
વશરામ નરશીભાઇ રાજપરા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આંશિક રીતે ક્રિમીનલ અપીલને મંજૂરી આપીને મૃત્યુદંડની સજાને આજીવન કેદની સજામાં ફેરફાર કરવાનો નિર્દેશ આપેલ છે.
DownloadDownload
295.
Supreme Court Criminal Appeal No.1209 of 2015 (Arising out of SLP(Crl.) No.3869 of 2015)
ભાનુબેન અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આઇપીસીની કલમ ૪૯૮એ અને ૩૦૬
DownloadDownload
296.
Supreme Court Civil Appeal No.315 of 1978
શ્રીમતી નંદિની સતપથી વિ. પી. એલ. દાણી તથા અન્ય
વિષય : આરોપીના સ્વ-દોષારોપણ સામેના અધિકાર
DownloadDownload
297.
Supreme Court Writ Petition (C) No.19 of 2012
ભરતકુમાર શાંતિલાલ ઠક્કર વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ૧.૧૧.૯૯ પહેલાં કાયદામાં ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ન્યાયિક અધિકારીઆેને ત્રણ અગ્રિમ ઇજાફાનેા લાભ આપવા ભાબત.
DownloadDownload
298.
Supreme Court Criminal Appeal No.1152 of 2009
કંચનબેન પુરુષોત્તમભાઈ ભંડેરી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમાે ૩૦૪-ખ અને ૪૯૮-કની જાેગવાઇઆે
DownloadDownload
299.
Supreme Court Special Leave Petition(Crl.) No.453 of 2014
કુશલભાઈ રતનભાઈ રોહિત અને અન્યાે વિ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ન્યાયાધીશ ખુલ્લી અદાલતમાં આપેલા આદેશને પાછાે ખેંચી શકે છે અને ડ્રાફ્ટ કોપી પર હસ્તાક્ષર કર્યા હોવા છતાં પણ તેનો વિચાર બદલી શકે છે.
DownloadDownload
300.
Supreme Court Civil Appeal No.7434 of 2012
વિપિનચંદ્ર વાદિલાલ બાવીશી (ડી), કાનૂની પ્રતિનિધિઓ અને અન્ય દ્વારા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીનને ટોચમર્યાદા કરતાં વધુ જાહેર કરવામાં આવે તે પહેલાં અર્બન લેન્ડ (સીલિંગ એન્ડ રેગ્યુલેશન) એક્ટ, ૧૯૭૬ હેઠળ, સેક્શન ૮, ૯ અને ૧૦ ધરાવતી જોગવાઈઓનું ફરજિયાતપણે પાલન કરવું પડશે.
DownloadDownload
301.
Supreme Court Civil Appeal No.8117 of 1995
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યાે વિ. દયા શામજી ભાઈ અને અન્યાે
વિષય : જમીન સંપાદનમાં પ્રથમ સંમતી આપ્યા બાદ વળતરની માંગણી બાબત.
DownloadDownload
302.
Supreme Court Criminal Appeal No. 614 of 2004
ઇદરીશભાઈ દાઉદભાઈ િવરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ંભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૨ હેઠળના કેસમાં શંકાનો લાભ આપવા બાબત
DownloadDownload
303.
Supreme Court Civil Appeal No. 1521 of 2001
દીપક નાઇટ્રેટ લિમિટેડ વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માંટે ટર્નઓવરના ૧ ટકા વળતર નિર્ધારીત કરવા બાબત
DownloadDownload
304.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 967 to 969 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુધ્ધ અંબાલાલ હૈદરભાઈ, વિગેરે.
વિષય : જમીન સંપાદન (કંપનીઓ) નિયમો, ૧૯૬૩ના નિયમ ૪ મુજબ તપાસ સમયે જમીન માલિકને સાંભળવા બાબત
DownloadDownload
305.
Supreme Court Civil Appeal No. 1273 of 1979
ગુજરાત રાજ્ય વિ. અખિલેશ સી. ભાર્ગવ અને અન્યો
વિષય : પ્રોબેશનરની સેવા સમાપ્તિ - બરતરફી
DownloadDownload
306.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 1870-1871 of 1970 and 1445 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ મુસામીયન ઇમામ હૈદર બક્સ રાઝવી અને અન્ય વિગેરે.
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ પાછળથી બીજુ જાહેરનામું બહાર પાડવા બાબત
DownloadDownload
307.
Supreme Court Civil Appeal No. 2480 of 1977
ધનજીભાઈ રામજીભાઈ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પ્રોબેશનરની સેવા સમાપ્તિ - બરતરફી
DownloadDownload
308.
Supreme Court Criminal Appeal No. 93 of 1981
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ઈસ્માઈલ જુમા અને અન્યો
વિષય : કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરે ન એક્ક્ષ્ચેન્જ એન્ડ પ્રિવેન્શન ઓફ સ્મગલિંગ એક્ટિવિટીઝ અધિનિયમ, ૧૯૭૪
DownloadDownload
309.
Supreme Court Criminal Appeal No. 188 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ હૈદરઅલી કાલુભાઈ
વિષય : ઝડપી ગતિએ વાહન ચલાવી કોઇનું મૃત્યુ થાય તો તેનો ઇરાદો અથવા ગુનાહિત મનુષ્યવધના ગુના માટે જરુરી જાણકારી સાથે કોઇ ઇરાદાપૂર્વકનું કૃત્ય જાહેર કરતો નથી.
DownloadDownload
310.
Supreme Court Civil Appeal No. 1134 of 1974
વી. બી. રાજુ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ન્યાયાધીશની તબદીલી અને વળતરના ભથ્થાનો દાવો
DownloadDownload
311.
Supreme Court Criminal Appeal 618 of 1999
અમાનુલ્લા ખાન કુદેતાલ્લા ખાન પઠાણ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : અટકાયતી હુકમ રદ કરવાની અરજી બાબત
DownloadDownload
312.
Supreme Court Criminal Appeal No.45 of 2004
બલવંતભાઈ બી. પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : આઇ.પી.સી ની કલમ ૩૦૪ અને ૩૪ હેઠળ દોષિત ઠરેલ આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવા બાબત
DownloadDownload
313.
Supreme Court Criminal Appeal No 259 of 1987
દિલાવર હુસૈન તે મોહમ્મદભાઇ લાલીવાલાનો પુત્ર વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : આરોપીને શંકાનો લાભ આપવા બાબત,આરોપોને વાજબી શંકાથી પર સાબીત કરવામા નિષ્ફળતા,અજમાઇશી નિવૃત્તિ લંબાવવા તથા ફરજીયાત વિલંબીત માટે
DownloadDownload
314.
Supreme Court Civil Appeal No.1749 of 1980
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ એ. સી. શાહ અને અન્ય
વિષય : નાયબ ઇજનેર ના પ્રમોશનના કવોટા બાબત
DownloadDownload
315.
Supreme Court Civil Appeal No 1939 of 1972
એન.સી દલવાડી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : વયનિવૃત્તિની ઉંમર,સનદી સેવા નિયમો,સેવાનિયમો
DownloadDownload
316.
Supreme Court Criminal Appeal No. 888-891 of 2003
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ સલિમભાઈ અબ્દુલગફ્ફર શેખ અને અન્ય.
વિષય : પોટાના કાયદા મુજબ જામીન મેળવવા ખાસ અદાલતનો આશરો મેળવવાનો હોઇ વડી અદાલતે આપેલ જામીન રદ કર્યા
DownloadDownload
317.
Supreme Court Criminal Appeal No. 312 of 2002
ભરતભાઈ ભગવાનજીભાઈ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એન.ડી.પી.એસ. એકટની કલમ ૫૨ની જોગવાઇના પાલન બાબતે
DownloadDownload
318.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1076 of 1999
હરિસિંહ એમ. વાસવા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નિર્દોષ છોડવાના નીચલી કોર્ટના ચુકાદામાં વડી અદાલતનો હસ્તક્ષેપ વાજબી જણાયો
DownloadDownload
319.
Supreme Court Civil Appeal No. 1561 of 2001 and Special Leave Petition (Civil) No. 12652/2000
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ ઉમેદભાઈ એમ. પટેલ
વિષય : અજમાઇશી નિવૃત્તિ લંબાવવા તથા ફરજીયાત વિલંબીત માટે
DownloadDownload
320.
Supreme Court Civil Appeal No. 7789 of 1997
સંચાલકશ્રી અને અન્ય. વિરુદધ વિજયકુમાર રાઘુવરપ્રસાદ મેહતા અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષકો નિ વૃધ્ધિ અટકાવવા બાબતે
DownloadDownload
321.
Supreme Court Civil Appeal No. 7723 of 1997
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત-૧ - વિરુદ્ધ - નવનીત લાલશંકર લાલ વિગેરે.
વિષય : ઈન્કમ ટેક્ષ અધિનિયમ હેઠળ ની અપીલ
DownloadDownload
322.
Supreme Court Civil Appeal No. 1583 of 1970
પટેલ સુરેશભાઈ જશભાઈ વિ. પટેલ સતભાઈ માથુરભાઈ
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એન્ડ એગ્રિકલ્ચરલ લેન્ડ્સ એક્ટ, ૧૯૪૮
DownloadDownload
323.
Supreme Court Civil Appeal No. 1977 of 1971
આર. કે. મલ્હોત્રા આઈ. ટી. ઓ ગ્રુપ સર્કલ II (l), અમદાવાદ વી. કસ્તુર ભાઈ લાલભાઈ (એચ. યુ. એફ.)
વિષય : ઓડીટ ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા અપાયેલ સૂચના કલમ-૧૪૭(બી) હેઠળ માહિતી ગણી શકાય કે નહી
DownloadDownload
324.
Supreme Court Civil Appeal No. 1867 of 1970
છગનલાલ કેશવલાલ મેહત વિ. પટેલ નારંદાસ હરિભાઈ
વિષય : સંપત્તી હસ્તાંતરણ અધિનિયમ ની કલમ ૬૦
DownloadDownload
325.
Supreme Court Criminal Appeal No.92 of 1981
ગુજરાત રાજ્ય વિ. આદમ કાસમ ભાયા
વિષય : નિવારક અટકાયતના કાયદામાં હાઈકોર્ટનું અધિકારક્ષેત્ર
DownloadDownload
326.
Supreme Court CrA 567 of 1997
ભૂપેન્દ્રસિંહ એ. ચુડાસમા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફરજ બજાવતા અન્ય સાથી કર્મચારી ના મરણ બાબત. ખાનગી બચાવનો અધિકાર બાબત.
DownloadDownload
327.
Arbitration Petition No 2048 of 1979
સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ અને રસાયણશાસ્ત્ર સંમેલન ઉદ્યોગો લિમિટેડ વી. ભારત સંઘ અને અન્યો
વિષય : ખાણ અને ખનીજ (નિયમન અને વિકાસ) અધિનિયમ, 1957-કલમ 9 (1) અને 9 (3) અન્વયે રોયલ્ટીનો દર નક્કી કરવાની કેન્દ્ર સરકારની સત્તાઓ
DownloadDownload
328.
Supreme Court CA No.503 of 1974
એસએચ. બિલેશ્વર ખાંડ ઉદયોગ ખેડુત સહકારી મંડાલી લિમિટેડ. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : પ્રોહિબીશન અને આબકારી જકાત ના પરવાના.
DownloadDownload
329.
Supreme Court Civil Appeal No 593 of 2002
અબ્દુલસતિયાર યુસુફભાઈ કુરેશી અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : રાજ્ય સરકાર બળદની કતલ કરી માંસ વેચવાના ધંધા પર જાહેરનામુ બહાર પાડી વ્યાજબી નિયંત્રણ મુકે તો વ્યક્તિના ધંધો કરવાના બંધારણીય અધિકારનો ભંગ થતો નથી.
DownloadDownload
330.
Supreme Court CrA No.93 of 1980
કાસમભાઈ અરદુલ રહેમાનભાઈ શેખ. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : પ્લી બાર્ગેનીંગ જોગ
DownloadDownload
331.
Supreme Court CrA No.222 of 1973
અમૃતલાલ રતીલાલ મહેતા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ઇરાદા વગર છેતરપિંડી કરવા બાબત
DownloadDownload
332.
Supreme Court Civil appeal no 1707 of 1995
દમજીભાઈ બુઈભાઈ વસાવા વિ. રણછોડ ભાઈ જી નાભાઈ અ ને બીજા.
વિષય : જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ ૩૭ (૨) હેઠળ કલેક્ટરનો નિર્ણય અપીલપાત્ર છે
DownloadDownload
333.
Supreme Court Civil Appeal No 156 of 1971
નરેન્દ્રકુમાર જે. મોદી વિ. આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત આઈઆઈ, અમદાવાદ
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમની કલમ - ૨૫-એ -૩-મુજબની ઈન્કવાયરી બાદ સિવિલ કોર્ટનું હિન્દુ અવિભક્ત કુંટુંબની વહેંચણીનું હુકમનામું આવકવેરા સત્તાધિકારીઓને બંધનકર્તા નથી.
DownloadDownload
334.
Supreme Court Civil Appeal No 650 of 1988
વેલ્થ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત-૩, અમદાવાદ વી. એલિસ બ્રિજ જીમખાના વગેરે, વગેરે.
વિષય : મુલ્યાંકન વર્ષ – ૧૯૭૦/૭૧ થી ૧૯૭૭/૭૮ ના સમયગાળામાં કલમ-૨૧-એ-એ આવકવેરા ધારો અમલમાં ન હોય સભાસંધની મીલકતની આવકને મીલકતવેરા ધારો લાગુ પડતો નથી.
DownloadDownload
335.
Supreme Court Civil Appeal No 51 of 1972
આવકવેરાના કમિશનર ગુજરાત-૨, અમદાવાદ વિરુધ્ધ આર. એમ. અમીન
વિષય : વિદેશી કંપનીના સ્વૈચ્છીક લીકવીડેશનના કિસ્સામાં કેપીટલ ગેઇન્સ
DownloadDownload
336.
Supreme Court Civil Appeal No 647 of 1966
મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય વિરુદ્ધ બૈશંકર અવલરામ જોશી અને અને અન્ય એક
વિષય : પગારની બાકી ચુકવણીનુ હુકમનામુ મુંબઈ પુનઃઘઠન અધિનિયમની કલમ-૬૦(૨)(એ) ની જોગવાઈઓ મુજબ ગુજરાત રાજયની ચુકવણી માટે જવાબદારી ઠરે છે.
DownloadDownload
337.
Supreme Court Civil Appeal No 600 of 1975
મોનોગ્રામ મિલ્સ લિમિટેડ વગેરે. વિ.ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કામદારોના હિત માટે તેઓને વ્યવસ્થાપક મંડળીમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવા માટે કાયદો ઘડવાની સત્તા રાજયની વિધાનસભાને છે જેની જોગવાઈ બંધારણની અનુસિચ-૩ માં કરેલ છે.
DownloadDownload
338.
Supreme Court Civil Appeal No.1529 of 1988
શ્રી પી. જી. ગુપ્તા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કેટેગરી (iii) અને (vi)માં આવતી વ્યક્તિઓ હાયર પરચેઝ સ્કિમ હેઠળ સરકારી ક્વાર્ટરની ફાળવણીમાં પ્રાથમિકતા મેળવવા માટે હકદાર છે કે કેમ?
DownloadDownload
339.
Supreme Court Civil Appeal No 37 of 1965
કુમાર શ્રી દિગ્બિજયસિંહજી વિરુધ્ધ નાનજી નંજીસવદાસ અને બીજા
વિષય : ગીરાસદારનો ભાડુઆતના સંબંધમાં પોતાને વ્યકિતગત કૃષિ માટેનો મર્યાદિત હકક
DownloadDownload
340.
Supreme Court Civil Appeal No 406 of 1967
વાસુદેવ ધનીભાઈ મોદી વી. રાજાભાઈ અબ્દુલ રહેમાન અને બીજાઓ.
વિષય : હુકમનામાનો અમલ કરતી કોર્ટ ક્યા સંજોગોમાં હકુમતનો પ્રશ્ન નક્કી કરી હુકમના અમલનો ઇન્કાર કરી શકે.
DownloadDownload
341.
Supreme Court Civil Appeal No 447 of 1973
કલ્યાણ મિલ્સ લિમિટેડ. વી. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અન્ય બીજાઓ
વિષય : એસેસી કંપની પાસેથી લેવાની થતી ઈન્કમટેક્ષની રકમ તે કંપનીની લેણી નીકળતી રકમ અન્ય કંપની સામે છે તે રકમ ઈન્કમટેક્ષ વિભાગ તે કપંની પાસેથી વસૂલી શકે છે.
DownloadDownload
342.
Supreme Court Civil Appeal No 259 of 1972
ભારતીય સંઘ અને અન્ય વિરુધ્ધ અમદાવાદ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને કેલિકો પ્રિન્ટિંગ કંપની લિમિટેડ
વિષય : ઉત્પાદન મધ્યમવર્તી અથવા અંતિમ કોઇપણ તબક્કે થયેલ હોય તો પમ તેના ઉપર એક્સાઇઝ ડ્યુટી લેવીયેબલ થાય.
DownloadDownload
343.
Supreme Court Civil Appeal No 2-4 of 1975
એસ્ટેટ ડ્યુટી કંટ્રોલર, ગુજરાત I, અમદાવાદ વિરુધ્ધ એમ. એ. મર્ચન્ટ એકાઉન્ટેબલ પર્સન ઓફલેટ શ્રી એ. જી. મર્ચન્ટ, એમ.
વિષય : એસ્ટેટ ડ્યુટી (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૧૯૫૮ ની નવી કલમઃ૫૯ ને પશ્ચાદ્દવર્તી અસરથી લાગુ કરી શકાય નહિં.
DownloadDownload
344.
Supreme Court Civil Appeal No 686 of 2005
ભારત સરકાર અને અન્ય એક વિ. બશીરભાઈ આર. ખિલ્જી
વિષય : દસ વર્ષની લઘુત્તમ નોકરીની સેવા આપેલ ન હોય તે કર્મચારીને પેન્શનનો લાભ મળે નહી
DownloadDownload
345.
Supreme Court Civil Appeal No 392 of 1965
મેગાનલ છોટાલ દેસાઈ વી. ચંદ્રકાન્ત મોતીલાલ
વિષય : પ્રતિવાદીની અપીલ રદ કરી ભાડાનું મકાન ખાલી કરવાના હુકમની સામે એક વર્ષ માટે મનાઈ આપવાનો હુકમ પસાર કરેલ છે.
DownloadDownload
346.
Supreme Court Civil Appeal No 293 of 1963
વાસુમતિબેન ગૌરીશંકર ભટ્ટ વી. નવાઈરામ મનછારામ વોરા અને બીજા
વિષય : ચઢત ભાડાના કારણોસર મકાન ખાલી કરાવવા બાબત
DownloadDownload
347.
Supreme Court Civil Appeal No 427 of 1964
ચૂનિલાલ વિઠ્ઠલદાસ વિરુદ્વ મોહનલાલ પટેલ
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર રેન્ટ કંન્ટ્રોલ એક્ટ ૧૯૫૧ની કલમ ૨૮ મુજબ પ્રથમ એપેેલેટ કોર્ટના ચુકાદા ઉપરની બીજી અપીલ સીપીસી કલમ – ૧૦૦ની જોગવાઈઓને આધિન સાંભળવાની હાઈકોર્ટને સત્તા છે.
DownloadDownload
348.
Supreme Court Civil Appeal No 676 of 1965
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. કાંતિલાલ નાથુચંદ સામી
વિષય : "ભાગીદારી પેઢીમાં ગત (બે)વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ખોટ(નુકસાન) ચાલું વર્ષના નફામાં ક્ષતિપુર્તિ કરી શકાય."
DownloadDownload
349.
Supreme Court Civil Appeal No 452 of 1966
સિહોર ઇલેક્ટ્રીસિટી વર્ક્સ લિમિટેડ. વી. ગુજરાત વિજ કંપની અને અન્ય.
વિષય : ઈલેકટ્રીસીટી સપ્લાય માટે લાયસન્સ ધરાવતા વિસ્તારમાં ઈલેકટ્રીસીટી ઉત્પત્ન કરનાર તે ઈલેકટ્રીસીટી સપ્લાય માટે આપેલ લાયસન્સ વાળા વિસ્તારમાં તેમની સંમતી સિવાય સીધુ વિજ વિતરણ અન્ય કોઈ કંપનીને કરી શકે નહી.
DownloadDownload
350.
Supreme Court Civil Appeal No 374 of 1976
હસમુખલાલ ડાહયાભાઈ અને અન્યો વિગેરે વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય બંધારણનું અનુચ્છેદ ૩૧એ (૧) ની જોગવાઈ વ્યકિતઓને અમુક અધિકારો પ્રદાન કરે છે અને તેમને બંધારણીય રીતે ગેરકાયદેસર આક્રમણથી રક્ષણ આપે છે.
DownloadDownload
351.
Supreme Court Civil Appeal No 660 of 1988
ઉપાધ્યાય હરગોવિંદ દેવશંકરે વી. ધીરેન્દ્રસિંહ વિરભદ્રસિંહજી સોલંકી અને અન્ય
વિષય : "ઇલેક્શન પીટીશનના સિંગલ જજ દ્વારા વચગાળાના હુકમ સામે ડિવિઝન બેંચ સમક્ષ લેટસઁ પેટન્ટ અન્વયે અપીલ થઇ શકે નહી."
DownloadDownload
352.
Supreme Court Criminal Appeal No 102 of 1966
ડો. દેવેન્દ્ર એમ. સુરતી વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ૧૯૪૮ (બોમ્બે એક્ટ LXXIX ઓફ ૧૯૪૮) ની કલમ ૨ (૪) હેઠળ ' વાણિજ્યિક સ્થાપના 'ની વ્યાખ્યામાં આવતુ નથી.
DownloadDownload
353.
Supreme Court Civil Appeal No 61 of 1964
રામનીકલ પીતાંબરદાસ મેહતા વિરુધ્ધ ઈન્દ્રાદમન અમૃતલાલ શેઠ
વિષય : મિલકત પોતાના વસવાટ માટેની જરૂરીયાતના દાવામાં મૂળ-મિકલતમાં જ રહેવાનું હોય તો જ મળે તેમ નથી-રીપેર કરી- નવી બાંધી વસવાટ કરવા માટે પણ મેળવી શકાય.
DownloadDownload
354.
Supreme Court Civil Appeal No 365 of 1981
ભાવનગર નગરપાલિકા વિ. ભારત સંધ અને અન્ય.
વિષય : કબ્જો હંમેશા માલીકીપણાને અનુસરસેનો સિધ્ધાંત
DownloadDownload
355.
Supreme Court Civil Appeal No.8 of 1972
ભરત કાલિદાસ શમાજી (મૃત) ના વારસદારો અને બીજાઓ. વી.પી. જે. પાઠક અને બીજાઓ
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર જમીન સુધારણા અધિનિયમ 1951 અન્વયે ગીરાસદારોને સંયુક્ત ફાળવણી ઉપરાંત અલગ ફાળવણીનો અધિકાર છે
DownloadDownload
356.
Supreme Civil Appeal No. 135 of 1969
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ ધ સિટી ઓફ અમદાવાદ શહેર અને બિજા વી. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે બી.પી.એમ.સી.એકટની કલમ-૩૯૦ હેઠળ ફરજીયાત સંપાદનના કિસ્સામાં વળતરની રકમ નક્કી કરતી વખતે પૂરતું અને વાજબી વળતર આપવું જોઇએ.
DownloadDownload
357.
Supreme Court Civil Appeal No 410 of 1973
એસએમટી. ચંદ્રકાંતાબેન વગેરે વિ. વાડીલાલ બાપાલાલ મોદી અને અન્ય.
વિષય : મિલકતની વહેંચણીના દાવામાં વિરુધ્ધના કબજાનું અનુમાન
DownloadDownload
358.
Supreme Court Civil Appeal No 410 of 1973
એસએમટી. ચંદ્રકાંતાબેન વગેરે વિ. વાડીલાલ બાપાલાલ મોદી અને અન્ય.
વિષય : મિલકતની વહેંચણીના દાવામાં વિરુધ્ધના કબજાનું અનુમાન
DownloadDownload
359.
Supreme Court Criminal Appeal No 227 of 1977
મહારાજા બુક ડેપો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યારે કોઈ શબ્દ અથવા જોગવાઈ વિશે કોઈ અસ્પષ્ટતા અથવા સંદિગ્ધતા હોય ત્યારે જ વ્યક્તિની તરફેણમાં કડક અર્થઘટન અથવા સાંકડા અર્થઘટનનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવે છે, પરંતુ જો કોઈ અસ્પષ્ટતા ન હોય અને કાર્ય અથવા કાર્યલોપ સ્પષ્ટપણે કાયદાની શરારતમાં આવે તો દંડાત્મક કાયદા
DownloadDownload
360.
Supreme Court Civil Appeal No. 386 of 1964
પટેલ રામભાઈ બેચરભાઈ અને અન્ય વી.પટેલ દયાભાઈ બેચરભાઈ અને અન્ય
વિષય : પ્રતિકુળ કબજાના સિધ્ધાંતો
DownloadDownload
361.
Supreme Court Civil Appeal No. 580 of 1964
એન. એસ. શેઠના વી. વિનુભાઈ હરિલાલ પંચાલ
વિષય : સીનેમાં ટીકીટ વેચાણનું લાઈસન્સ જે વર્ષ માટે આપેલ હોય તે વર્ષ માં જ તે સસ્પેન્ડ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરી શકાય.
DownloadDownload
362.
Supreme Court Civil Appeal No. 219 of 1964
બોમ્બે રાજ્ય વી. મેસ્રસ જગમોહનદાસ અને અન્ય
વિષય : સેલટેક્ષ ઓથોરીટી સામે વાંધા રજૂ થાય તો તે સ્વીકાર્ય છે
DownloadDownload
363.
Supreme Court Interlocutory Appeal No. 355 of 2002
મેસર્સ ઓએનજીસી લિમિટેડ વી. કુદરતી વાયુ વપરાશ ઉદ્યોગો અને બીજા
વિષય : વ્યાજની ગણતરી સાદા વ્યાજથી કરવી નહી કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજથી.
DownloadDownload
364.
Supreme Court Civil Appeal No. 143 of 1992
મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ.વી. નડિયાદ નગર પાલિકા અને બીજા
વિષય : જકાત ના હેતુ માતે કાપડ ના નાના ટુકડા કરવા થી નવી વસ્તુનુ ઉત્પાદન ના ગણાય
DownloadDownload
365.
Supreme Court Civil Appeal No. 591 of 1975
ગજાનન દત્તાત્રેય વી. શેરબાનુ હોસાંગ પટેલ અને બીજા
વિષય : ભાડુઆતની વિરૂદ્ધમાં ખાલી કબજો સોંપી આપવાનો હુકમ કરવા માટે દાવા તારીખે પેટાભાડુતનો કબજો હોવો જરૂરી નથી
DownloadDownload
366.
Supreme Court Civil Appeal No. 88 of 1975
છગનભાઈ નોર્શિનભાઈ વી. સોની ચંદુભાઈ ગોરધનભાઈ અને અન્ય.
વિષય : કોર્ટ સમક્ષ બાંહેધરી આપેલ હોય તે કોર્ટના આદેશ જ ગણાય અને તેના ભંગ બદલ કોર્ટના હુકમનું અપાલન કરવા બદલ દોષિત ઠરી શકે.
DownloadDownload
367.
Supreme Court Civil Appeal 171 of 1979
કાલિદાસ ઉમેદરામ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : ફાળવેલ હેતુ માટે જ જમીનનો ઉપયોગ
DownloadDownload
368.
Supreme Court Civil Appeal No. 141 of 1971
વી. બી. રાજુ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સ્વતંત્રતા બાદ ભારતીય ચલણમાં જ પેન્શન
DownloadDownload
369.
Supreme Court Civil Appeal 226 of 1976
સુલેમાન નોર્મહોમ્ડ વગેરે વિ. ઉમરભાઈ જાનુભાઈ
વિષય : એવીક્સન ડીક્રી માટે કાયદા દ્વારા સૂચવેલ કારણોની પૂર્ણતા
DownloadDownload
370.
Supreme Court Civil Appeal No. 126 of 1966
કાંતિલાલ બાબુલાલ વિ. એચ. સી. પટેલ
વિષય : બોમ્બે સેલ્સટેક્ષ એકટની કલમની જોગવાઇથી ભારતીય બંધારણના આર્ટીકલ-૧૯(એ)(એફ)નો ભંગ
DownloadDownload
371.
Supreme Court Civil Appeal No. 38 of 1965
ધનકી મહાજન વિ. રાણા ચંદુભા વખતસિંગ અને અન્યો
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર કૃષિ દેવાદારો રાહત અધિનિયમ ૧૯૫૪ હેઠળ દેવાને ઘટાડવા માટેની અરજી
DownloadDownload
372.
Supreme Court Civil Appeal No. 500 of 1965
ત્રિભોવનદાસ પુરષોત્તમદાસ ઠાકુર વિ. રતીલાલ મોતીલાલ પટેલ
વિષય : જાહેર ટ્રસ્ટની ગીરવે મૂકેલી મિલકતનું વેચાણ
DownloadDownload
373.
Supreme Court Civil Appeal No. 431 of 1976
ફરીદ અહમદ અબ્દુલ સમદ અને અન્ય વિ. અમદાવાદ અને અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદનનાના કિસ્સામાં હિતધારકને પ્રત્યક્ષ સાંભળવા અનિવાર્ય
DownloadDownload
374.
Supreme Court Civil Appeal No. 541 of 1983
અનારકલી સારાભાઈ, શાહીબાગ હાઉસ, અમદાવાદ વિ. આવકવેરાના કમિશ્નર, અમદાવાદ
વિષય : શેર વેચાણના કારણે થયેલા નાણાકીય લાભ પર લદાયેલો કર
DownloadDownload
375.
Supreme Court Civil Appeal No. 506 of 1964
રમણભાઈ આશાભાઈ પટેલ વિ. ડાભી અજિતકુમાર ફુલસિંહજી અને અન્ય
વિષય : ધાર્મિક પ્રતિકનો ચૂંટણી પ્રતિક તરીકે ઉપયોગ
DownloadDownload
376.
Supreme Court Civil Appeal No. 1037 of 1971
ભારત સંઘ અને અન્ય વિ. ગુજરાત વૂલન ફેલ્ટ મિલ્સ
વિષય : મશીન પ્રેસિંગના બિન-વણાયેલા ફેલ્ટ્સ, પછી ભલે તે આબકારી જકાત વસૂલવાના હેતુથી "ઊનના કાપડ" હોય
DownloadDownload
377.
Supreme Court Civil Appeal No 490 of 1965
અમદાવાદ મિલ ઓનર્સ એસોશીએસન અને અન્ય વિ. આઇ.જી. ઠાકોર, પ્રમુખ અને અન્ય
વિષય : મજૂર કાયદા,સેવાનિયમો,રજા નિયમો
DownloadDownload
378.
Supreme Court Civil Appeal No. 1182 of 1972
રંગાસ્વામી, ટેક્સ્ટાઈલ કમિશનર અને અન્ય વિ. સુગર ટેક્સ્ટાઈલ મિલ્સ (પી) લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : કોટન ટેક્ષટાઈલ (કંટ્રોલ) ઓર્ડર હેઠળ જાહેરનામું અલ્ટ્રાવાઈરસ
DownloadDownload
379.
Supreme Court Civil Appeal No. 1423 of 1973
વેલ્થ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત વિરુદ્ધ વિમલેબીન વાડીલાલ મેહતા
વિષય : વેલ્થ ટેક્સ અધિનિયમ હેઠળ કરદાતાની ચોખ્ખી સંપત્તિની ગણતરી
DownloadDownload
380.
Supreme Court Civil Appeal No.2848 of 1979
સિંધવ હરી રણછોડ વી. જયદેવ લાલજી જયમલ અને અન્યો
વિષય : વેચાણ કરારની યોગ્યતા અને એક પ્રતિવાદી નંબર ૧૦ અને પ્રતિવાદી ૧૫ પુરતો દાવો રીમાન્ડ કરવામાં આવેલ તેની યોગ્યતા બાબતે ....
DownloadDownload
381.
Supreme Court Civil Appeal No. 1890 of 1974
પઠાણ મુર્તઝાખાન દાદમખાન અને અન્ય. વિ. કાનૂની પ્રતિનિધિઓ દ્વારા પઠાણ પીરખાન અમદુમીયાં (મૃતક)
વિષય : ગણોત ધારાની કલમ ૨ એ અને ૮૫ અને સિવિલ કોર્ટમાં ક્ષેત્રાધિકારને બાધ
DownloadDownload
382.
Supreme Court Civil Appeal No 1150 of 1979
મહિસાગર ભાઠા કો-ઓપરેટિવ એગ્રીકલ્ચર સોસાયટી લિ. બોરસદ વિગેરે વિગેરે વિ. ઠાકોર શ્રી જગદેવસિંહજી રામસિંહજી (મૃત) વતી કા.પ્ર. અને અન્ય એક વિગેરે વિગેરે
વિષય : સીમાંત ખેડૂતો,જમીનની ટોચમર્યાદા અધિનિયમ
DownloadDownload
383.
Supreme Court Civil Appeal No. 836 of 2014
દિપક બાબરિયા અને અન્ય વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત ટેનન્સી અને કૃષિ જમીન (વિદર્ભ પ્રદેશ અને કચ્છ વિસ્તારો) અધિનિયમ, ૧૯૫૮
DownloadDownload
384.
Supreme Court Civil Appeal No. 1502 of 1996
પટેલ મોતી નારણ અને બીજાઓ વિરુધ્ધ દીનુ મોતી પટેલ અને બીજાઓ
વિષય : આર્બિટ્રેશન એકટની કલમ-૧૪, ૧૭ અને લિમીટેશન એકટની કલમ-૧૧૯,૧૩૭
DownloadDownload
385.
Supreme Court Civil Appeal No. 945 of 1965
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ મેસર્સ કૈલાશ એન્જિનિયરિંગ કંપની.
વિષય : બોમ્બે વેચાણ વેરા કાયદો, ૧૯૫૩ની કલમ ૨૭ બાબત
DownloadDownload
386.
Supreme Court Civil Appeal No. 1967 of 1975
છગનલાલ મનસુખલાલ અને અન્ય વિ. કે. કે. ભટ્ટ અને અન્ય
વિષય : કૃષિ પેદાશો ઉપર બજાર ફીનો નિયમન
DownloadDownload
387.
Supreme Court Civil Appeal No.6456 of 1997
ગણપતભાઈ એન. સોલંકી વિરુધ. જિલ્લા કલેક્ટર, વડોદરા અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત કો. ઓ. સોસાયટી એકટના પેટાકાયદા અન્વયે કલેકટરની અબાધીત સત્તા અંગે
DownloadDownload
388.
Supreme Court Civil Appeal No.2852 of 1979
વિશેષ જમીન સંપાદન અધિકારી, ખેડા અને અન્ય વિરુદ્ધ વાસુદેવ ચંદ્રશંકર અને અન્ય.
વિષય : સંપાદીત થયેલ જમીનના ચુકવવામાં આવેલ વળતરની રકમની યોગ્યતા બાબતે....
DownloadDownload
389.
Supreme Court Criminal Appeal 38 of 2001
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્વ શૈલેશભાઈ મનસુખલાલ શાહ અને અન્ય
વિષય : ખોરાક ભેળસેળ નિવારણ અધિનિયમ-૧૯૫૪ની કલમ-૭(૧) અને (પ) હેઠળના ગુન્હાઓ સંદર્ભે
DownloadDownload
390.
Supreme Court Civil Appeal No.1574 of 2000
ગ્રુપ જનરલ મેનેજર (પ્રોજેક્ટ્સ), ઓ.એન.જી.સી. વિરુદ્ધ એ.એમ.સૈયદ
વિષય : નોકરીના સમયગાળા દરમ્યાન લીવ ફેર આસીસ્ટન્સ(એલ.એફ.એ ) હોમ ટાઉન સિવાયનું મેળવવા હકકદાર ન હોવા બાબતે
DownloadDownload
391.
Supreme Court Civil Appeal No.14678 of 2015
વીપુલભાઈ માનસિંહભાઈ ચૌધરી વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત સહકારિ મંડળી અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
392.
Supreme Court Civil Appeal No 1158 of 1998
રમેશભાઇ જે. પટેલ વિગેરે વિ. ભારત સરકાર
વિષય : ૯ વર્ષની સેવા પૂર્ણ થયા પછી સંબંધિત સરકારી કર્મચારીને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ આપવા બાબત,કેન્દ્ર સરકારને મળવાપાત્ર વેરામુક્તિ,સ્થાવર મિલ્કતની ખરીદી
DownloadDownload
393.
Supreme Court Criminal Appeal No.93 of 1965
અરજદાર ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ જશવંતલાલ નાથાલાલ
વિષય : ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ 409 હેઠળ વિશ્વાસ ભંગ માટે કાર્યવાહી બાબત
DownloadDownload
394.
Supreme Court Civil Appeal Number 2170 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ સી. જી. દેસાઈ અને અન્ય
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૬ નું ઉલ્લંઘન
DownloadDownload
395.
Supreme Court Civil Appeal No 11976 of 2014
એમ. એસ. કાઝી વિરુદ્ધ મુસ્લિમ શિક્ષણ સમાજ અને અન્ય
વિષય : જ્યારે અદાલત અથવા ટ્રીબ્યુનલે પોતાના ચુકાદા અથવા હુકમ/આદેશ નો બચાવ કરવો જરૂરી હોય ત્યારેજ તે જરૂરી પક્ષકાર છે, અન્યથા નહી.
DownloadDownload
396.
Supreme Court Civil Appeal No. 690 of 1965
આવકવેરા કમિશનર, ગુજરાત વિ. ગિરધરદાસ એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
વિષય : કંપનીના લિક્વિડેશન પર સંચિત નફાની વહેંચણી અને ડિવિડન્ડ
DownloadDownload
397.
Supreme Court Civil Appeal No 1180 of 1968
વિરજીરામ સુતરિયા વિ. નાથાલાલ પ્રેમજી ભાણવાડિયા અને અન્યો
વિષય : અજમાઇશી નિવૃત્તિ લંબાવવા તથા ફરજીયાત વિલંબીત માટે,બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૭૩એ હેઠળ શપથ,ચુંટાયેલ પ્રતિનિધિની શપથગ્રહણ
DownloadDownload
398.
Supreme Court Civil Appeal No. 207 of 1975
ગુજરાત રાજ્ય વી. રમેશ ચંદ્ર મશરૂવાલા
વિષય : ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૩૬ અને પ્રેસિડેન્સી સ્મોલ કોઝ કોર્ટ એક્ટ ૧૮૮૨ હેઠળ સત્તાધિકારી ની નિમણુંક
DownloadDownload
399.
Supreme Court Civil Appeal No 9955 of 1995
પી. કે. ઘોષ, આઈ. એ. એસ. અને અન્ય એક વિરુદ્ધ જે. જી. રાજપૂત
વિષય : જ્યારે ન્યાયાધિશ કોઇ પણ રીતે કેસ સાથે સંકળાયેલા હોય તેવા સંજોગોમાં અને ખાસ કરીને જ્યારે તે સંબંધે વાંધો ઉઠાવવામા આવે ત્યારે ન્યાયાધિશે તે કેસ સંભળવો ન જોઇએ.
DownloadDownload
400.
Supreme Court Civil Appeal No.2991 of 2004
મોર્ડન ટેરી ટોવેલ લિમિટેડ વિ. સોલંકી મુળજીભાઈ રેવાભાઈ હરિજન વ્યાસ અને અન્ય.
વિષય : યુનીટ દ્વારા પ્રદૂષીત પ્રવાહીના વિસર્જન ના કેસમાં, દંડની રકમ ના રિફંડ માટે ફેરવિચારણા કરવા હાઇકોર્ટને આદેશ.
DownloadDownload
401.
Supreme Court Civil Appeal No. 416 of 1967
લિબર્ટી ટોકીઝ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : થિયેટરનો માલિકને ચૂકવવાપાત્ર મનોરંજન કર
DownloadDownload
402.
Supreme Court Criminal Appeal No. 329 of 1979
અજીતસિંહ ઠાકુરસિંહ અને અન્ય વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ંભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૩૦૨ હેઠળના કેસમાં શંકાનો લાભ આપવા બાબત
DownloadDownload
403.
Supreme Court Civil Appeal No 90 of 1973
હરિસિંહ પ્રતાપસિંહ ચાવડા વી. પોપટલાલ મુલ્શાંકર જોશી અને બીજાઓ
વિષય : લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમમાં પક્ષપલટા અને લાંચ ના પુરાવા બાબત
DownloadDownload
404.
Supreme Court Civil Appeal No. 1578 of 1974
ડહીબેન રણછોડજી જીવનજી અને અન્ય વિરુદ્ધ વસનજી કેવલભાઈ (મૃત) અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એક્ટ, 1931}-કલમ 7 અને 21-સંરક્ષિત ભાડૂત-વાસ્તવિક જરૂરિયાત માટે ભાડૂતની મુદતને માત્ર નોટિસ જારી કરીને સમાપ્ત કરી શકાતી નથી-જ્યાં સુધી વાસ્તવિક જરૂરિયાતનો પ્રશ્ન મકાનમાલિકની તરફેણમાં નક્કી કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ભાડૂતનો અંત આવી શકતો નથી
DownloadDownload
405.
Supreme Court Criminal Appeal No. 533 of 1991
સોની દેવરાજભાઈ બાબુભાઈ વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો.
વિષય : ભરતિય સંવિધાનના અનુચ્છેદ ૨૦(૧) ની જોગવાઈઓને નિર્રથક બનાવી દે તે રીતે કોઇ પણ શિક્ષાત્મક જોગવાઇનું અર્થઘટન કરી ન શકાય
DownloadDownload
406.
Supreme Court Civil Appeal No 1185 of 1979
હિન્દુસ્તાન બ્રાઉબ બોવરી લિ. વિગેરે વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : વેચાણવેરાની રકમની ચૂકવણીમાથી મુક્તિ,Supreme Court Civil Appeal No. 3959-3960 of 2001,ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૯ની કલમ ૪૯
DownloadDownload
407.
Supreme Court SLP(C) No.32507 of 2013
પઠાણ મોહમ્મદ સુલેમાન રહેમતખાન વિરુદ્ધ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જાહેર સત્તામંડળની કાર્યવાહીને વાજબી ઠરાવતા કારણો
DownloadDownload
408.
Supreme Court Civil Appeal No 4189 of 2010
સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝના કમિશનર, વડોદરા વિરુદ્ધ ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર્સ કંપની લિમિટેડ
વિષય : સેનવેટ ક્રેડિટ નિયમો, 2002 હેઠળ લો સલફર હેવી સ્ટોક માટે ભરેલ ડ્યુટી ની ક્રેડિટ લેવા બાબત
DownloadDownload
409.
Supreme Court Civil Appeal No.3010 of 1995
અરૂણાબેન ટી. ભોજક વીરુદ્ધ. સચિવ, અમદાવાદ શિક્ષણ સમાજ અને અન્ય.
વિષય : અનામત ધરાવનાર ઉમેદવાર શરૂઆતમાં તે જગ્યા માટે લાયકાત ધરાવતા ન હોય અને પાછળથી લાયકાત મેળવે તો તેની નિમણુક ગેરકાયદેસર ન કહેવાય.
DownloadDownload
410.
Supreme Court Criminal Appeal No. 757 of 2007
અફઝલખાન ઉર્ફે બાબુ મુર્તુઝખાન પઠાણ વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા અધિનિયામની જોગવાઇઓનું પાલન કરવા બાબત
DownloadDownload
411.
Supreme Court Civil Appeal No. 1691 of 1999
અમદાવાદ ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ. વિરુદ્ધ ગુજરાત ઇન્સ. પ્રા. લિમિટેડ. અને અન્ય
વિષય : વીજ કંપનીએ મિલકતના જૂના માલીક પાસેથી વીજ પુરવઠાના બાકી નીકળતા નાણા, આ મિલકત ખરીદનારા નવા માલીકો પાસેથી વસુલ કરી શકે નહિ, અને નવા માલીકને વીજ જોડાણની ના પાડી શકે નહિં.
DownloadDownload
412.
Supreme Court Civil Appeal No. 2230 of 1977
કરમચંદ પ્રેમચંદ પી. વી. ટી. લીમી. વિરુધ્ધ આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : કર વસૂલાત પર દંડ અને વ્યાજ
DownloadDownload
413.
Supreme Court Writ Petition (C) No.205 of 1975
ભારત સેવાશ્રમ સંઘ વગેરે વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય વગેરે
DownloadDownload
414.
Supreme Court Civil Appeal No. 338 of 1981
એક્ષપ્રેસ હોટલ પ્રા. લી વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : લકઝરીઝની વ્યાખ્યા કરી અને તે ટેક્ષ બંધારણ પ્રમાણે જે અપીલ નામંજુર કરી રાજ્યને ખાસ વેરો નાખવા સત્તા હોવાનું ઠેરવ્યું.
DownloadDownload
415.
Supreme Court Civil Appeal No 1224 of 1977
પ્રકાશ અમીચંદ શાહ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ૧૯૪૮ (બોમ્બે એક્ટ LXXIX ઓફ ૧૯૪૮) ની કલમ ૨ (૪) હેઠળ ' વાણિજ્યિક સ્થાપના 'ની વ્યાખ્યામાં આવતુ નથી.,બોમ્બે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ ૧૯૫૪,ટાઉન પ્લાનિંગ,અધિકારીની વળતર-નિર્ધારણની સત્તા
DownloadDownload
416.
Supreme Court Civil Appeal No 2418 of 1968
ખેડૂત સહકારી જિનિંગ & પ્રેસિગ સોસાયટી લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી એકટ, ૧૯૨૫
DownloadDownload
417.
Supreme Court Civil Appeal No. 1793 of 1970
મહેન્દ્ર મિલ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ શ્રી પી. બી. દેસાઈ, એપેલેટ સહાયક આયુક્ત
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૩૫ હેઠળ અપીલનો અવકાશ
DownloadDownload
418.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No.6354 of 1980
કિરીટ કુમાર ચમન લાલ કુંડાલિયા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો.
DownloadDownload
419.
Supreme Court Civil Appeal No. 1479 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ભોગીલાલ, કેશવલાલ અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ નવી સુચના બહાર પાડવાથી સરકારને કામ કરવામાં અવરોધ
DownloadDownload
420.
Supreme Court Civil Appeal No 1227 of 1979
મંગળસિંહજી દોલતસિંહજી વિગેરે વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ૯ વર્ષની સેવા પૂર્ણ થયા પછી સંબંધિત સરકારી કર્મચારીને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના લાભ આપવા બાબત,બોમ્બે તાલુકદારી સત્તાપ્રકાર નાબૂદી અધિનિયમ, ૧૯૪૯,બોમ્બે તાલુકદારી અધિનિયમની કલમ ૬,ખેતીલાયક જમીન પડતર રહેવા બાબત,ખેતીલાયક જમીન શ્રી સરકાર થવા બાબત
DownloadDownload
421.
Supreme Court Civil Appeal No. 2168 of 2001
ભારત સંઘ વી. અમદાવાદ ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપની લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : કોલસાની રાખ એ એક્સાઈઝનું ડયુટી માંગવા યોગ્ય વસ્તુ નથી કારણ કે, તેમાં ઉત્પાદનની પ્રોસેસ સમાયેલી નથી
DownloadDownload
422.
Supreme Court Civil Appeal 2276 of 1981
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. મેસર્સ આર્ટેક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમમાં સુધારા બાબત
DownloadDownload
423.
Supreme Court Civil Appeal No. 2146 of 1968
અમદાવાદ રાણા કાસ્ટ સંગઠન વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૨૨ ની કલમ ૪(૩)(i)
DownloadDownload
424.
Supreme Court Civil Appeal No 1242 of 1980
સોનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, રાજકોટ વિ. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ સિટી ઓફ રાજકોટ
વિષય : Quantum of sentence in certain cases,બોમ્બે મ્યુનિસિપલ બ્યુરો અધિનિયમ, ૧૯૨૫,બોમ્બે મ્યુનિસિપલ બ્યુરો અધિનિયમની કલમ ૭૭,કર વસૂલાત નિયમો અને કર વસૂલાત,અખબારમાં પ્રકાશિત નોટીસ બાબત
DownloadDownload
425.
Supreme Court Civil Appeal No.3398 of 1979
શ્રી વલ્લભ ગ્લાસ વર્ક્સ લિમિટેડ અને અન્ય વિરૂધ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા અને અન્ય
વિષય : અનુચ્છેદ ૨૨૬ હેઠળની અરજીમાં વળતરનો આદેશ આપવા માટે હાઈકોર્ટનો અધિકારક્ષેત્ર
DownloadDownload
426.
Supreme Court Civil Appeal No. 405 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. ઝીણાભાઈ રણછોડજી દરજી અને અન્યો
વિષય : પંચાયત અધિનિયમ અને તાલુકા પંચાયતનું વિસર્જન
DownloadDownload
427.
Supreme Court Civil Appeal 2433 of 1977
ભરૂચ કોકોનટ ટ્રેડિંગ કંપની અને અન્ય. વિરુદ્ધ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય
વિષય : ઓકટ્રોઇ વેરો લાગુ કરવા માટેની પાત્રતા બાબત
DownloadDownload
428.
Supreme Court CIVIL APPEAL NO.8251 OF 2013 (Arising out of SLP (C) No. 36602 of 2012)
સનોબાનુ નઝીરભાઈ મિર્ઝા અને અન્યો વી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ પરિવહન સેવા
વિષય : સ્વ-રોજગાર ધરાવતી વ્યક્તિઓ અથવા નિશ્ચિત વેતન ધરાવતી વ્યક્તિઓના કિસ્સામાં, જો મૃતક પીડિત ૪૦ વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોય, તો મૃતકની ભવિષ્યની સંભાવનાઓની ગણતરી કરતી વખતે મૃતકની વાસ્તવિક આવકમાં ૫૦ ટકાનો ઉમેરો થવો જોઈએ.
DownloadDownload
429.
Supreme Court Civil Appeal No 2477 of 1972
કાયદાકીય પ્રતિનિધી દ્વારા ઠાકોર શ્રી વિનયસિંહજી (મૃત) વી. કુમાર શ્રી નટવરસિંહજી અને બીજા.
વિષય : ગિફ્ટ ડીડ અથવા ગિફ્ટ વીલ દ્વારા મિલકતનું ટ્રાન્સફર બાબત
DownloadDownload
430.
Supreme Court Civil Appeal No. 2162 of 1966
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત, અમદાવાદ વિરુદ્ધ તેજાજી ફરાસરામ ખરાવલ્લા લિમિટેડ.
વિષય : ભારતીય આવકવેરો, ૧૯૨૨, કલમ ૪(૩)(vi)
DownloadDownload
431.
Supreme Court Civil Appeal No.2468 of 1966
સૈયદ રહેમાનિયા મુસ્તફામીયા અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : બોમ્બે લેન્ડ રેવેન્યુ કોડની કલમ ૧૯ હેઠળ મામલાતદાર દ્વારા કરવામાં આવેલા મૂલ્યાંકનના આધારે અપીલકર્તાઓને રોકડ વાર્ષિક વેરો ચૂકવવા બાબત
DownloadDownload
432.
Supreme Court Civil Appeal 2525 of 1966
ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ - વિ. શાંતિલાલ આર. દેસાઈ
વિષય : કલમ-૦૭ મુજબ નોટીસનુ સંપુર્ણ પાલન થવુ જરૂરી છે અને કલમ-૭ના આધારે સત્તાધીકારીને અધિકાર મળે છે.
DownloadDownload
433.
Supreme Court Civil Appeal No.2330 of 1969
કાઠિયાવાડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. વિરુધ્ધ જાફરાબાદ નગરપાલિકા
વિષય : ઓકટ્રોઇ વેરો લાગુ કરવા માટેની પાત્રતા બાબત
DownloadDownload
434.
Supreme Court Civil Appeal No.4812 of 2007
જસવંતસિંહ પ્રતાપસિંહ જાડેજા વિરુધ્ધ રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય
વિષય : અપીલકર્તાની સેવાઓની સમાપ્તિ તેને લાંછન લગાવનાર પ્રકૃતિના હોવાને કારણે સ્વીકારી શકાતી નથી.
DownloadDownload
435.
Supreme Court Civil Appeal No.6511 of 2005
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત વિરુદ્ધ ડાહ્યાભાઈ અમરસિંહ
વિષય : કામદારના રેફરન્સમાં કામદાર નોકરીદાતાને ત્યાં કાયમી ધોરણે કે અગાઉના વર્ષમાં ૨૪૦ દિવાસ કામ કરેલાનું પુરવાર કરેલ
DownloadDownload
436.
Supreme Court Civil Appeal No 471-72 of 1978
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. જ્યોતી લિમિટેડ
વિષય : કંપની સરટેક્સ એક્ટ, ૧૯૬૪ હેઠળ આકારણી બાબત
DownloadDownload
437.
Supreme Court Civil Appeal No.2526 of 1966
ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ વિરુધ્ધ ગીરધરલાલ મોતીલાલ અને અન્યો.
વિષય : નોટીસના આધારે બાંહેધરી આપવા દબાણ કરી શકાય નહી
DownloadDownload
438.
Supreme Court Civil Appeal No.7440 of 2000
ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વિરૂદ્ધ વિકાસ મજૂર કામદાર સહકારી મંડળી લિમિટેડ
વિષય : વધારાનું વળતર મેળવવાનો દાવો
DownloadDownload
439.
Supreme Court Civil Appeal No.2619 of 1977
અરજદારઃ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ અધર્સ વી. એસ. સિબાટુલ લિમિટેડ
વિષય : વિક્રેતા દ્વારા ઉત્પાદિત માલની જથ્થાબંધ કિંમત નકકી કરવા બાબત
DownloadDownload
440.
Supreme Court Civil Appeal 2348 of 1969
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિરુદ્ધ વાડીલાલ લલ્લૂભાઈ વગેરે.
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમમાં સુધારા બાબત
DownloadDownload
441.
Supreme Court Civil Appeal No.7785 of 1997
દેના બેંક વિરૂદ્ધ કિરિટીકુમાર ટી. પટેલ
વિષય : છેલ્લે મેળવેલ પૂર્ણ વેતનની વ્યાખ્યા
DownloadDownload
442.
Supreme Court Civil Appeal No.5964-5965 of 2018
મેસર્સ રવીચી એન્ડ કંપની વિરુદ્ધ ભારત સરકાર
વિષય : મધ્યસ્થી પાસે જ્યાં વાજબી હોય ત્યાં દાવાના પડતર રહેવા દરમ્યાન વ્યાજ આપવાની સત્તા છે
DownloadDownload
443.
Supreme Court Civil Appeal No.32 of 1999
બહાદુરસિંહ લાખુભાઈ ગોહિલ વી. જગદીશભાઈ એમ. કમલિયા અને અન્યો
વિષય : ભારતના બંધારણ, ૧૯૫૦ કલમ ૧૩૬ હેઠળ વિવેકાધીન અધિકારક્ષેત્રની કવાયત"માટે યોગ્ય કેસ
DownloadDownload
444.
Supreme Court Civil Appeal No.2626 of 1979
એડી. આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. એસ. સામાવાળા: આઇ.એમ.પટેલ એન્ડ કો.
વિષય : આકારણી સત્તામંડળ દ્વારા પસાર કરાયેલા આકારણીના આદેશની અને દંડના સંબંધમાં સહાયક અપીલ કમિશનર દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી
DownloadDownload
445.
Supreme_Court_Civil_Appeal_209_of_1962
પુંજાલાલ ભગવાનદીન ભૈય્યા - વિરુદ્વ - ભાગવતપ્રસાદ પ્રભુપાદ દવે
વિષય : દાવો પડતર હોય તે દરમિયાન બાકી નીકળતી રકમની ચુકવણીને કારણે ભાડૂતને લાભ આપવા બાબતની ચોક્કસ જોગવાઈ
DownloadDownload
446.
Supreme Court Civil Appeal No.8530 of 1983
ઓએનજીસી અને અન્ય વિરૂદ્ધ એસોશીએશન ઓફ નેચરલ ગેસ કન્સ્યુમિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અન્ય
વિષય : અદાલતના વચગાળાના હુકમોને પરિણામે ચુકવણી કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ ત્યારબાદ, કેસનો નિકાલ થયા પછી નાણાં ચુકવવાના થતાં હોય તો પ્રાપ્તકર્તા વળતર તરીકે વ્યાજ ચુકવવા હક્કદાર રહે
DownloadDownload
447.
Supreme Court Civil Appeal No.11924 of 1996
ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ વિરુધ્ધ નરોત્તમભાઈ મોરારભાઈ અને અન્ય
વિષય : ફરજીયાત જમીન સંપાદનના કિસ્સામાં જમીનની બજારકિંમત નક્કી કરવા બાબત
DownloadDownload
448.
Supreme Court Civil Appeal No.2720 of 1972
રામગીર ઉત્તામગીર ગોસ્વામી વી. એસ. સામાવાળા - ગુજરાત રાજ્ય અને બીજાઓ
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળ સંપાદન સંમતિ સાથે થઈ જાય તે પછી કલમ ૧૮ હેઠળ કોઈ રેફરન્સ દાખલ કરવા અંગે.
DownloadDownload
449.
Supreme Court Civil Appeal No.2830 of 2007
રામગીર ઉત્તામગીર ગોસ્વામી વી. એસ. સામાવાળા - ગુજરાત રાજ્ય અને બીજાઓ
વિષય : આવકવેરા અધિનિય મુજબ માંડી વાળેલ દેવું ખર્ચ તરિકે મજરે મળી શકે નહિ.
DownloadDownload
450.
Supreme Court Criminal Appeal No.151 of 1970
અહિર ભગુ જેઠા વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પુરાવાનું વિશ્લેષણ, આરોપીને થયેલ ગંભીર ઇજા બાબતે કોઇ ખુલાસો ન કરવામાં આવેલ હોય તો આરોપીને લાભ મળી શકે
DownloadDownload
451.
Supreme Court Criminal Appeal No.254 of 1976
હર્ષદ સિંહ @ બાબા પહલવાન સિંહ ઠાકુર વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ પુરાવાની વિશ્વસનીયતા પરના તારણોમાં દખલગીરી
DownloadDownload
452.
Supreme Court Civil Appeal No.6295 of 2003
યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિ. વિ. જ્યોત્સ્નાબેન સુધીરભાઈ પટેલ અને અન્યો.
વિષય : મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ ૧૭૦ હેઠળ વીમાદાતાને કાર્યવાહીમાં પક્ષકાર તરીકે સામેલ કરવામાં આવશે
DownloadDownload
453.
Supreme Court Criminal Appeal No.889 of 1998
મેનેજર, પાંજરાપોળ દેઉદર અને અન્ય વિરુદ્ધ ચક્રમ મોરાજી નાટ અને અન્ય
વિષય : પાંજરાપોળ વિરૂદ્ધ પ્રાણીઓના મૂળમાલિકોનો કબ્જાનો અધિકાર
DownloadDownload
454.
Supreme Court Civil Appeal No. 1086 of 1971
વડોદરા મહાનગર પાલિકા વિ. બાબુભાઈ હિમતલાલ
વિષય : પરિવહનકર્તા દ્વારા દેખરેખ ફીની ચુકવણી અને ઓક્ટ્રોય ડ્યુટી પર રિફંડનો દાવો
DownloadDownload
455.
Supreme Court Civil Appeal No. 2359 of 1980
જી. કે. દુદાની અને અન્યો, વગેરે વિરુધ્ધ એસ. ડી. શર્મા અને અન્યો
વિષય : કામચલાઉ અને કાયમી પદના નિયમો અંગે
DownloadDownload
456.
Supreme Court Civil Appeal No. 1460 of 1971
બાઈ ચંચળ અને અન્યો વિ. સૈયદ જલાલુદ્દીન અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે ભાડા પ્રતિબંધ અધિનિયમ, ૧૯૩૯
DownloadDownload
457.
Supreme Court Civil Appeal 2378 of 1977
ત્રિભોવનદાસ હરિભાઈ તંબોલી વિરુદ્ધ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ અને અન્ય.
વિષય : ડીમ્ડ ખરીદનાર' નો વૈધાનિક અધિકાર
DownloadDownload
458.
Supreme_Court_Civil_ Appeal_no_285_of_1961
અંબાલાલ એમ. શાહ અને અન્ય - વીરુધ્ધ - હાથીસિંહ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડ.
વિષય : ઔદ્યોગિક ઉપક્રમમા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તપાસ અહેવાલ અને તેની કાયદેસરતા અને વ્યવસ્થાપનનું સંચાલન.
DownloadDownload
459.
Supreme Court Civil Appeal No. 1959 of 1992
નવી શાર્ક મિલ્સ વી.મહેશભાઈ ટી. રાવ
વિષય : બોમ્બે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ એક્ટ, ૧૯૪૬
DownloadDownload
460.
Supreme Court Civil Appeal No 6607 of 2005
ઓ.એ.જી.સી. લિમીટેડ વિરુદ્ધ ઇજેરી મજૂર સંઘ
વિષય : હંગામી રાજ્ય સેવકની પહેલાં કાયમી રાજ્ય સેવકના હિતો સર્વોપરી છે.
DownloadDownload
461.
Supreme Court Civil Appeal No.1856 of 1970
જે. કે.વસાવડા અને બીજાઓ વી. ચંદ્રકાંતા ચિમનલાલ ભાવસર અને બીજાઓ
વિષય : બોમ્બે રાજ્ય પુનર્ગઠન અધિનિયમ ૧૯૬૦, સરકારી કર્મચારીઓને થયેલ ગેરલાભ માટે સેવાઓની શરતોમાં ફેરફાર
DownloadDownload
462.
Supreme Court Civil Appeal No 1 of 1975
સી. આઈ. ટી. ગુજરાત વિરુદ્ધ એલીકો એન્જિનિયરિંગ કંપી લિમિટેડ.
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ મુલ્યાંકન બાબત
DownloadDownload
463.
Supreme Court Civil Appeal No. 1512 of 1971
સેલ્સ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત વી. મેસર્સ સબરમતી રેતી ઉદ્યોગ સહકારી મંડાલી લિ
વિષય : કોઇ ચોકકસ વ્યવહાર વેચાણનો કરાર છે કે કાર્યનો કરાર છે
DownloadDownload
464.
Supreme Court Civil Appeal No 101 of 1982
આવકવેરાા કમિશર, ગુજરાત વિરુદ્ધ મેસર્સ ઇલેક્ટ્રીક કંટ્રોલ ગિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપી
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ મુલ્યાંકન બાબત
DownloadDownload
465.
Supreme Court Civil Appeal No. 2411 of 1969
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ એન્ડ અન્ય.
વિષય : બોમ્બે તાલુકદારી નાબૂદી અધિનિયમ,૧૯૪૯ અને બોમ્બે વ્યકિતગત ઇનામ નાબૂદી અધિનિયમ, ૧૯૫૨ બાબતે ચુકાદો
DownloadDownload
466.
Supreme Court Civil Appeal No. 175 of 1973
બાલા શંકર મામા શંકર ભટ્ટજી અને અન્યો વિરુદ્ધ ચેરિટી કમિશનર, ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે પબ્લિક એક્ટ, 1950 ની કલમ 2(13) સાથે વાંચેલ કલમ 2(17) અન્વયે મંદિરોના સંબંધ માં ઝીણવટ ભરી તપાસ બાબત
DownloadDownload
467.
Supreme Court Civil Appeal No 1792 of 1971
પરશુરામ પોટરી વર્ક્સ કંપની લિમિટેડ વિ. આવકવેરાી કચેરી, સર્કલ-૧, વોર્ડ'એ', રાજકોટ, ગુજરાત
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ મુલ્યાંકન બાબત
DownloadDownload
468.
Supreme Court Civil Appeal No. 1597 of 1991
સુરત ટેક્સટાઈલ માર્કેટ, સહકારી દુકાનો અને વેરહાઉસ વી.સુરત શહેરનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
વિષય : ગુજરાત સહકારિ મંડળી અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
469.
Supreme Court Civil Appeal No.202 of 2002
એસ્સાર સ્ટીલ લિમિટેડ અને અન્યો વિરુદ્ધ ભારત સંઘ અને બીજાઓ
વિષય : સેંટ્રલ એક્સાઈઝ ઑથોરિટી દ્વારા દસ્તાવેજો ના નિરીક્ષણ બાબતે
DownloadDownload
470.
Supreme Court Civil Appeal no 287 of 1972
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વગેરે - વિરુદ્ધ - પટેલ રણજીભાઈ ધનભાઈ અને અન્ય વગેરે
વિષય : વેચાણવેરા અધિનીયમની કલમ ૩૩(૬) માં વિશેષ જોગવાઈના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા નોંધણી વગરના વેપારીના કિસ્સામાં કલમ-૩૫ લાગુ કરી શકાતી નથી.
DownloadDownload
471.
Supreme Court Civil Appeal No.185 of 1995
નટવર ટેક્સટાઈલ પ્રોસેસીંગ પ્રા. લિ. વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
વિષય : અદાલતી કાર્યવાહી ના દુરુપયોગ બાબતે
DownloadDownload
472.
Supreme Court Civil Appeal No. 1892 of 2008
ઉત્તર ગુજરાત એસ. આર. વી. સંઘ લિમિટેડ વી. મેસર્સ મેહસાણા જિલ્લા.સેન્ટ.કો-ઑપ.બેંક લિમિટેડ અને અન્યો
વિષય : પક્ષકારો વચ્ચ માલના વેચાણ દરમિયાન ઉભી થયેલી તકરારો અંગે ફરીથી સાંભળવા અંગેનો ચુકાદો
DownloadDownload
473.
Supreme Court Civil Appeal No. 1594 of 1973
રામચંદ્ર ગોવર્ધન પંડિત વિ. ગુજરાત રાજ્યના ચેરિટી કમિશનર
વિષય : મિલકતોની પ્રકૃતિના સંદર્ભમાં તપાસ અને ચેરિટી કમિશ્નરનો નિર્ણય
DownloadDownload
474.
Supreme Court Civil Appeal No. 1096 of 1970
એસ્ટેટ ડ્યુટી નિયંત્રક, ગુજરાત વિરુદ્વ હુસૈનભાઈ મોહમ્મદભાઈ બદ્રી
વિષય : એસ્ટેટ ડ્યુટી એક્ટ-કલમ ૫ (૧), ૨ (૧૫), (૧૬).
DownloadDownload
475.
Supreme Court Civil Appeal No. 123 of 1966
ભારત સંઘ અને અન્ય વિ. કે. એન. શિવાદાસ અને અન્યો
વિષય : પ્રશિક્ષિત અનામત ઉમેદવાર અને કામ ચલાઉ મજૂરનો કેન્દ્રિય ટેલીગ્રાફ કચેરીમાં દરજ્જો
DownloadDownload
476.
Supreme Court Civil Appeal No. 419 of 1978
ઓસ્માણ ઉમર વિ. મલાલ અલીભાઈ નાથુ અને અન્યો
વિષય : રેસ જ્યુડિકેટા- ક્રમિક નિર્ણયો પર અસર
DownloadDownload
477.
Supreme Court Civil Appeal no 315 of 1971
રોજાસરા રામજી દહ્યા - વિરુધ્ધ - એલ. આર. એસ. અને એ. એન. આર. દ્વારા જાની નરોત્તમદાસ લલ્લૂભાઈ (મૃત).
વિષય : વેચાણ કરારને અમલમાં મૂકવા માટે જરૂરી બાબતો તથા વિક્રેતા તરફેનો ગર્ભિત કરાર
DownloadDownload
478.
Supreme Court Civil Appeal No. 282 of 1971
હરબંસલાલ જગમોહનદાસ અને અન્ય વિ. પ્રભુદાસ શિવલાલ
વિષય : બોમ્બે રેન્ટ્સ હોટેલ એન્ડ લોજિંગ હાઉસ રેટ્સ કંટ્રોલ એક્ટ ૧૯૪૭
DownloadDownload
479.
Supreme Court Civil Appeal No. 1554 of 1972
અમૃતલાલ નાથુભાઈ શાહ અને અન્ય વી, ભારત સંઘ સરકાર અને અન્ય
વિષય : માઇન્સ એન્ડ મિનરલ્સ(રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ, ૧૯૫૭ ને લગતો ચુકાદો.
DownloadDownload
480.
Supreme Court Civil Appeal No. 603 of 1966
ગુજરાત રાજ્ય અને મેસર્સ રાયપુર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડ
વિષય : બોમ્બે સેલ્સ ટેક્સ એક્ટ,૧૯૫૩
DownloadDownload
481.
Supreme Court Civil Appeal No. 2075 of 1968
મોહાત્તા બ્રધર્સ વિ. ભારત સુર્યોદય મિલ્સ કંપની લિમિટેડ, અમદાવાદ
વિષય : ભારતીય ભાગીદારી અધિનિયમ, ૧૯૩૨
DownloadDownload
482.
Supreme Court Civil Appeal No.1102 of 1967
કનૈયાલાલ માણેકલાલ ચીનાઈ અને અન્ય. વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : કમિશનર્સ ઓફ ડિવિઝનસ એક્ટ અને જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ રાજ્ય સરકારને આપવામાં આવેલી સત્તાઓની માન્યતા બાબત.
DownloadDownload
483.
Supreme Court Civil Appeal No. 1385 of 2004
કાનૂની પ્રતિનિધિઓ દ્વારા ચિમનલાલ કુબેરદાસ મોદી (મૃતક) વિ. ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ અને અન્યો
વિષય : સોલેશિયમ વળતરની રકમ પર વ્યાજની ચુકવણી
DownloadDownload
484.
Supreme Court Civil Appeal No. 1934 of 1998
રેવા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિ. ગિફ્ટ ટેક્સના કમિશ્નર, ગુજરાત II
વિષય : ગિફ્ટ ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૫૮ હે ઠળ લાગુ પડતો કર
DownloadDownload
485.
Supreme Court Civil Appeal No 1524 of 1973
વેેલ્થ ટેક્સ કમિશર, ગુજરાત, અમદાવાદ વિ વાડીલાલ લલ્લૂભાઈ વગેરે
વિષય : સંપત્તિ કર અધિનિયમ, ૧૯૫૭માં ચોખ્ખી સંપત્તિ ની વ્યાખ્યા
DownloadDownload
486.
Supreme Court Civil Appeal No 1947 of 1975
દક્ષિણ ગુજરાત રૂફિંગ ટાઇલ્સ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન અને એન્ડ. વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : લઘુતમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ બાબત
DownloadDownload
487.
Supreme Court Review Petition No.1193 of 2001
ટેક્સટાઇલ લેબર એસોસિએશન અને અન્ય વી. સત્તાવાર લિક્વિડેટર અને અન્ય
વિષય : કલમ ૫૨૯-એ અન્ય લેણદારોના અન્ય તમામ દાવાઓને ઓવરરાઇડ કરે છે, ભલે અદાલત દ્વારા હુકમનામું પસાર કરવામાં આવ્યું હોય
DownloadDownload
488.
Supreme Court Civil Appeal No 1940 of 1967
બલદેવદાસ શિવલાલ અને અન્ય. વિ. ફિલ્મિસ્તાન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ (ઇન્ડિયા) (પી) લિમિટેડ અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે ભાડુ, હોટલ અને લોજીંગ હાઉસ દર નિયત્રંણ કાયદા-૧૯૪૭ બાબત
DownloadDownload
489.
Supreme Court Civil Appeal No.2946 of 1977
એલ. આર. એસ. દ્વારા દેવકરણ નેન્શી તન્ના (મૃતક). વિરુધ્ધ. મનહરલાલ નેન્શી
DownloadDownload
490.
Supreme Court Civil Appeal No 1447 of 1969
ડી. એમ. મનસ્વી વીરુદ્વ સી. આઈ. ટી., ગુજરાત II, અમદાવાદ
વિષય : ઇન્કમ ટેક્ષ અધિનિયમ, ૧૯૬૧ બાબત
DownloadDownload
491.
Supreme Court Civil Appeal No 13658 of 1996
ગ્રાહક શિક્ષણ અને સંશોધન સમાજ વી. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય
વિષય : વન્ય જીવ સંરક્ષણ કાયદો, ૧૯૭૨
DownloadDownload
492.
Supreme Court SLP (Cr) 8942 of 2021
રામઝન ગની પલાની. વિરુદ્વ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી અને અન્ય
વિષય : નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ અધિનિયમ, ૧૯૮૫
DownloadDownload
493.
Supreme Court Special leave(Civil) Petition 11280 of 1989
પટેલ નેટરલ રૂપજી વી. શ્રી કોંડ ગ્રૂપ ખેતી વિશયક અને અન્ય.
વિષય : મિલકત હસ્તાંતરણ અધિનિયમ ૧૮૮૨, કલમ ૫૩-એ હેઠળ ત્રીજા પક્ષને આપવામાં આવેલ મિલકત
DownloadDownload
494.
Supreme Court Civil Appeal No. 1660 of 1981
બિલેશ્વર ખાન ઉદ્યોગ ખેડૂત સહકારી વિ. ભારત સંઘ અને અન્ય
વિષય : વધારાની વસૂલાત પરત કરવા અંતિમ કાર્યવાહીની સમાપ્તિ
DownloadDownload
495.
Supreme Court Civil Appeal 4403 of 2003
શત્રુસૈલ્યા દિગ્વિજયસિંઘ જાડેજા વિ. આવકવેરાના કમિશ્નર, રાજકોટ
વિષય : કર વિવાદ સમાધાન યોજના
DownloadDownload
496.
Supreme Court Civil Appeal No. 4411 of 2003
આવકવેરાના કમિશ્નર, રાજકોટ વિ. શત્રુસૈલ્યા દિગ્વિજયસિંઘ જાડેજા
વિષય : કર વિવાદ સમાધાન યોજના
DownloadDownload
497.
Supreme Court Civil Appeal No. 1948 of 1966
વિજય કોટન એન્ડ ઓઇલ મિલ્સ લિમિટેડ. વીરૂધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪
DownloadDownload
498.
Supreme Court Special Leave Petition (Civil)No. 15872 of 2006
કમિશનર આેફ કસ્ટમ્સ અને અન્યાે વી. વસંત મંગલમ ચોક્સી અને અન્યો
વિષય : સે઼ટ્રલ એક્સાઇસ અને કસ્ટમ્સ અપીલ
DownloadDownload
499.
Supreme Court Civil Appeal No.2950 of 1985
ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ કોર્પોરેશન વિરુધ્ધ આવકવેરા કમિશનર
વિષય : ઔધ્યોગીક વિકાસ નીગમને આવકવેરાના દાયરામાથી બહાર રાખવા બાબતે
DownloadDownload
500.
Supreme Court Criminal Appeal No. 67 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય વી. બાઈ ફાતિમા અને અન્ય
વિષય : સ્વરક્ષણનાં અધિકારનો બચાવ કેવી રીતે સાબિત થવું
DownloadDownload
501.
Supreme Court Civil Appeal 1340 of 1966
ખંબાલિયા મ્યુનિસિપાલિટી અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુજરાત પંચાયત કાયદા ૧૯૬૧ ની કલમ ૯ સતાના દુરઉપયોગ સમાન હોય અમાન્ય છે. અને તેના આધારે બહાર પડાયેલ જાહેરનામું પણ અમાન્ય છે
DownloadDownload
502.
Supreme Court Criminal Appeal No. 663 of 1980
આહીર માયા વિઝા અને અન્ય વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નજરે જોનારા સાક્ષીઓના પુરાવા સીધા અને વિશ્વાસપાત્ર લાગે તો તૈ માનવો
DownloadDownload
503.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1967 of 2008
કાશીબેન છગનભાઈ કોળી વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એટ્રોસીટી
DownloadDownload
504.
Supreme Court Criminal Appeal No.648 of 1991
સમા અલાના અબ્દુલ્લા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સત્તાવાર ગુપ્તતા અધિનિયમ, ૧૯૨૩ ની કલમાે ૩(૧)(એ) અને ૩(૧)(સી) તથા ૯ મુજબ ગુપ્ત દસ્તાવેજાેની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરવા બાબત.
DownloadDownload
505.
Supreme Court Civil Appeal No. 982 of 1963
આવકવેરા આયુક્ત, અમદાવાદ વી. એ. અબ્દુલ રહીમ એન્ડ કંપની, બરોડા
વિષય : બેનામી ભાગીદાર હોય ત્યારે પેઢીની નોંધણી અન્વયે"
DownloadDownload
506.
Supreme Court Civil Appeal No. 766 of 2016
એમ. કે. ઇન્દ્રજીત સિંઘજી કોટન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વી. નર્મદા કોટન કો-ઓપરેટિવ સ્પિનિંગ મિલ્સ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : સહકારી મંડળી અધિનિયમની કલમ ૧૬૭ હેઠળ નોટિસની અનિવાર્યતાના નકકી કરવાની રજિસ્ટ્રારની સત્તા.
DownloadDownload
507.
Supreme Court Civil Appeal 1551 of 2000
પારસી સહકારી હાઉસિંગ સોસાયટી લિમિટેડ અને અન્ય વિરુદ્ધ જિલ્લા નોંધણી સહકારી મંડળીઓ (શહેરી) અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે સહકારી મંડળી અધિનીયમ ૧૯રપ હેઠળ જમીન સંપાદન બાબત
DownloadDownload
508.
Supreme Court Civil Appeal No. 631 of 1965
ગોધરા મ્યુનિસિપાલિટી બરો વી. ગોધરા ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ
વિષય : મૂડી આધારે મિલકતનું મુલ્ય નક્કી કરવાની પધ્ધતિ
DownloadDownload
509.
Supreme Court Civil Appeal No. 154 of 2009
અલકાપુરી સહકારી હાઉસિંગ સોસાયટી લિમિટેડ વિ. જયંતીભાઈ નગીનભાઈ (મૃતક) વતી કાયદાકીય પ્રતિનિધિઓ
વિષય : નગર નિયોજન યોજના હેઠળ પ્લોટ નો કબજો
DownloadDownload
510.
Supreme Court Criminal Appeal No 242 of 1994
શાહબુદ્દીન અબ્દુલ ખાલિક શેખ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફરીયાદપક્ષના એકમાત્ર સાક્ષીના વિરોધાભાસી પુરાવા પર આધાર રાખી ન શકાય
DownloadDownload
511.
Supreme Court Criminal Appeal No.904 of 2007
મૌલાના નસીરુદ્દીન મોહમ્મદ હનીફુદ્દીન વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કબૂલાત પાછી ખેંચવા બાબત તથા જામીન અંગે
DownloadDownload
512.
Supreme Court Civil Appeal 1596 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ પટેલ બાવા કરસન અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત નગરપાલિકા અધિનિયમની કલમ-૨૩૩ અનુસાર નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારીને નગરપાલિકાના કોઈપણ જગ્યામાંથી વ્યક્તિઓને બહાર કાઢવાની સત્તા આપે છે જે આદેશ સામે અપીલ થઇ શકે છે.
DownloadDownload
513.
Supreme Court Civil Appeal No 951 of 1976
અરવિંદ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : રાજકોષીય કાયદાના ક્ષેત્રમાં સમન્યાયી વિબંધનના સિદ્ધાંતના પ્રશ્નમાં જવાની જરૂર નથી
DownloadDownload
514.
Supreme Court Civil Appeal 1991 of 1968
વેલ્થ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત, અમદાવાદ વિરુદ્ધ શ્રીમતી અરુંધતી બાલક્રિષ્ણા
વિષય : સંપત્તિ કર અધિનિયમ (૧૯૫૭ નો ૨૭મો), કલમો.૨(ઇ) (iv) અને ૫ (૧) (vii)-ટ્રસ્ટ ફંડમાંથી આવક બાબતે
DownloadDownload
515.
Supreme Court Civil Appeal No.2016 of 1973
ગોધરા ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ અને બીજા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : ભારતીય વીજળી અધિનિયમ, ૧૯૬૦, કલમ ૬, ૭ અને ૭એ નું અર્થઘટન - નોટિફીકેશન- પશ્ચાતવર્તી આચરણ
DownloadDownload
516.
Supreme Court Civil Appeal 2027 of 1974
ગિફ્ટ ટેક્સના કમિશનર ગુજરાત વિરુદ્ધ છોટાલાલ મોહનલાલ
વિષય : ભેટ કર કાયદો, 1958 કલમ 2 (xii) & 4 મુજબ ગુડવીલ ભાગીદારી હસ્તાંતરણ કરવા બાબતે
DownloadDownload
517.
Supreme Court Civil Appeal No. 2731 of 1972
કાળુંમિયાં કરીમમિયાં વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪
DownloadDownload
518.
Supreme Court Civil Appeal No. 718 of 1979
રાજપૂત રૂડા મહા અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યવાહી કલમ ૩૮૪ મુજબ સત્તાઓનો વ્યાપ
DownloadDownload
519.
Supreme Court Civil Appeal No. 5170 of 1993
શ્રીકાંત ભાલચંદ્ર કારુલકર અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત કૃષિ જમીન ટોચમર્યાદા કાયદો, ૧૯૬૦
DownloadDownload
520.
Supreme Court Civil Appeal No. 12808-09 of 1996
સાંકળચંદ જયચંદભાઈ પટેલ અને અન્યો વિ. વિઠ્ઠલભાઈ જયચંદભાઈ પટેલ અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે રેવન્યુ જ્યુરિસડિક્શન અધિનિયમ હેઠળના ઉપાયોનો ઉપયોગ કર્યા વગર અપીલ/કેસ દાખલ ન કરી શકાય
DownloadDownload
521.
Supreme Court Criminal Appeal No. 459 of 1987
એસ. ડી. સોની વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦: કલમ ૩૦૦,૩૦૨ અને ૩૦૪
DownloadDownload
522.
Supreme Court Criminal Appeal No. 250 of 1971
ચતુરદાસ ભગવાનદાસ પટેલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડસહિતાની કલમ ૧૬૧ અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ
DownloadDownload
523.
Supreme Court Criminal Appeal No. 80 of 1988
ગુજરાત રાજ્ય વિ. સુનિલ ફુલચંદ શાહ અને અન્ય
વિષય : દરેક પુરાવાના સંબંધમાં અટકાયતી અધિકારીની પ્રતિક્રિયાનો અલગથી ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી નથી
DownloadDownload
524.
Supreme Court Criminal Appeal No. 726 of 1992
કંુભાર ધીરજલાલ મોહનલાલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતા, ૧૯૭૩ની કલમ ૩૭૯ હેઠળની આજીવન કેદની સજા
DownloadDownload
525.
Supreme Court Criminal Appeal No. 245 of 2001
રમિલાબેન હસમુખભાઈ ખ્રિસ્તી અને અન્ય વિ. ડાહ્યાભાઈ આશાભાઈ ખ્રિસ્તી પરમાર અને અન્યો
વિષય : માત્ર મરણોન્મુખ નિવેદનના આધારે કે જેમાં વિશ્વસનિયતા ના હોય ફક્ત તે આધારે આરોપીને દોષિત ઠરાવી શકાય નહી
DownloadDownload
526.
Supreme Court Civil Appeal No. 17918 of 1997
કાનૂની પ્રતિનિધિઓ દ્વારા એચ. એ. માલબારી (મૃતક) વિ. નસીરુદ્દિન પીરમોહમદ અને અન્યો
વિષય : ઇજ઼મેન્ટ એક્ટ હેઠળ લાયસન્સ્ ધારકના મૃત્યુ સાથે લાયસન્સ સમાપ્ત થાય છે
DownloadDownload
527.
Supreme Court Civil Appeal No. 2950-2991 of 1996
અમદાવાલ મહાનગર પાલિકા વિ. શારદાબેન અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪
DownloadDownload
528.
Supreme Court Civil Appeal No. 5773 of 2000
કે. કે. પરમાર અને અન્યો વિ. ગુજરાત વડી અદાલત રજીસ્ટ્રાર અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત વડી અદાલતના સહાયકોને વિભાગીય અધિકારીના પદ પર પ્રમોશન
DownloadDownload
529.
Supreme Court Civil Appeal No. 544 of 1975
આર. કે. ઉપાધ્યાય વિ. શનાભાઈ પી. પટેલ
વિષય : ઈન્કમટેક્ષ એક્ટ- સમયમર્યાદા બાદ પુનઃમૂલ્યાંકન માટેની નોટીસ
DownloadDownload
530.
Supreme Court Criminal Appeal No. 566 of 1981
ભાણા કલ્પાભાઈ પટેલ વિ. કસ્ટમ્સના સહાયક કલેક્ટર, બુલસાર, ગુજરાત અને અન્ય
વિષય : કસ્ટમ એકટ હેઠળ આરોપીનું નિવેદન પુરાવામાં ગ્રાહ્ય રહી શકે છે.
DownloadDownload
531.
Supreme Court Civil Appeal No. 579 of 1965
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ડૉ. આર. બી. ચંદ્રચુડ
વિષય : વિલીનીકરણ થયેલ રાજ્યના નિવૃત સરકારી કર્મચારીઓને નિવૃતિ પછીના લાભો
DownloadDownload
532.
Supreme Court Civil Appeal No. 1583 of 1973
જય મહાવીર સહકારી હાઉસીગ સોસાયટી લિમિટેડ વિ. પંચાલ કેશવલાલ નરભેરામ અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત સહકારી મંડળી અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
533.
Supreme Court Civil Appeal No. 1804 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રીબ્યુનલ અને અન્યોો
વિષય : બોમ્બે મર્જ્ડ કરેલ પ્રદેશ અને વિસ્તારો(જાગીર નાબૂદી) એક્ટ ૧૯૫૩
DownloadDownload
534.
Supreme Court Criminal Appeal No 18 of 1970
ઠાકોરલાલ ડી. વડગામા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ની કલમ-૩૬૬નો વ્યાપ
DownloadDownload
535.
Supreme Court Civil Appeal No. 1913 of 1974
મેસર્સ જે. કે. બારડોલીયા મિલ્સ વિ. એમ. એલ. ખૂંગેર, નાયબ કલેક્ટર અને અન્યો
વિષય : કૃત્રિમ કાપડના માલની જપ્તી કસ્ટમ્સ અધિનીયમની કલમ પ્રમાણે કાયદેસર ગણાય
DownloadDownload
536.
Supreme Court Criminal Appeal No 941 of 2009
મીઠાભાઈ પશાભાઇ પટેલ અને બિજાઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય : જો ગુન્હાનું સંજ્ઞાન લેવાઇ ગયેલ હોય અને તપાસકર્તા એજ્ન્સી બદલાય તો, આરોપીના પોલીસ રીમાન્ડ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી.
DownloadDownload
537.
Supreme Court Civil Appeal No. 1915 of 1970
ઈશા વલીમોહમ્મદ અને અન્ય વિ. હાજી ગુલામ મોહમ્મદ અને હાજી દાદા ટ્રસ્ટ
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર ભાડા નિયંત્રણ અધિનિયમ, ૧૯૫૧
DownloadDownload
538.
Supreme Court Civil Appeal No. 2106 of 2012
કૃષ્ણકાંત બી. પરમાર વિ. ભારતનું સંઘ અને અન્ય
વિષય : સેન્ટ્રલ સિવીલ સર્વિસીસ (કન્ડક્ટ) રૂલ્સ ૧૯૬૪ના ઉલ્લંઘન કેસમાં બરતરફ કરાયેલ અધિકારીનુ ફરજ પર પુનઃસ્થાપન
DownloadDownload
539.
Supreme Court Civil Appeal No 5403-5404 of 1995
સુમનલાલ છોટાલાલ કામદાર , વગેરે વી. મિસ આશા ત્રિલોકભાઈ શાહ ,વગેરે
વિષય : ગાર્ડીયન્સ એન્ટ વોર્ડસ અધિનિયમ, ૧૮૯૦ : વિભાગ ૭
DownloadDownload
540.
Supreme Court Civil Appeal No. 2350 of 1968
આવકવેરા કમિશનર, ગુજરાત વિ. ડિસ્ટ્રIબ્યુટર્સ (બરોડા) (પી) લિ.
વિષય : આવક વેરા અધિનિયમ, ૧૯૨૨ હેઠળ રોકાણકાર કંપની તરીકે ખાનગી કંપનીની વેરાની આકારણી
DownloadDownload
541.
Supreme Court Civil Appeal No 1329 of 1977
ભારત સંઘ વિરુદ્ધ ચોથિયા (એચ. પી.) અને અન્ય વગેરે
વિષય : ભારતીય વન સેવા (પ્રારંભિક ભરતી) ના નિયમન-૫(૨)(બ) ની જોગવાઈઓ બાબત
DownloadDownload
542.
Supreme Court Civil Appeal No 1988 of 1968
બાઈ નાની અને બીજાઓ વિરુદ્ધ મણિલાલ લલ્લૂભાઈ અને બીજાઓ
વિષય : હિન્દુ વારસાઈ ધારા, ૧૯૫૬ મુજબ તમામ વારસદારો મિલકતમાં મેટ્સ એન્ડ બાઉન્ડસ મુજબ ભાગ મેળવવા હક્કદાર છે.
DownloadDownload
543.
Supreme Court Civil Appeal NO. 5152 of 2007
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને બીજા વી. અદાણી એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ અને બીજા
વિષય : વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન કાયદો, ૧૯૯૯
DownloadDownload
544.
Supreme Court Civil Appeal No 712 of 1980
કે. એસ. વોરા અને અન્ય વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જો સરકાર દ્વારા બનાવવામા આવેલ નિયમો ને પ્રામાણિક રીતે , કાર્યક્ષમતા વધારવાના હેતુ થી તેમજ સેવા ની જરુરિયાતો ને પોહચી વળવા માટે હોય, તો તેને પડકારી શકાય નહી
DownloadDownload
545.
Supreme Court Civil Appeal No.5109 of 2002
મેસર્સ જય મહાકાલી રોલિંગ મિલ્સ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને બીજા
વિષય : સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એન્ડ સોલ્ટ એકટ, ૧૯૪૪
DownloadDownload
546.
Supreme Court Civil Appeal No. 4841 of 2007
મેસર્સ પારસ શિપ બ્રેકર્સ લિમિટેડ વી. સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝના કમિશનર
વિષય : કેન્દ્રીય આબકારી અધિનિયમ, ૧૯૪૪
DownloadDownload
547.
Supreme Court Civil Appeal No. 4787 of 1994
આર. એસ. અજારા અને બીજા વી. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : સહાયક વન સંરક્ષક [ગુજરાત વન સેવા વર્ગ II] ભરતી નિયમો, ૧૯૮૧
DownloadDownload
548.
Supreme Court Civil Appeal No. 3986 of 2004
સુમંગલમ કોપ.હાઉસિંગ સોસાયટી લિમિટેડ વિ. સુઓ મોટુ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને અન્ય
વિષય : ટી.પી. સ્કીમ માટે મિલકત નૂં મુલ્યાંકન
DownloadDownload
549.
Supreme Court Civil Appeal No. 3957 of 2002
નાયબ કમિશનર, આવકવેરો, બરોડા વિ. ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ
વિષય : પ્રતિબદ્ધતા શુલ્ક
DownloadDownload
550.
Supreme Court Civil Appeal No. 3952 of 2002
નાયબ કમિશનર, આવકવેરો, બરોડા વી. ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ
વિષય : ઇન્કમ ટેક્ષ અપીલ
DownloadDownload
551.
Supreme Court Civil Appeal No 7565 of 1996
ગુજરાત યુનિવર્સિટી વી. રાજીવ ગોપીનાથ ભટ્ટ અને બીજાઓ.
વિષય : પોતાની જ યુનિવર્સીટીના સ્નાતક વિધ્યાર્થીઓને અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ માટે પ્રથમ પસંદગી આપી છે તે ભેદભાવ નથી. આર્ટીકલ-૧૪ નો ભંગ નથી.
DownloadDownload
552.
Supreme Court Civil Appeal No. 3659 of 1991
યુસુફભાઈ નોર્મોડ નેન્દોલિયા વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
553.
Supreme Court Civil Appeal No 1603 of 1967
અમૃતલાલ અંબાલાલ પટેલ વિરુધ્ધ હિમતભાઈ ગોમનભાઈ પટેલ અને અન્ય
વિષય : લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની,૧૯૫૧ બાબત
DownloadDownload
554.
Supreme Court Civil Appeal No. 3550 of 1979
નર્મદાબેન મગનલાલ ઠાકર વી. પ્રાણજીવનદાસ મગનલાલ ઠાકર અને બીજા
વિષય : મિલકત હસ્તાંતરણ અધિનિયમની કલમ 122 હેઠળ'ભેટ' ની વ્યાખ્યા અને મિલ્કત નો અધિકાર
DownloadDownload
555.
Supreme Court Civil Appeal No 1369 of 1967
અંબાલાલ પુરુશોતમદાસ. વી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
556.
Supreme Court Civil Appeal No. 3542-43 of 1972
શ્રી ટોપનદાસ કુંદનમલ ગુજરી જ્તા તેમના વારસદારો અને લિગલ રિપ્રેઝેન્ટીવ્ઝ વગેરે દ્વારા વી. ધ સ્ટેટ થ્રુ ધ લેન્ડ એક્વિઝિશન ઓફિસ, જામનગર વગેરે
વિષય : જમીન સંપાદન
DownloadDownload
557.
Supreme Court Civil Appeal No 2412 of 2007
શ્રી સુરત વલસાડ જિલ્લા કે. એમ. જી. પરિષદ વી. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને બીજાઓ
વિષય : બંધારણની કલમ ૩૪૧ બાબત
DownloadDownload
558.
Supreme Court Civil Appeal No. 3482 of 1987
ટેસ્ટીલ્સ લિમિટેડ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
વિષય : ભારત સરકારની આયાત અને નિકાસ-આયાત વેપાર નિયંત્રણ નીતિ અંતર્ગત નિર્દિષ્ટ તારીખ પછીની નિકાસ રોકડ સહાય માટે પાત્ર રહેશે નહીં
DownloadDownload
559.
Supreme Court Civil Appeal No. 3380 of 2005
અજેન્દ્રપ્રસાદજી નરેન્દ્રપ્રસાદજી પાંડે વી.સ્વામી કે. નારાયણદાસજી અને અન્ય
વિષય : ધાર્મિક અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓના વડા તરીકે કોણુ અધિકાર છે તે અંગેના વિવાદોમાં વચગાળાની અરજી નું નિકાલ કરતી વખતે ધ્યાને રાખવા પાત્ર સિધ્ધાંતો
DownloadDownload
560.
Supreme Court Civil Appeal No. 3248 of 1979
નરનભાઈ દયાભાઈ પટેલ અને બીજાઓ વિ. સુલેમાન ઇસુબજી દાદાભાઈ
વિષય : ટ્રસ્ટની કાયદેસરતા તેમજ ભાડુઆતોના પુર્વ અસ્તિત્વમાના અધિકારો
DownloadDownload
561.
Supreme Court Civil Appeal No. 3212 of 2002
વિભાગીય નિયંત્રક, જિ.એસ.આર.ટી.સી વિ. કાદરભાઈ જે. સુથાર
વિષય : ફોજદારી કેસમા નિર્દોષ કરવાની વિભાગીય કાર્યવાહીમા લેવામા આવેલ નિર્ણય ને અસર થતી નથી. કર્મચારીને પાછળનુ વેતન ચુકવવાના હુકમ ને રદ કરવામા આવેલ.
DownloadDownload
562.
Supreme Court Civil Appeal No. 3147 of 2016
જબલ સી. લશ્કરી અને અન્ય વિ. સત્તાવાર લિક્વિડેટર અને અન્યો
વિષય : લીક્વીડેશન અપીલ
DownloadDownload
563.
Supreme Court Civil Appeal No.3126 of 2002
દીપાલ ગિરીશભાઈ સોની અને અન્ય વિ. યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ, બરોડા
વિષય : મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૧૬૩-એ હેઠળ ની કાર્યવાહી
DownloadDownload
564.
Supreme Court Civil Appeal No 788 of 1968
જોશભાઈ ચુનીભાઇ પટેલ વીરુધ્ધ અનવર બેગ એ. મિર્ઝા
વિષય : લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની,૧૯૫૧ બાબત
DownloadDownload
565.
Supreme Court Civil Appeal No 81 of 1970
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને બીજાઓ વિરુધ્ધ રામનલાલ ગોવિંદરામ અને અન્ય
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ બાબત
DownloadDownload
566.
Supreme Court Civil Appeal No 1826 of 1992
ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા વિરુધ્ધ પી. જે. કમ્પાવત અને અન્ય
વિષય : નિમણૂંક મંત્રની ભલામણ મુજબ શુધ્ધ અને સરળ કરાર આધારીત હોય અને મંત્રીઓના કાર્યકાળ સમાપ્તી સુધી અસ્થાયી નિમણૂંક કરેલ હોય તેઓને સેવામાં ચાલુ રાખવાનો કોઈ અધિકાર નથી
DownloadDownload
567.
Supreme Court Civil Appeal No 6890 of 2022
જીતુભા ખાનસંગજી જાડેજા વિરૂધ્ધ કચ્છ જિલ્લો પંચાયત.
વિષય : અયોગ્ય બરતરફી પાછલા વેતન સાથે પુનઃ સ્થાપન
DownloadDownload
568.
Supreme Court Civil Appeal No 2132 of 1977
સૈયદ મોહમ્મદ બકીર અલ-એડ્રૂસ (મૃત) વતી કા.પ્ર. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે વ્યક્તિગત ઇનામ નાબૂદી કાયદો, ૧૯૫૨
DownloadDownload
569.
Supreme Court Civil Appeal No 8279 of 1997
કસમ્બાહી એફ. ઘાંચી વી. ચાંદુભાઈ ડી. રાજપૂત અને અન્યો
વિષય : નગરપાલીકા પ્રમુખની ચુંટણી માટે અનામત માપદંડનું અર્થઘટન.
DownloadDownload
570.
Supreme Court Civil Appeal No 4019 of 2002
રજીસ્ટ્રાર, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને અન્ય એક. વી. સી.જી. શર્મા
વિષય : ગુજરાત ન્યાયિક સેવા ભરતી નિયમો, ૧૯૬૧
DownloadDownload
571.
Supreme Court Special leave petition (Crl) 662 of 2002
ધર્મેશ @નાનુ નીતિનભાઈ શાહ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ વિશેષ રજા અધિકાર
DownloadDownload
572.
Supreme Court Writ Petition (C) 870 of 1986
આર. કે. સેઠી અને અન્ય વી. ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કમિશન એન્ડ અન્ય.
વિષય : વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા હાંસલ કરવા માટે તેની વહીવટી સેવાઓનું આયોજન કેવી રીતે કરવું તે નક્કી કરવાનું કામ આયોગનું છે અને તેમા ઉચ્ચ ન્યાયાલય દખલ કરી શકે નહી.
DownloadDownload
573.
Supreme Court Civil Appeal No. 364 of 1999
સૈજ ગ્રામ પંચાયત વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ  ડેવલપમેન્ટ એક્ટ બંને જુદા ક્ષેત્ર માં કાર્યરત એવા કાયદાઓ છે. તેમાં આન્તરિક વિરોધ નથી.
DownloadDownload
574.
Supreme Court Civil Appeal No. 369 of 1967
અબ્દુલ હુસૈન તૈયાબલી અને અન્ય. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કલેકટર શબ્દ તે હોદ્દા હેઠળ કઈ પણ કામ કરવા માટે ખાસ રીતે નિમણુંક કરેલ અધિકારી નો સમાવેશ થાય છે.
DownloadDownload
575.
Supreme Court Civil Appeal No. 397 of 1962
બાઈ આચુબા અમર સિંઘ વિ. શ્રી કાલિદાસ હરનાથ ઓઝા અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એન્ડ અગ્રિકલ્ચર લેન્ડ એક્ટ ની કલમ 84ની જોગવાઈ જામીનધારક સિવાય અન્ય હિત ધરાવનાર વ્યક્તિ કરી શકે.
DownloadDownload
576.
Supreme Court Civil Appeal No. 835 of 1975
ભારત આયર્ન વર્કસ વિ.ભાગુભાઈ બલુભાઈ પટેલ અને અન્ય
વિષય : કામદારનો ભોગબનનારપણાનો આક્ષેપ અને ખરેખરી ધટના કે જે કામદાર પર પગલા લેવા માટે ઈન્ક્વાયરી મા નિર્ણીત થાય તે અંગેની છણાવટ
DownloadDownload
577.
Supreme Court Civil Appeal No. 871 of 1964
હરિ પ્રસાદ જયંતિલાલ એન્ડ કંપની લિમિટેડ વિ. ઈન્કમ-ટેક્સ ઓફિસર, સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર્કલ-બી
વિષય : સ્વેચ્છિક સમાપન કરતી કંપનીના લિક્વીડેટર દ્વારા સંચિત નફાની વહેચણી ડીવીડંડની ઘોષણા છે અને તે કરપાત્ર છે.
DownloadDownload
578.
Supreme Court Civil Appeal No. 923 of 1977
બી. જે. શેલાત વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : શિસ્તભંગના પગલા રિટાયરમેંટ પછી લઈ શકાય નહી.
DownloadDownload
579.
Supreme Court Criminal Appeal No. 912 of 2022
ઝકિયા અહસન જાફરી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : હિંસાનુ અવલોકન
DownloadDownload
580.
Supreme Court Writ Petition(Civil) No. 1669 of 1986
કનુભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પક્ષકારોને પ્રથમ વખત ઉચ્ચ અદાલતનો સંપર્ક કરવા.” અને “અદાલતોના પદાનુક્રમમાં અને સમગ્ર સંસ્થામાં શ્રદ્ધા પ્રેરિત હોવી જોઈએ
DownloadDownload
581.
Supreme Court Writ Petition (Civil) 12676 of 1985
રાવજીભાઈ જીવાભાઈ પટેલ અને અન્યો વિગેરે વિગેરે વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિગેરે વિગેરે
વિષય : ખાણ અને ખનીજ (નિયમન અને વિકાસ) અધિનિયમ ૧૯૫૭/ગુજરાત લઘુ ખનીજ નિયમો, ૧૯૬૬:કલમ ૧૫/નિયમ ૨૧-રોયલ્ટી
DownloadDownload
582.
Supreme Court Writ Petition Criminal No. 33 of 2011
દિશા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : નકકર કારણ હોય તો જ ત૫ાસ સી.બી.આઇ. ને ટ્રાન્સફર કરી શકાય
DownloadDownload
583.
Supreme Court Civil Appeal No. 409 of 1966
તખતરાય શિવદતરાય માંકડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર કોવેનન્ટિંગ સ્ટેટ્સ સર્વન્ટ્સ (સુપરએન્યુએશન) નિયમો 1955 હેઠળ નિવૃતિની વયમર્યાદા
DownloadDownload
584.
Supreme Court Civil Appeal No. 455 of 1965
શાહ ધનસુખલાલ છગનલાલ વિ. દાલીચંદ વીરચંદ શ્રોફ અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે રેન્ટ્સ હોટેલ એન્ડ લોજિંગ હાઉસ રેટ્સ કંટ્રોલ એક્ટ ૧૯૪૭
DownloadDownload
585.
Supreme Court Civil Appeal No. 487 of 1976
શાંતિલાલ ઠાકોરદાસ અને અન્યો વિ. ચિમનલાલ મગનલાલ તેલવાલા
વિષય : મૃત્યુ પછી દાવો માંડવાનો અધિકાર મૃતક મકાનમાલિકના પરિવારના સભ્યોને છે કે કેમ
DownloadDownload
586.
Supreme Court Civil Appeal No. 539 of 1963
જશવંતરાય મુલુકચંદ વિ. આનંદીલાલ બાપાલાલ
વિષય : ભાડું ન ચૂકવતાં મકાન દુકાન ખાલી કરાવવા માટે
DownloadDownload
587.
Supreme Court Criminal Appeal No 646 of 1992
શાંતિલાલ કાશીભાઈ પટેલ વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડસહિતાની કલમ ૧૬૧ અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ
DownloadDownload
588.
Supreme Court Civil Appeal No. 681 of 1985
ગુજરાત રાજ્ય વિ. જાટ લક્ષ્મણજી તલાસજી
વિષય : ગુજરાત એગ્રિકલ્ચર લેન્ડ સિલીંગ એક્ટ ૧૯૬૦, જમીન ટોચમર્યાદાનો વિસ્તાર
DownloadDownload
589.
Supreme Court Criminal Appeal No 757 of 1980
ભાણાભાઈ કલ્પાભાઈ વી. કસ્ટ્મના કલેક્ટર અને અન્ય
વિષય : કસ્ટમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૨
DownloadDownload
590.
Supreme Court Civil Appeal No 89218 of 1994
ગુજરાત રાજ્ય વી. સી. જી. રાયાણી
વિષય : એડહોક તરીકે જે સેવા આપવામા આવેલ હોય તે સમયગાળા ને કાયમી સેવામા ગણી શકાય નહિ
DownloadDownload
591.
Supreme Court Civil Appeal No. 804 of 1962
ક્રિશનલાલ ઈશ્વરલાલ દેસાઈ વિ. બાઈ વીજકોર અને અન્યો
વિષય : મુંબઈ મકાન, હોટેલ, ભાડુઆત અધિનિયમ, ૧૯૪૭
DownloadDownload
592.
Supreme Court Civil Appeal No 5168 of 2006
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા તથા અન્યો વી. હસમુખભાઈ હીરાભાઈ રાણા
વિષય : વિભાગીય કાર્યવાહીમાં અંતિમ આદેશ માત્ર નિમણૂક અધિકારી અથવા તેના કરતા ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા જ પસાર કરી શકાય છે
DownloadDownload
593.
Supreme Court Civil Appeal No. 979 of 1968
કાંતિ પ્રસાદ જયશંકર યાજ્ઞિક વિ. પુરશોત્તમદાસ રણછોડદાસ પટેલ અને અન્યો
વિષય : ચુંટણી દરમ્યાન જાતિ અને ધર્મ આધારિત નિવેદનોની લોકપ્રતીનીધીત્વ અધિનિયિમની સમકક્ષ સાપેક્ષતા
DownloadDownload
594.
Supreme Court Civil Appeal No 14217-20 of 1996
શ્રીમતી નલિની નવીન ભગવતી અને અન્ય વિરુદ્ધ શ્રી ચંદ્રવદન એમ. મેહતા
વિષય : જ્યારે પ્રોબેટ અરજીમાં વાંધા આવે ત્યારે તે અરજીને દાવા તરીકે ચાલી શકે .
DownloadDownload
595.
Supreme Court Civil Appeal No. 982 of 1975
ગિફ્ટ ટેક્ષના કમિશ્નર, ગુજરાત અને મૃતક શ્રી અંબાલાલ સારાભાઇના એસ્ટેટના એક્ઝેક્યુટર્સ અને ટ્રસ્ટીઓ
વિષય : ભેટમાં મળેલી ચલણી સંપતીને લાગુ પડતો કરવેરો તથા સંપતિ વેરો અને તેનુ મુલ્યાંકન
DownloadDownload
596.
Supreme Court Civil Appeal No 5614 of 2006
શાહ મનસુખલાલ છગનિયાલ (મૃ) વતી કા. પ્રા વી ગોહિલ અમરસિંહ ગોવિંદભાઈ (મૃ) વતી કા. પ્રા
વિષય : દિવાની કાર્યરીતી સંહિતાની કલમ ૧૦૦ ની પેટા કલમ ત્યારે લાગુ પડે જયારે કાયદામાં પહેલેથી ઘડવામાં આવ્યો હોય.
DownloadDownload
597.
Supreme Court Civil Appeal No. 1067 of 1965
મહેન્દ્ર રામભાઈ પટેલ વિ. એસ્ટેટ ડ્યુટીના કંટ્રોલર, ગુજરાત
વિષય : મૃતકની મિલકત પર એસ્ટેટ ડ્યુટી એક્ટ-૧૯૫૩ હેઠળ આકારણી કરવા બાબત
DownloadDownload
598.
Supreme Court Civil Appeal No. 1088 of 1976
ૃશ્રી દિગ્વિજય વુલન મિલ્સ લિમિટેડ વગેરે વિ. મહેન્દ્ર પ્રતાપરાય બુચ વગેરે
વિષય : ગ્રેજ્યુટીની ચુકવણી અધિનિયમ ૧૯૭૨
DownloadDownload
599.
Supreme Court Civil Appeal No 6059 of 1993
ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ એન્જિનિયર્સ સંગઠન અને અન્ય વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અધિનિયમ, ૧૯૬૧/ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સેવાઓ વર્ગીકરણ અને ભરતી નિયમો, ૧૯૮૧
DownloadDownload
600.
Supreme Court Civil Appeal No 5354 of 1993
કાશીબેન ભિકબાઈ અને અન્યો અન્ય વી. વિશેષ જમીન સંપાદન અધિકારી અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪
DownloadDownload
601.
Supreme Court Civil Appeal No. 1349 of 1974
એસ્ટેટ ડ્યુટીના કંટ્રોલર, ગુજરાત-I, અમદાવાદ વિ. મૃદુલા નરેશચંદ્ર
વિષય : મૃતક ભાગીદારનુ હિત
DownloadDownload
602.
Supreme Court Civil Appeal No 6622 of 2005
ભાવેશ મોહનલાલ અમીન અને અન્ય વી નિરમા કેમિકલ્સ વર્ક્સ અને અન્ય.
વિષય : પ્રતિવાદીઓ દ્રારા સમાન અથવા ભ્રામક રીતે સમાન નામનો ઉપયોગ વાદીના ટ્રેડમાર્કનું ઉલ્લંધન સામાન છે.
DownloadDownload
603.
Supreme Court Civil Appeal No 6320 of 2000
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય. વિરુદ્ધ અદાણી એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : પ્રાદેશિક અધિકારક્ષેત્રના આધારે ચુકાદાની માન્યતા
DownloadDownload
604.
Supreme Court Civil Appeal No. 1435 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. મેસર્સ ક્રિષ્ના સિનેમા અને અન્યો
વિષય : ૧૯પ૩ બોમ્બે સિનેમા (નિયમન) અધિનિયમ
DownloadDownload
605.
Supreme Court SLP (C) no 13088 of 1996
નટવરભાઈ મગનભાઇપટેલ વિરૂદ્ધ. કલેક્ટર અને અન્ય
વિષય : શહેરી ટોચ મર્યાદા અધિનિયમ
DownloadDownload
606.
Supreme Court Civil Appeal No. 1490 of 1980
મેસર્સ સહકારી ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી લિમિટેડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
DownloadDownload
607.
Supreme Court SLP (C) no 22538 of 1996
રણછોડજી ચતુરજી ઠાકોર વિરૂદ્ધ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એન્જિનિયર, ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસિટી બોર્ડ
વિષય : કર્મચારીને સજા અને જેલમાં કેદ થયેલ હોવાના કારણે નોકરીમાં સેવા બજાવી ન હોય ત્યારે તે પાછલા વેતન માટે હકકદાર બને નહી.
DownloadDownload
608.
Supreme Court Civil Appeal No.215 of 1961
બોમ્બે રાજ્ય (હવે ગુજરાત) વિ. મેમણ મોહમ્મદ હાજી હસન
વિષય : જપ્ત કરેલ વાહનો યોગ્ય જાળવણી કરવાની રાજ્ય સરકારની ગર્ભિત જવાબદારી
DownloadDownload
609.
Supreme Court Civil Appeal No. 1940 of 2008
ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વિ. એસ્સાર પાવર લિમિટેડ
વિષય : આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સીલીએશન એકટ હેઠળ આર્બિટ્રેટરને તકરાર નિવારણ કરવાની સત્તા
DownloadDownload
610.
Supreme Court SLP (C) no 2622 of 1997
નિરમાલા જગ્દીશચંદ્ર કાબરા વિરુધ્ધ પરિવહન કમિશનર અને અન્યો
વિષય : પરમિટની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ સત્તાવાળા કાયદા હેઠળ વાહન જપ્ત અથવા અટકાયત કરિ શકે છે.
DownloadDownload
611.
Supreme Court Civil Appeal No.236 of 1969
ગુજરાત રાજ્ય સહકારી જમીન વિકાસ બેંક લિમિટેડ વિ. પી. આર. માન્ડેડ અને અન્યો
વિષય : કર્મચારી અને સોસાયટી વચ્ચેની તકરારનો નિર્ણય કરવાની સત્તા દીવાની અદાલતને બાધ છે.
DownloadDownload
612.
Supreme Court Transfer Petition (Crl) No 55 of 2010
જેહિદ શેખ અને અન્યો. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : મુક્ત અને નિષ્પક્ષ સુનાવણીથી વંચિત હોવાની આરોપીઓની આશંકા કેસ બીજા રાજય માં ટ્રાન્સફર કરવા માટે પુરતી નથી.
DownloadDownload
613.
Supreme Court Civil Appeal No. 2084 of 1972
બાબુભાઈ એન્ડ કંપની અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ ૧૯૫૪
DownloadDownload
614.
Supreme Court Civil Appeal No.312 of 1966
મુસ્સમિયા ઇમામ અલ્ડર બક્સ રઝવી વિ.રબારિ ગોવિંદાઈ રત્નાભાઈ અને બીજા
વિષય : ખેતીની જમીનના ભાડૂત છે કે નહી તે નક્કી કરવાના અધિકાર દીવાની અદાલતને નથી
DownloadDownload
615.
Supreme Court Civil Appeal No. 2144 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ધ્રાગંધ્રા કેમિકલ વર્ક્સ લિમિટેડ
વિષય : રોયલ્ટી માત્ર કંપની દ્વારા વાસ્તવમાં વેચવામાં આવેલા અને વિતરિત કરવામાં આવેલા જથ્થા પર જ વસૂલ કરી શકાય છે
DownloadDownload
616.
Supreme Court Civil Appeal No.808 of 1966
ખેમચંદ દયાલજી એન્ડ કંપની વિ. મોહમ્મદભાઈ ચાંદભાઈ
વિષય : સ્મોલ કોઝ કોર્ટને ભાડાની રકમ સાથે મ્યુનીસીપલ કરવેરા તથા વિજળી ચાર્ઝની રકમ વસુલ કરવા જપ્તી વોરંટ જારી કરવાની સત્તા છે
DownloadDownload
617.
Supreme Court Criminal Appeal 334 of 2013
રવિંદરસિંઘ ઉર્ફૈ રવિ પવાર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : લઠ્ઠાકાંડના ગુનાની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ આરોપીઓની જમીન આરજી નામંજૂર
DownloadDownload
618.
Supreme Court Civil Appeal No.946 of 2015
ઉદયાન ચિનુભાઈ વગેરેનો સંયુક્ત પરિવાર વિ. આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : હિન્દુ અવિભકત કુટુંબ સાથે ભારતીય આવકવેરાના અધિનિયમ 1922 ની કલમ 25એ અને કલમ 34 નુ અર્થઘટન
DownloadDownload
619.
Supreme Court Criminal Appeal No. 839 of 2008
નરેશ કવરચંદ ખત્રી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : શું હાઇકોર્ટને પોલીસ તપાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં તપાસને અન્ય સત્તામંડળને તબદીલ કરવાની સત્તા છે?
DownloadDownload
620.
Supreme Court Civil Appeal No.1059 of 1970
નગર પંચાયત, ઉના વિ. ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લિમિટેડ
વિષય : નગર પંચાયત દ્વારા ઓક્ટ્રોય ની વસુલાત
DownloadDownload
621.
Supreme Court Civil Appeal No 7091 of 1995
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી, મેહસાણા વગેરે વિરુદ્ધ વિધ્યોતેજક મંડળ અને બીજાઓ
વિષય : બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓ માટે સહાય અનુદાનની ચૂકવણી બાબત
DownloadDownload
622.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No. 449 of 1980
હસમુખ સ/ઓ ભગવાનજી એમ. પટેલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : વિલંબ ગેરવાજબી ના હોય તો બંધારણીય અનિવાર્યતાઓનુ ઉલ્લંઘન ના ગણાય
DownloadDownload
623.
Supreme Court Civil Appeal No.1090 of 1990
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિ. વિરેન્દ્ર કુમાર જયંતી પટેલ
વિષય : જયારે સેવામા ભરતી વૈધાનિક નિયમો દ્વારા સંચાલિત થતી હોય ત્યારે નિમણૂકની બાબતમાં સહાનુભૂતિ અથવા સમાનતા માટે કોઈ જગ્યા નથી
DownloadDownload
624.
Supreme Court Civil Appeal No.6798 of 2004
પાલિતાણા સુગર મિલ્સ પ્રા. લિ. અને બીજા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : શહેરી જમીન (ટોચમર્યાદા અને નિયમન) અધિનિયમ, ૧૯૭૬
DownloadDownload
625.
Supreme Court Civil Appeal No 9888 of 1996
પંચાયત વર્ગ શ્રમજીવી સામુદાયયીક સહકારી ખેડુત સહકારી મંડળી વિરુધ્ધ હરિભાઈ મેવાભાઈ અને અન્ય
વિષય : સામાજીક ન્યાય મેળવવો એ દરેક વ્યક્તિનો બંધારણીય અધિકાર છે.
DownloadDownload
626.
Supreme Court Civil Appeal No 10004 of 1995
શ્રીમતી -યશોમતી હરસુખલાલ લાઠીયા - અને બીજાઓ - વી. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સ્ટોક એક્સચેન્જ અને અન્ય
વિષય : સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અધિનિયમ , ૧૯૬૫ / ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ (સુધારા) અધિનિયમ , ૧૯૭૮
DownloadDownload
627.
Supreme Court Civil Appeal No. 8008 of 2022
ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાય કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિ. મહાકાલી ફૂડ પ્રા. લિમિટેડ (યુનિટ ૨) અને અન્ય
વિષય : મધ્યસ્થી અધિનિયમ, ૧૯૯૬ ની કલમ ૮૦
DownloadDownload
628.
Supreme Court Criminal Appeal No.44 of 1965
નૈહાટી જ્યુટ મિલ્સ લિમિટેડ વિ. હયાલિરામ જગન્નાથ
વિષય : કોઈ કાર્ય કરવાનો કરાર,જે કરાર કર્યા પછી અશક્ય બની જાય છે, અથવા તે ગેરકાયદેસર બને છે, ત્યારે તે કરાર રદબાતલ બને છે
DownloadDownload
629.
Supreme Court Criminal Appeal No.58 of 1962
ડાહ્યાભાઈ છગ્ગનભાઈ ઠક્કર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કોઇ હકીકત શંકાથી પર સાબીત કરવા માટે ફરીયાદ પક્ષે રહેલ સામાન્ય પુરાવાનો બોજ અને આરોપી તરફે પાગલપનનો વિશેષ બચાવનો બોજ અલગ અલગ છે. બન્ને વચ્ચે કોઇ ઘર્ષણ નથી
DownloadDownload
630.
Supreme Court Criminal Appeal No.97 of 2012
નરેન્દ્ર ચંપકલાલ ત્રિવેદી વિ. ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય : ભારતીય બંધારણના આર્ટીકલ ૧૪૨ અન્વયે પણ નામ. વડી અદાલત કે નામ. સુપ્રિમ કોર્ટને સજામાં ઘટાડો કરવાની સત્તા રહેલ નથી.
DownloadDownload
631.
Supreme Court Criminal Appeal No.117 of 1977
સલીમખાન સરદારખાન વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યરે કોઇ પણ તારણ ધારણઓ પર આધારિત હોય ત્યારે ,જે ધારણા ની સમ્ભાવના - શક્યતા વધુ હોય્ તે ધારણા આધરીત તારણ માનવા જોઇએ
DownloadDownload
632.
Supreme Court Criminal Appeal No.371 of 1985
સતાર હાબીબ હમદાની વિગેરે વિ. કે. એસ. દિલીપસિંહજી અને અન્ય
વિષય : વિદેશી વિનિમય સંરક્ષણ અને દાણચોરી પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૭૪. કલમ ૯-'અટકાયત'અને 'સતત અટકાયત
DownloadDownload
633.
Supreme Court Criminal Appeal No.434 of 2014
રામેશચંદ્ર અંબાલાલ જોશી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બિજા
વિષય : ચેક બેંકમાં રજુ કરવાની સમયમર્યાદાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ હોય ત્યારે ચેક લખેલ હોય તે દિવસ બાદ કરવાનો અને તે પછીના દિવસથી સમયમર્યાદા ગણવાની થાય છે અને ચેક સમયમર્યાદામાં બેંકમાં રજુ કરવામાં આવેલ હોય અપીલકર્તાની અપીલ રદ્દ કરી ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ હાજર થવા આદેશ ક
DownloadDownload
634.
Supreme Court Criminal Appeal No.575 of 2007
રમેશભાઈ ચંદુભાઈ રાઠોડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મૃત્યુદંડની સજા સાંયોગિક પુરાવાની સાંકળ તૂટતી હોય, આજીવન કેદમાં તબદીલ."
DownloadDownload
635.
Supreme Court Criminal Appeal No.943 of 2006
રાજપૂત જબ્બરસિંહ માલાજી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નજરે જોનાર સાક્ષી નો પુરાવો એ સબબ પુરાવો છે ફોજદારી ટ્રાયલમાં
DownloadDownload
636.
Supreme Court Criminal Appeal No.1044 of 2010
હરિવદન બાબુભાઇ પટેલ વિ.ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આરોપી સામે સાંયોગીક પુરાવા કડી બનતા હોય તો સજા થઇ શકે
DownloadDownload
637.
Supreme Court Criminal Appeal No.1231 of 2009
ઇકબાલ મૂસા પટેલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યારે માદક પદાર્થ આરોપી ના સભાનતા પુર્વક ના કબજા માંથી મળી આવે ત્યારે પ્રોસીક્યુશન કેસ ને ન માનવા કારણ નથી રહેતુ
DownloadDownload
638.
Supreme Court Criminal Appeal No.1251 of 2011
જોસેફ સાલ્વરાજ એ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : દીવાની પ્રકાર ના વિવાદમાં એફ.આઇ.આર દાખલ થઇ શકે નહી
DownloadDownload
639.
Supreme Court Criminal Appeal No.1507 of 2007
અબ્દુલવાહાબ અબ્દુલમાજીદ બલોચ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફાયર આર્મસ ની રીકવરી માત્ર થી આઇ પી સી કલમ ૩૦૨ હેઠળ દોષીત ઠેરવી શકાય નહી
DownloadDownload
640.
Supreme Court Criminal Appeal No.1573 of 2008
સી.આર.પાટીલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : અપીલ સમય દરમ્યાન અપીલકર્તા દ્વારા ચુકવણી કરવામાં પોતાને મળેલ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ ન જાય તો તેવા કિસ્સામાં સામાન્ય રીતે અદાલતે જામીનમુકતનો કરેલ હુકમ રદ્દ ન કરવો જોઈએ.
DownloadDownload
641.
Supreme Court Criminal Appeal No.1612 of 1995
સુરેશ એચ. રાજપૂત વગેરે વિ.ભારતીબેન પ્રવીણભાઈ સોની અને અન્યો
વિષય : ચકાસેલ અને સુધારેલ જજમેન્ટ
DownloadDownload
642.
Supreme Court Criminal Appeal No.1649 of 2012
પ્રતાપભાઈ હમીરભાઈ સોલંકી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : અપીલકર્તાની જામીન મુકત થવાની અરજ, ગુનાનુ વધુ તપાસ સી.બી.આઈ.ને તબદીલ કરેલ હોય અને તે માટે સમય નિર્ધારીત કરેલ હોય અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના તે આદેશ મુજબ સી.બી.આઈ.ના રીપોર્ટ રજુ થયા બાદ ફરીથી સંબંધિત કોર્ટ સમક્ષ અરજ કરી શકશેના અવલોદન સાથે નિકાલ કરેલ છે.
DownloadDownload
643.
Supreme Court Criminal Appeal No.1909 of 1966
રામભાઈ નાથાભાઈ ગઢવી અને બીજા. વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડાની કલમ ૨૦-એ (૨) મુજબની મન્જુરી ની પ્રક્રિયા અને તેનુ કાયદાકીય મહત્વ
DownloadDownload
644.
Supreme Court Criminal Appeal No.2109 of 2009
યોમેશભાઈ પ્રાણશંકર ભટ્ટ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ઈ.પી.કો. કલમ-૩૦૨ની સજા ઈ.પી.કો. કલમ-૩૦૪ના ભાગ -૨માં શંભવત પડતો હોઈ અને તેમાં દર્શાવેલ સજા કરતા વધુ સમયની સજા ભોગવેલ હોઈ સજા રદ્દ કરવા
DownloadDownload
645.
Supreme Court Criminal Appeal No.2215 of 2009
દિલ્પેશ બાલચંદ્ર પંચાલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ઈ.પી.કો. ની કલમ-૩૦૨ મુજબ નીચેની અદાલતોએ આપેલ કારણોને તમામ પાંસાઓની કાયદાકીય તેમજ ધટનામાં રહેલ વાસ્તવિકતાની સત્યતા તપાસી સજા કાયમ કરી અપીલકર્તાની અપીલ રદ્દ કરવામાં આવેલ.
DownloadDownload
646.
Supreme Court Civil Appeal No.1049 of 1965
હંસરાજ ગોરધનદાસ વી. એચ. એચ. દવે , સહાયક કલેક્ટર ઓફ સેન્ટ્રલ એક્સ્કાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્સ, સુરત અને અન્ય ૨
વિષય : સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એન્ડ સોલ્ટ એક્ટ ૧૯૪૪-નિયમ ૮ હેઠળ બનાવવામાં આવેલા નિયમો કેન્દ્ર સરકારને કરવેરામાંથી મુક્તિ આપવાની સત્તા આપે છે
DownloadDownload
647.
Supreme Court Civil Appeal No 2197 of 1966
શ્રી પૃથ્વી કોટન મિલ્સ લિ. અને અન્ય એક વિ. બરોચ બરો મ્યુનિસિપાલિટી અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે મ્યુનિસિપલ બ્યુરો અધિનિયમ, ૧૯૨૫
DownloadDownload
648.
Supreme Court Civil Appeal No 2662 of 2002
સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય વિ. મેસર્સ અસિત શિપિંગ સર્વિસીસ પ્રા. લિ. અને અન્ય એક
વિષય : સંબંધિત બાબતો અંગેનો હુકમ
DownloadDownload
649.
Supreme Court Civil Appeal No. 1311 of 1973
ધ કમિશનર ઓફ વેલ્થ ટેક્સ ગુજરાત, અમદાવાદ વી. કાન્તિલાલ મણિલાલ વિગેરે
વિષય : આવકવેરો અને સંપત્તિ કરના કારણે અંદાજિત જવાબદારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ચોક્કસ રકમની કપાત માટે કરદાતાના દાવાની સ્વીકાર્યતા.
DownloadDownload
650.
Supreme Court Civil Appeal No.2107 of 1977
આર. એમ. ગુર્જર અને અન્યો. વિરુધ્ધ ગુજરાત ઉચ્ચ અદાલત અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો, ૧૯૭૧ના નિયમ ૨૩ હેઠળ તેની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને દંડને વધારીને સેવામાંથી દૂર કરવા બાબત
DownloadDownload
651.
Supreme Court Civil Appeal No 8439 of 1983
ગુજરાત રાજ્ય વિ. વોરા સૈયદભાઇ કાદરભાઇ અને અન્ય
વિષય : બંધારણનો અનુચ્છેદ ૧૯(૧)એફ
DownloadDownload
652.
Supreme Court Civil Appeal No. 10289 of 2003
ભારત સરકાર વિ. મેસર્સ ધર્મેન્દ્ર ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસર્સ અને અન્યો
વિષય : સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એન્ડ સોલ્ટ એકટ, ૧૯૪૪
DownloadDownload
653.
Supreme Court Civil Appeal No. 11879 of 1996
મિહિર એચ. મફતલાલ વિ. મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
વિષય : કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩૯૭ અને ૩૯૮ હેઠળ ગેરવહીવટ અને દમન અંગેની અરજી,કંપનીના લિક્વિડેશન પર સંચિત નફાની વહેંચણી અને ડિવિડન્ડ,કંપનીનું વીલીનીકરણ
DownloadDownload
654.
Supreme Court Civil Appeal No.3618 of 1997
કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ-ગોંડલ અને અન્ય. વિરુધ્ધ શ્રી ગીરીધરભાઈરામજીભાઈ છાનીયારા અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત કૃષિ પેદાશ બજાર અધિનિયમ, ૧૯૬૩ હેઠખ બજાર સમિતિની રચના
DownloadDownload
655.
Supreme Court Civil Appeal No. 80 of 1975
સુશ્રી અરુંધતી બાલક્રિષ્ણા વિ. કમિશ્નર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ મુલ્યાંકન બાબત,ટ્રસ્ટમાંથી થતી આવક પર આવકવેરો
DownloadDownload
656.
Criminal Appeal No. 446 of 2004
ઝાકીરા હબિબુલ્લા શેખ અને અન્ય એક વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : કલમ ૩૦૨
DownloadDownload
657.
Supreme Court Civil Appeal 1067 of 2022
સુરત પારસી પંચાયત બોર્ડ અને અન્ય વિરુદ્ધ ભારત સંઘ અને અન્ય
વિષય : રૂઢી અને કાયદાના સમન્વય અંતર્ગતના પગલાં
DownloadDownload
658.
Criminal Appeal No. 950 of 1999
ત્રિશુન્સ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી વિ. રાજેશ અગ્રવાલ અને અન્યો
વિષય : ૧૯પ૩ બોમ્બે સિનેમા (નિયમન) અધિનિયમ,ગુનાનું સંજ્ઞાન લેવાં સક્ષમ અદાલત
DownloadDownload
659.
Criminal Appeal No. 1 of 1967
બાઇ રાધા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પુરાવાના મૂલ્યાંકન બાબતે
DownloadDownload
660.
Supreme Court Criminal Appeal No.1042 of 2002
કાઠી ભરત વજસુર અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નજરે જોનાર સાહેદનો પુરાવો ક્ષુલ્લક કારણો આપી દુર ન કરવુ
DownloadDownload
661.
Supreme Court Criminal Appeal No.162 of 1965
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ ચિનુભાઈ ગોપાલદાસ
વિષય : અમુક બોટલોનું યાદચિછક રીતે વિશ્લેષણ કરવું જોઇએ અને જો પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ પ્રતિબંધિત સામગ્રી મળી આવે તો સમગ્ર સ્ટોક જપ્ત કરવો જોઇએ.
DownloadDownload
662.
Supreme Court Criminal Appeal No. 5 of 1963
ગુજરાત રાજ્ય વિ. કંસારા મણિલાલ ભીખાલાલ
વિષય : ફેક્ટરી અધિનિયમ હેઠળ અધિકારીનું કાર્યક્ષેત્ર
DownloadDownload
663.
Supreme Court Criminal Appeal No.1635 of 2005
બાબુભાઇ ઉદેસિંહ પરમાર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આરોપીના સી.આર.પી.સી.ની કલમ ૧૬૪ મુજબના નિવેદનનું ટૂાયલ તથા તકસીરવાન ઠરાવવા સમયે મહત્વ
DownloadDownload
664.
Supreme Court Criminal Appeal 197 of 1994
મોહમ્મદ સલીમ ઉર્ફે ચુહો મોહમ્મદ શકૂર વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પિડિત પર નો હુમલો ટાડાની કલમ ૩(૧) ના હેતુને સાર્થક કરવાના ઇરાદા સાથે કરવામા આવ્યો હોય તેવા પુરાવાની ગેરહાજરીમા કલમ ૩(૧) ટાડા હેઠળના ગુનાઓમા સજા ટકવા પાત્ર નથી.
DownloadDownload
665.
Supreme Court Criminal Appeal 223 of 1959
કણબી કરસન જાદવ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : અપુરતા પુરાવાઓ થી સજાના દોષીત ઠરાવી શકાય નહી
DownloadDownload
666.
Supreme Court Criminal Appeal No. 9 of 1973
મુસ્તાક એહમદ મોહમંદ હુસેન મુખ્તાર હુસેન અલી હુસેન વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ-૪૮૨ હેઠળ હાઇકોર્ટની અંતર્નિહિત સત્તા, કામદારનો ભોગબનનારપણાનો આક્ષેપ અને ખરેખરી ધટના કે જે કામદાર પર પગલા લેવા માટે ઈન્ક્વાયરી મા નિર્ણીત થાય તે અંગેની છણાવટ
DownloadDownload
667.
Supreme Court Criminal Appeal 850 of 2004
મોનાબેન કેતનભાઈ શાહ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ભાગીદારની પરોક્ષ જવાબદારી નકકી કરવા તે પંભારી હતા તેવા જરુરી નિવછેદનોનો ફરીયાદમાં અભાવ હોયતો આરોપીને મુકત કરવા જોઇએ.
DownloadDownload
668.
Supreme Court Criminal Appeal No. 51 of 1970
નાનિક અવતરાય ચયનાની વિ. ભારત સરકાર
વિષય : બંધારણનો અનુચ્છેદ ૩૧૧,માલિક અને નોકરનો સંબંધ
DownloadDownload
669.
Supreme Court SLP (C) 689 of 2002
બિપિનચંદ્ર પરશોત્તમદાસ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : સુનાવણી દરમીયાન જેલમાં અટકાયત કરેલા નગરપાલીકાના પ્રમુખ અથવા ઉપપ્રમુખ સસ્પેન્શન
DownloadDownload
670.
Supreme Court Criminal Appeal No. 59 of 1965
મંગુલાલ ચુનીલાલ વિ. મણિલાલ મગનલાલ અને અન્ય એક
વિષય : બોમ્બે પ્રોવિન્શીયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ
DownloadDownload
671.
Supreme Court Civil Appeal No.927 of 2001
ધામરામનેસ્નિદરગાસરિયાન્થાનસિંહ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મૃત્યદંડની સજા માત્ર દુર્લભમા દુર્લભતમ કિસ્સાઓમા જ આપવામા આવશે
DownloadDownload
672.
Supreme Court SLP (Cr.) 2745 of 2002 (Dtd. 18-11-2002)
સુંદરભાઈ અંબાલાલ દેસાઈ વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મુદ્દામાલના નિકાલ સંદર્ભે માર્ગદર્શિકા
DownloadDownload
673.
Supreme Court SLP (Cr.) 2745 of 2002 (Dtd. 01-10-2002)
સુંદરભાઈ અંબાલાલ દેસાઈ વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મુદ્દામાલના નિકાલ સંદર્ભે માર્ગદર્શિકા
DownloadDownload
674.
Supreme Court Criminal Appeal No.105 of 1978
રેખાબેન વિરેન્દ્ર કાપડિયા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : અટકાયતના આધારની માન્યતાના નિધારણ માટે પરીક્ષણ
DownloadDownload
675.
Supreme Court Criminal Appeal No. 78 of 1992
અબ્દુલ રશીદ ઇબ્રાહિમ મનસુરી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ,૧૯પ૩ બોમ્બે સિનેમા (નિયમન) અધિનિયમ
DownloadDownload
676.
Supreme Court SLP (C) 5523 of 1984
રસિકલાલ વાઘેલા પટેલ વી. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય
વિષય : સ્ટેન્ડીંગ ઓર્ડરમાં ગેરવર્તણુંક ન જણાવવાથી થતી અસર.
DownloadDownload
677.
Supreme Court SLP (C) 1383 of 1995
સેલ્સ ટેક્સ કમિશનર અને અન્યો વિરુદ્ધ બી.જી. પેટલ
વિષય : ગુજરાત મુલ્કી સેવાના શેડયુલ ટૂાઇબ્સ માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા બઢતીના નિયમોનો ખુલાસો.
DownloadDownload
678.
Supreme Court Criminal Appeal No.674 of 1973
રણછોડ મથુર વસાવા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગંભીર પ્રકારના કેસોમાં ન્યાયમિત્રની નિમણુંક કરતી વખતે કાળજી લેવા બાબત
DownloadDownload
679.
Supreme Court SLP (C) 1383 of 1995
સેલ્સ ટેક્સ કમિશનર અને અન્યો વિરુદ્ધ બી.જી. પેટલ
વિષય : ગુજરાત મુલ્કી સેવાના શેડયુલ ટૂાઇબ્સ માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા બઢતીના નિયમોનો ખુલાસો.
DownloadDownload
680.
Supreme Court SLP (C) 1122 of 1981
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, ચલથાન વિભાગ સહકારીખંડ ઉદ્યોગ, ચાલ વિરુદ્ધ સરકારી શ્રમ અધિકારી અને અન્યાે
વિષય : જાળવણી ભથ્થુ પગાર અથવા વેતનનો એક ભાગ છે.
DownloadDownload
681.
Supreme Court SLP (C) 14036 of 1985
ભાવરલાલ લાબચંદ શાહ વિરૂદ્ધ કનૈયાલાલ નાથાલાલ ઇંટાવાલા
વિષય : બોમ્બે રેન્ટ્સ, હોટેલ અને લોજિંગ હાઉસ રેટ્સ કંટ્રોલ એક્ટ,1947: ભાડુઆત ઉલ્લેખિત જગ્યાના લીઝના નિર્ધારણ પછી કોને વસીયત કરી શકે છે તે બાબત
DownloadDownload
682.
Supreme Court Criminal Appeal No. 91 of 1970
પી.ડી. જામ્બેકર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફરજ દરમ્યાન કામદારને થયેલ ઇજા સબબ વળતર,ફરજના ભાગરૂપે થયેલ અકસ્માત અને અપંગતા બાબત
DownloadDownload
683.
Supreme Court Criminal Appeal No.387 of 1990
ડૉ. લક્ષ્મણસિંહ હિમતસિંહ વાઘેલા વિ. નરેશકુમાર ચંદ્રશંકર ઝા અને અન્ય
વિષય : જાહેર સેવક તરીકે કોને ગણી શકાય અને કયારે જાહેર સેવક સામે કાર્યવાહી માટે મંજુરી જરૂરી છે
DownloadDownload
684.
Supreme Court Criminal Appeal No 581 of 1994
રમણ ભાઈ નારણ ભાઇ પટેલ અને બીજાઓ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મરણોન્મુખ નિવેદનમાં અમુક આરોપીઓના નામ ન હોવુ તે ફરિયાદપક્ષ ના કેસને નબળો બનાવતુ નથી.
DownloadDownload
685.
Supreme Court SLP (C) 14657 of 1999
ગુજરાત સ્ટીલ ટ્યુબ કંપની લિ. વિરુદ્ધ વિરચંદભાઈ બી. શાહ અને અન્ય
વિષય : બીમાર ઔદ્યોગિક કંપનીઓ (વિશેષ જોગવાઈઓ) અધિનિયમ, ૧૯૮૫ની કલમ-૨૨ની જોગવાઈઓ મકાનમાલિક દ્વારા બીમાર કંપની સામે શરૂ કરવામાં આવેલી ખાલી કરાવવાની કાર્યવાહીને લાગુ પડતી નથી.
DownloadDownload
686.
Supreme Court Criminal Appeal No.2 of 1968
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. આચાર્ય ડી. પાંડે અને અન્યો
વિષય : તપાસમાં ખામી હોવા છતાં રેકર્ડ ઉપર માનવા લાયક પુરાવો આવતો હોય સજા કાયમ રાખવા બાબત
DownloadDownload
687.
Supreme Court Criminal Appeal No. 100 of 1967
હેતુભા ઉર્ફે જેતુભા મધુભા અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બે ન્યાયાધીશોના ભિન્ન અભિપ્રાય બાબત
DownloadDownload
688.
Supreme Court Criminal Appeal No 180 of 1976
ગુજરાત રાજ્ય વી. રઘુનાથ વામનરાવ બક્ષી
વિષય : ભ્રષ્ટાચાર અધિનિયમ હેઠળના ગુના સંદર્ભે સરકારી કર્મચારી/ પોલીસ કર્મચારી નો પુરાવો તપાસમાં મદદ કરવા અંગે નો પુરાવો આરોપીને તપાસમાં કોઈ પુર્વગ્રહ બાબતનો ન હોય તેવા પુરાવાને ન માનવાને કોઈ કારણ રહેતુ નથી.
DownloadDownload
689.
Supreme Court Civil Appeal No.3658 of 1994
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો. સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ એન્ડ કેમિકલ ઇન્ડ. લિ.
વિષય : બોમ્બે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી એક્ટ હેઠળ મુક્તી અંગે
DownloadDownload
690.
Supreme Court WP (C) 1022 of 1989
અખિલ ભારતીય ન્યાયાધીશો અને અન્ય વિરુદ્ધ ભારત અને અન્યનું સંઘ
વિષય : શેટ્ટી પગાર પંચ: 6ઠ્ઠો પગાર કમિશન ભલામણો અનુરૂપ ગૌણના નોન-જ્યુડિશિયલ સ્ટાફને ઉચ્ચ પગાર ધોરણ અનુરૂપ સુધારેલ પગાર બાબત
DownloadDownload
691.
Supreme Court Criminal Appeal No.32 of 1988
રમેશ બાબૂલાલ દોશી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યારે અન્ય કોઇ પુરાવાથી આરોપી સામેનો કેસ પુરવાર થતો ના હોય ત્યારે આરોપીને અને મરનારને સાથે છેલ્લે જોયેલ હતા તેટલો પુરાવો આરોપીને સજા કરવા માટે પુરતો નથી.
DownloadDownload
692.
Supreme Court Criminal Appeal No 169 of 1978
વી. કે. અગ્રવાલ, કસ્ટમના સહાયક કલેક્ટરશ્રી વિરુદ્ધ વસંતરાજ ભગવંજી ભાટિયા અને બીજાઓ
વિષય : શું કસ્ટમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૯ માં આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવાથી તેજ સામગ્રી ના આધારે ગોલ્ડ એક્ટ, ૧૯૬૮ હેઠળ તેના પર કાર્યવાહી કરવા સામે કાનૂની પ્રતિબંધ ઊભો થાય છે?
DownloadDownload
693.
Supreme Court Civil Appeal No.4056 of 2006
જયરાજભાઈ જયંતીભાઇ પટેલ વી. અનિલભાઈ જયંતીભાઇ પટેલ અને અન્ય.
વિષય : પ્રમુખ/ ઉપપ્રમુખની ચુંટણી સંદર્ભે થયેલ વિવાદ બાબતે થયેલ અપીલ અંગેનો ચુકાદો
DownloadDownload
694.
Supreme Court Criminal Appeal No.43 of 1964
ગુજરાત રાજ્ય વિ. વિનય ચંદ્ર છોટાલાલ પટણી
વિષય : આરોપીએ અન્ય ગુનાના કામે કોઇ હકીકત દસ્તાવેજ સ્વરૂપે કે અન્ય કોઇ સ્વરૂપે સ્વિકારેલ હોય અને તેનાથી ફરીયાદીની ફરીયાદને સમર્થન મળતુ હોય તો તેના ઉપર આધાર રાખી આરોપીને તક્સીરવાન ઠરાવી શકાય છે
DownloadDownload
695.
Supreme Court Criminal Appeal No. 135 of 1963
શ્યામલાલ મોહનલાલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૦(૩) અન્વયેનું રક્ષણ,ગુન્હામાં વપરાયેલ વસ્તુની શોધ અને જપ્તી
DownloadDownload
696.
Supreme Court Civil Appeal No.4174 of 2003
ભારત સંધ અને અન્યો વિરુદ્ધ જ્ઞાનચંદ ચત્તર
વિષય : રેલ્વે કર્મચારીઓએ કરેલ ગેરશિસ્ત અંગે
DownloadDownload
697.
Supreme Court Criminal Appeal No.150 of 1966
ગુજરાત રાજ્ય વિ. આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી
વિષય : ચેરિટી કમીશનરે કોઇ "નિવેદન" અથવા "અહેવાલ" માંગ્યો ન હતો, ૫રંતુ તેમના પત્રમાં દર્શાવેલ વિવિધ વસ્તુઓ સંબંધિત વિગતો અને વિગતવાર માહિતી માટે જે તેમને કરવાની સત્તા ન હતી
DownloadDownload
698.
Supreme Court Criminal Appeal No 164 of 2002
હમીદબાઈ આઝમભાઈ મલિક વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ અધિનિયમ, ૧૯૮૫
DownloadDownload
699.
Supreme Court Criminal Appeal No. 149 of 1981
પ્રધુમન સિંહ કાલુભા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આઇ.પી.સી.ની કલમ ૩૦૨ અને ૩૦૩ બાબતે,આઇ.પી.સી ની કલમ ૩૦૪ અને ૩૪ હેઠળ દોષિત ઠરેલ આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવા બાબત
DownloadDownload
700.
Supreme Court Criminal Appeal No. 169 of 2009 Arising Out of SLP (Crl) No 2227 of 2008
કિશનગિરિ મંગળગિરિ ગોસ્વામી વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : દુષ્પ્રેરણનો ગુન્હો
DownloadDownload
701.
Supreme Court Criminal Appeal No 118 of 2006
શૈલેશ જસવંતભાઈ અને અન્ય. વી ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો અન્ય.
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦
DownloadDownload
702.
Supreme Court Civil Appeal No 12992 of 1996
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિ. નવાબ ખાન ગુલાબ ખાન એન્ડ અન્ય
વિષય : અનધિકૃત અતિક્રમણ દૂર કરતી વખતે માર્ગદર્શિકા બાબત
DownloadDownload
703.
Criminal Appeal No. 198 of 2008 Arising Out of SLP (Crl) No. 4283 of 2006
ગોબરભાઇ નારણભાઇ સિંગાળા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જામીન મંજૂર કરવા અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
DownloadDownload
704.
Supreme Court Civil Appeal No 10252-69 of 2003
ભારત સંઘ અને અન્ય વી કંકુબેન (મૃત) અને અન્ય ગુજરનારના કાયદેસર પ્રતિનિધિ દ્રારા વગેરે.
વિષય : કામદારના ઓવરટાઇમ ભથ્થા બાબતે
DownloadDownload
705.
Supreme Court Criminal Appeal No. 260 of 1972
જેઠસુર સુરંગભાઇ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આરોપીની ગુન્હામાં સીધી સામેલગીરી પૂરવાર કરવા બાબત
DownloadDownload
706.
Supreme Court Civil Appeal No 9884 of 1995
વ્રજલાલ જે. ગણત્રાના વારસદારો વિરુધ્ધ પરશોત્તમ એસ. શાહ ના વારસદારો
વિષય : ધિરાણ લેતી વખત કરેલ વેચાણ ખત બાબત
DownloadDownload
707.
Supreme Court Civil Appeal No 8003 of 2002
ભાવનગર યુનિવર્સિટી વિ પાલિતાના સુગર મિલ પ્રા. લિ. અને અન્ય.
વિષય : ગુજરાત નગર આયોજન અને શહેરી વિકાસ કાયદો, ૧૯૭૬
DownloadDownload
708.
Criminal Appeal No. 350 of 1978
અટકાયતી ગોપાલ ઘેરમલ મેહતાની પત્ની આશાદેવી વિ. ગુજરાત રાજ્યના અધિક મુખ્ય સચિવ કે. શિવરાજ
વિષય : વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન કાયદો, ૧૯૯૯,વિદેશી વિનિમય સંરક્ષણ અને દાણચોરી પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૭૪. કલમ ૯-'અટકાયત'અને 'સતત અટકાયત,ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦
DownloadDownload
709.
Supreme Court Civil Appeal No 7519 of 2010
નાગભાઈ નજભાઈ ખક્કર. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય : ગુજરાત કૃષિ જમીન ટોચમર્યાદા કાયદો, ૧૯૬૦
DownloadDownload
710.
Supreme Court Civil Appeal No.4289 of 1996
વિઠ્ઠલભાઈ બાકોરભાઈ (મૃત) કા.વારસો અને અન્ય વગેરેે દ્વારા. વિ. એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, કેપિટલ પ્રોજેક્ટ અને અન્ય
વિષય : સંપાદીત જમીનનું વળતર નિર્ધારણ
DownloadDownload
711.
Supreme Court Civil Appeal No. 4301 of 1993
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વી. એલંગ શિપ બ્રેકર્સ પી. વી. ટી. લિમિટેડ, ભાવનગર અને અન્ય.
વિષય : આબકારી જકાતની વસૂલાત
DownloadDownload
712.
Supreme Court Civil Appeal No 7097 of 1988
અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી વિ. ગિલબર બી. શાહ અને બીજાઓ
વિષય : અમદાવાદ એજ્યુકેશન સોસાયટી હેઠળની સંસ્થામાં કામ કરતા લોકોની નિવૃત્તિ વય તેના રજા નિયમોના નિયમ ૨૯ અનુસાર ૬૦વર્ષ છે.
DownloadDownload
713.
Supreme Court Civil Appeal No.4420 of 2004
રમણલાલ ભાઈલાલ પટેલ અને અન્ય વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કયા સંજોગોમાં વ્યકિત શબ્દને અર્થઘટન એક વ્યકિત તથા વ્યકિતઓનો સમુહ તરીકે કરી શકાય.
DownloadDownload
714.
Supreme Court Civil Appeal No 7153 of 1996
પટેલ વાલ્મિક હિંમતલાલ અને અન્ય વિરુધ્ધ પટેલ મોહનલાલ મુલજી (મૃત્યુ પામેલા)
વિષય : પટ્ટે લેનાર દ્વારા પરિસરને પેટા પટ્ટાપર આપવાથી ખાલી કરવા બાબત
DownloadDownload
715.
Supreme Court Criminal Appeal No. 385 of 1976
પટેલ જેઠાભાઇ ચતુર વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે પ્રોહિબીશન એક્ટ, ૧૯૪૯
DownloadDownload
716.
Supreme Court Criminal Appeal No. 563 of 1980
રામસિંહ બાવાજી જાડેજા વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટેલીફોન પર મળેલ માહિતી અને એફ.આઇ.આર.
DownloadDownload
717.
Supreme Court Criminal Appeal No. 605 of 1981
બરોડા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ ઇન્સપેક્ટર વિ. મદનલાલ રમણલાલ શર્મા અને અન્ય એક
વિષય : ખાદ્ય ભેળસેળ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૫૪,ફૂડ ઇન્સપેક્ટરે મેળવેલ નમૂનાની મૂલવણી
DownloadDownload
718.
Supreme Court Criminal Appeal No 606 of 1979
ચંપકલાલ એચ. ઠક્કર અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : લઘુતમ વેતન અધિનિયમ ૧૯૪૮ બાબત
DownloadDownload
719.
Supreme Court Criminal Appeal No. 632 of 1979
ગણેશમલ જશરાજ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : લઘુત્તમ સજા,ખાદ્ય ભેળસેળ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૫૪
DownloadDownload
720.
Supreme Court Criminal Appeal No. 642 of 1996
કિશોરભાઇ ખમાણચંદ ગોયલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : બોમ્બે શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ એક્ટ,કેન્દ્રનો કાયદો લાગૂ થતાં રાજ્યના કાયદાની અસર
DownloadDownload
721.
Supreme Court Criminal Appeal No. 739 of 2008 Arising Out of SLP (Crl) 867 of 2008
દિનેશ એમ.એન. (એસ.પી.) વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આગોતરા જામીન,આગોતરા જામીન રદ કરતો હુકમ
DownloadDownload
722.
Supreme Court Criminal Appeal No. 740 of 2008 Arising out of SLP (Crl) No 788 of 2008
ડૉ. નરેન્દ્ર કે. અમીન વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : આગોતરા જામીન,આગોતરા જામીન રદ કરતો હુકમ
DownloadDownload
723.
Supreme Court Civil Appeal 752 of 1973
અનંત મિલ્સ કંપની લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ભારતનું બંધારણ, ૧૯૫૦, કલમ ૧૪-જો સ્વીકાર્ય વર્ગીકરણ હોય તો, બાકી કેસોને નક્કી કરેલા કેસોથી અલગ વર્ગ તરીકે ગણવા.
DownloadDownload
724.
Supreme Court Civil Appeal No.127 of 1975
પટેલ ઇશ્વરભાઇ પ્રહલાદભાઇ વગેરે વિ. તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને અન્ય
વિષય : લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ ઓ૫રેટરોને નિર્ધારિત કરેલ વેતન ચૂકવવા બાબતે
DownloadDownload
725.
Supreme Court Civil Appeal No. 43 of 1975
એલેમ્બિક કેમિકલ વર્ક્સ કં. લિ. વિ. કમિશ્નર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ હેઠળ મુલ્યાંકન બાબત,કેપિટલ ખર્ચ કે રેવન્યુ ખર્ચ નિર્ધારિત કરવાનું પરિક્ષણ,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
726.
Supreme Court Civil Appeal No. 757 of 1964
મફતલાલ નારાયણદાસ બારોટ વિરુદ્ધ વિભાગીય નિયંત્રક, રાજ્ય પરિવહન નિગમ અને
વિષય : લાંબી રજાના કારણસર કરેલ નોકરીની સમાપ્તિમાં બચાવ ની તક બાબતે
DownloadDownload
727.
Supreme Court Civil Appeal No.177 of 1973
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. સાંકળચંદ ખોડીદાસ પટેલ (મૃ) વતી કાનુની પ્રતિનિધિઓ
વિષય : સંપાદન હેઠળની જમીનમાં સબસિડીની રકમ ચૂકવવાનો સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઇરાદાનો ત્યાગ
DownloadDownload
728.
Supreme Court Civil Appeal No.4468 of 2005
રાણીપ નગર પાલિકા વી. બાબુજી ગભાજી ઠાકુર અને અન્યો અન્ય
વિષય : કુદરતી ન્યાયના સિધ્ધાંતને અનુસરવામાં આવેલ નહી.
DownloadDownload
729.
Supreme Court Civil Appeal No. 5498 of 2013
ભાવનગર નગર પાલીકા વિરુદ્ધ સલિમભાઇ ઉમરભાઈ મન્સુરી
વિષય : ગુજરાતી ભાષા
DownloadDownload
730.
Supreme Court CIvil Appeal 793 of 1977
સાબરકાંઠા જીલ્લાા ખરીદ વી. સંઘ લિમિટેડ વિરુદ્ધ આવકવેરાના કમિશનર
વિષય : સહકારી મંડળીઓને ઇન્કમ ટેક્ષના કાયદા મુજબ કરની આકારણી, મુક્તિઓ અને નિર્ધારણ.
DownloadDownload
731.
Supreme Court Criminal Appeal No.65 of 1959
બોમ્બે રાજ્ય (હવે ગુજરાત) વિ. નારાયણદાસ માંગીલાલ અગ્રવાલ અને અન્ય
વિષય : ફરીયાદી ઉપર પુરાવાની સાબીત કરવાનો બોજો રહે છે અને ફરીયાદી એ પોતાનો કેસ નિશંક પણે પુરવાર કરવાનો રહેશે
DownloadDownload
732.
Supreme Court Civil Appeal No. 104 of 1966
વલ્લભભાઇ નાથાભાઇ વિ. બાઇ જીવી અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એન્ડ અગ્રિકલ્ચર લેન્ડ એક્ટ ની કલમ 84ની જોગવાઈ જામીનધારક સિવાય અન્ય હિત ધરાવનાર વ્યક્તિ કરી શકે.
DownloadDownload
733.
Supreme Court Civil Appeal No.5543 of 2007
દેવીસિંહ મીના વી. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
વિષય : સિનિયર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ગ્રેડના પદ સાથે સંબંધિત દાવો
DownloadDownload
734.
Supreme Court Civil Appeal 801 of 1978
મોટર ઓનર ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. વિરુધ્ધ જાદવજી કેશવજી મોદી અને અન્ય.
વિષય : મોટર વાહન અધિનિયમ ૧૯૩૯, કલમ ૯૫ (૨) મોટર દ્વારા સુધારેલ વાહન (સુધારા) અધિનિયમ, ૧૯૫૬, કલમ ૭૪."બધામાં "-" કોઈપણ એક અકસ્માત "-નો અર્થ બાબતે
DownloadDownload
735.
Supreme Court Civil Appeal No.5638-5640 of 1983
ગોધરા ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ. અમદાવાદ વિ. આવકવેરા કમિશનર, ગુજરાત-૨, અમદાવાદ
વિષય : આવકવેરા કાયદા, ૧૯૬૧ ની કલમ ૨૬૧ અન્વયે આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર સામે અપીલ
DownloadDownload
736.
Supreme Court Civil Appeal 883 of 1967
ઇશ્વરલાલ ગિરધરલાલ જોશી વીગેરે વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : તાકીદના સંજોગોમાં જમીન સંપાદન બાબતે
DownloadDownload
737.
Supreme Court Civil Appeal No.6625 of 1995
જે. એન. ગણાત્રા વિરુધ્ધ મોર્વિ મ્યુનિસિપેલિટી, મોર્વિ
વિષય : સેવામાંથી બરતરફ કરવા બાબત
DownloadDownload
738.
Supreme Court Civil Appeal No. 107 of 2009 Arising Out of Special Leave Petition (Civil) 1363 of 2008
ઓમ કંસ્ટ્રક્શન કંપની વિ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય એક
વિષય : લવાદની નિયુક્તિ,લવાદની નિયુક્તિ બાબત અદાલતની હુકુમત
DownloadDownload
739.
Supreme Court Criminal Appeal No.526 of 2001
પ્રકાશ કુમાર @પ્રકાશ ભુટ્ટો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા
DownloadDownload
740.
Supreme Court Civil Appeal No.6753 of 1994
સોનિક ઇલેક્ટ્રોચેમ અને અન્યો વી. વેચાણ કરવેરા અધિકારી અને અન્ય
વિષય : શું અપીલકર્તા દ્વારા ઉત્પાદિત કરાયેલ જેટ-મેટ કાયદાની કલમ ૪૯ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત વેચાણ વેરો અધિનિયમ, ૧૯૬૯ ની અનુસૂચિ II ભાગ એ ની એન્ટ્રી ૧૨૯ માં આવશે કે કેમ?
DownloadDownload
741.
Supreme Court Civil Appeal No. 6896 of 1996
ઇશ્વરલાલ પ્રેમચંદ શાહ અને અન્ય... વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય...
વિષય : જમીન સંપાદનના કાયદા હેઠળ વળતર
DownloadDownload
742.
Supreme Court Civil Appeal No. 117 of 1975
ક્લોથ ટ્રેડર્સ પ્રા. લિ. વિગેરે વિ. એડિશનલ કમિશ્નર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત -૧ વિગેરે
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧,વિદેશી રોકાણકાર અને ડિવિડન્ડ પર લાગૂ આવકવેરો
DownloadDownload
743.
Supreme Court Criminal Appeal No.811 of 2008
ઇઝરૂલ હક અબ્દુલ હમીદ શેખ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પ્રથમ, માહિતી અહેવાલ નોંધવામાં આવ્યો તે પહેલા ટાડાની કલમ ૨૦ એ(૧) હેઠળ મંજૂરી મેળવવામાં આવી ન હતી જેથી આરોપીને જામીન મળવાપાત્ર છે.
DownloadDownload
744.
Supreme Court Criminal Appeal No.1996 of 2013
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ગિરીશ રાધાકૃષ્ણન વર્ડે
વિષય : પોલીસ રીપોર્ટથી દાખલ થયેલ કેસમાં કલમ ૧૯૦, કલમ ૨૦૦ હેઠળ મેજીસ્ટ્રેટને ગુન્હાની કલમો ઉમેરવાની સત્તા નથી. પરંતુ સી.આર.પી.સી. કલમ ૨૧૬,૨૧૮, ૨૨૮ મુજબ આરોપ ઘડતી વખતે કલમોમાં ઉમેરો કે બાકાત કરવાનો હુકમ કરી શકે
DownloadDownload
745.
Supreme Court Civil Appeal No. 146 of 1978 with Civil Appeal No. 322 - 324 of 1979
મેનેજમેન્ટ ઓફ શ્રી ચલથાણ વિભાગ ખાંડ ઉદ્યોગ સહકારી મંડળી લિ. વિગેરે વિ. બી.એસ. બારોટ, મેમ્બર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્ટ, ગુજરાત અને અન્ય એક વિગેરે
વિષય : મજૂર કાયદા
DownloadDownload
746.
Supreme Court Civil Appeal No.7268 of 2004
ગુજરનારના કાયદેસર પ્રતિનિધિ દ્વારા મોહનલાલ નાનાભાઈ ચોક્સી (મૃત) વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ હેઠળ શાકભાજી બજારની સ્થાપના માટે જમીન હસ્તગત કરવા બાબત.
DownloadDownload
747.
Supreme Court Civil Appeal No. 182 - 186 of 1963
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ફિદ્દાલી બદરુદ્દીન મીઠીબરવાલા
વિષય : રાજવી શાશકોએ ગ્રાન્ટ કરેલ જાગીર બાબત
DownloadDownload
748.
Supreme Court Civil Appeal No.7463 of 2009
નિયામક, ફિશરીઝ ટર્મિનલ વિભાગ વિરુદ્ધ ભીખુભાઈ મેઘાજીભાઈ ચાવડા
વિષય : ફિશરીઝ ટર્મિનલ વિભાગ મોસમી ઉદ્યોગ નથી અને કામદારે ૨૪૦ દિવસની સતત સેવા પૂરી કરી હતી તેનો પુરાવાના બોજા બાબત.
DownloadDownload
749.
Supreme Court Civil Appeal No. 200 of 1997
રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિ. મંજૂલાબેન જયંતિલાલ નકુમ અને અન્યો
વિષય : અજમાયશી સમય બાદ સેવામાંથી અકારણ બરતરફી
DownloadDownload
750.
Supreme Court Civil Appeal No. 358 of 1970
નડિયાદ ઇલેક્ટ્રિક કંપની લિ. વિ. નડિયાદ બરો મ્યુનિસિપાલિટી અને અન્ય એક
વિષય : ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ, ૧૯૧૦,કરાર સમાપ્ત થયા પછી સપ્લાય પૂરો પાડવા અંગે
DownloadDownload
751.
Supreme Court Civil Appeal No. 359 of 1978
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક વિ. રમણલાલ કેશવલાલ સોની અને અન્યો
વિષય : ગૃહે પસાર કરેલ કાયદો ગેરબંધારણીય ઠરાવવા બાબત,પંચાયતી રાજ અધિનિયમ,કાયદામાં સુધારનું બંધારણીય ઔચિત્ય
DownloadDownload
752.
Supreme Court Civil Appeal No.8393 of 2010
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક લિમિટેડ વિરુદ્ધ સત્તાવાર લિક્વિડેટર એપીએસ સ્ટાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્યો...
વિષય : બેંકો દ્વારા બિનકાર્યક્ષમ અસ્કયામતોના આંતર હસ્તાંતરણની કાયદેસરતા બાબત
DownloadDownload
753.
Supreme Court Civil Appeal 2034 of 1974
વેલ્થ ટેક્સ કમિશનર, અલાહાબાદ વિરુદ્ધ અરવિંદ.નરોત્તમ (ઈન્ડ.)
વિષય : વેલ્થ ટેક્સ અધિનિયમ ૧૯૫૭-૫ ૨૧(૨)- ટ્રસ્ટ હેઠળની અસ્કયામતો બાબતે
DownloadDownload
754.
Supreme Court Civil Appeal No. 463 of 1976
એન.કે. ચૌહાણ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : ક્વોટા અને રોટા સિસ્ટમની બંધારણીય કસોટી
DownloadDownload
755.
Supreme Court Civil Appeal 2041 of 1972
પ્રતાપસિંહજી એન. દેસાઈ વિરુદ્ધ ડેપ્યુટી ચેરિટી કમિશનર, ગુજરાત અને અન્ય
વિષય : પબ્લીક ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલીત મંદીર ખાનગી છે કે જાહેર તે નકકી કરવા બાબતનો ચુકાદો
DownloadDownload
756.
Supreme Court Civil Appeal 2479 of 1972
નગિનદાસ રામદાસ દલપતરામ વિરુદ્ધ ઇચ્છારામ @બ્રિજરામ અને અન્ય
વિષય : કબુલાત જો સાચા અને સ્ષષ્ટ હોય તો, સ્વિકારવામાં આવેલી હકીકતોનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ ૫ુરાવો છે.
DownloadDownload
757.
Supreme Court Civil Appeal 2515 of 1973
વાસુદેવ રામચંદ્ર શેલત વિરુદ્ધ પ્રાણલાલ જયાનંદ ઠાકર અને અન્ય
વિષય : મિલકત હસ્તાંતરણ અધિનિયમ, ૧૮૮૨ (૧૮૮૨ નો ૪).૬, ૧૨૨ અને ૧૨૩-રજિસ્ટર્ડ ગિફ્ટ ડીડ દ્વારા કંપનીઓમાં શેરની ભેટ બાબતે
DownloadDownload
758.
Supreme Court Civil Appeal No. 474-477 of 1966
કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત વિ. જયંતિલાલ અમરતલાલ, અમદાવાદ
વિષય : ટ્રસ્ટમાંથી થતી આવક પર આવકવેરો,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
759.
Supreme Court Civil Appeal 2568 of 2001
ઓરિએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.વિરુદ્ધ હંસરાજભાઈ વી. કોડાલા અને અન્ય
વિષય : મોટરવ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૮, કલમ ૧૬૩A મુજબ વળતર મેળવવા બાબત..
DownloadDownload
760.
Supreme Court Civil Appeal No. 1171 of 2002
નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ વિ. મેઘજી નારાયણ સોરાતિયા અને અન્યો
વિષય : વાહન હાંકનાર અને માલિકની ગેરહાજરીમાં વિમાદાતાનો સમાવેશ
DownloadDownload
761.
Supreme Court Civil Appeal No.9108 of 2014
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા. વિરુદ્ધ રાજેન્દ્ર એન. શાહ અને અન્ય.
વિષય : વિભાજન નો સિદ્ધાંત અને બંધારણીય માળખુ
DownloadDownload
762.
Supreme Court Civil Appeal No. 1180 of 1991
ગોસાર ફેમિલિ ટ્ર્સ્ટ, જામનગર વિ. આવક વેરાના કમિશ્નર, રાજકોટ, વગેરે
વિષય : ટ્રસ્ટ અને લાભાર્થીઓને આવકવેરા અધિનિયમની જોગવાઇ હેઠળ કરના દરો અને રાહત લાગુ પાડવા બાબત
DownloadDownload
763.
Supreme Court Civil Appeal No. 1212 of 1978
ગુજરાત સ્ટીલ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ વિ. ગુજરાત સ્ટીલ ટ્યુબ્સ મજદુર સભા
વિષય : કામદારોની સામુહિક બરતરફીના આદેશની કાયદેસરતા
DownloadDownload
764.
Supreme Court Civil Appeal No.1528 of 1968
મગનભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ વિ. ભારત સંઘ અને અન્ય
વિષય : એવોર્ડના અમલીકરણ માટે બંધારણની જોગવાઈઓમાં સુધારો કરવો જરુરી છે.
DownloadDownload
765.
Supreme Court Civil Appeal No. 539 of 1964
કેસોરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોટન મિલ્સ લિ. વિ. કમિશનર ઓફ વેલ્થ ટેક્સ, કલકત્તા
વિષય : ઇન્કમ ટેક્ષ અધિનિયમ, ૧૯૬૧ બાબત,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧,વેલ્થ ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૫૭
DownloadDownload
766.
Supreme Court Civil Appeal No. 656 of 1966
સિંધુ રીસેટલમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ. વિ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુનલ ઓફ ગુજરાત અને અન્યો
વિષય : છટણી વળતર,પેટાકંપનીને થતાં લેણાં સબબ મુખ્ય કંપનીની જવાબદારી
DownloadDownload
767.
Supreme Court Civil Appeal No.9519 of 2019
ડાહીબેન વિરુદ્ધ અરવિંદભાઈ કલ્યાણજી ભાનુશાલી (ગજરા) (મ.) તેઓના કાનૂની પ્રતિનિધિઓ દ્વારા
વિષય : ભારતીય સમયમર્યાદા અધિનિયમ, ૧૯૬૩ ની કલમ ૫૯ મુજબ વેચાણ દસ્તાવેજ રદ કરવાનો દાવા વેચાણ દસ્તાવેજ કર્યા તારીખ થી ૩ વર્ષમાં દાખલ કરવો પડે નહી તો સી.પી.સી. ના આદેશ ૭ નિયમ ૧૧ (ડી) મુજબ દાવો નામંજુર થાય.
DownloadDownload
768.
Supreme Court Civil Appeal No.2123 of 1977
સૈયદ મોહમ્મદ બકીર અલ-ઇદ્રુસ (મૃત) વતી કાનૂની પ્રતિનિધિઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે વ્યક્તિગત ઇનામ નાબૂદી અધિનિયમ ૧૯૫૨ હેઠળ દીવાની અદાલતોના અધિકારક્ષેત્ર પ્રતિબંધિત હોવા બાબત. ''
DownloadDownload
769.
Supreme Court Civil Appeal No.2137 of 1972
સુખદેવ સિંહ અને અન્યો વિરુદ્ધ બાગતરામ સરદાર સિંઘ રઘુવંશી અને અન્ય
વિષય : વૈધાનિક કોર્પોરેશનો 'રાજ્ય' અથવા 'સત્તા' છે કે કેમ.
DownloadDownload
770.
Supreme Court Civil Appeal No. 764 of 1972
ગેસ્ટેક રેડિએટર્સ પ્રા. લિ. વિ. એમ્પલોયીઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન અને અન્ય એક
વિષય : બંધારણનો અનુચ્છેદ ૪૧,બંધારણનો અનુચ્છેદ ૪૨,કર્મચારી વીમા નિગમ
DownloadDownload
771.
Supreme Court Civil Appeal No.2211 of 1984
શ્રી જીલુભાઈ નાનભાઈ ખાચર વિગેરે વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિગેરે
વિષય : મિલકત ધારણ કરવાનો અધિકાર - તેની બંધારણીયતા અને આર્ટિકલ ૩૦૦એ હેઠળ મિલકતના સંપાદન અથવા વંચિતતા તથા જમીન કબજો નાબૂદી કાયદો (ગુજરાત સુધારો) કાયદો ૧૯૮૨ના હેતુની ચર્ચા.
DownloadDownload
772.
Supreme Court CA 9993 of 1983
પોમલ કાંજી ગોવિંદજી અને અન્ય વિરુદ્ધ વ્રજલાલ કરસનદાસ પુરોહિત અને અન્ય
વિષય : સદર ચુકાદો મીલ્કત હસ્તાંતરણ અધિનીયમ ૧૮૮ર ની કલમ ૬૦ અને ૭૬ મુજબ લાંબા ગાળાના ગીરો નિધારીત સમયગાળા પહેલા ગીરો આપનારના કહેવા પર પુન: પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી ઇકવીટી પર કાયદાકીય અવરોધ છે કે ગીરો આપનાર દવારા સામેલ ભાડુઆતોને ગીરોની સમાપિ્તપર મિલ્કતમાંથી બહાર કાઢ
DownloadDownload
773.
Supreme Court Civil Appeal No. 785 and 783 of 1977
કેમ્બે ઇલેક્ટ્રીક સપ્લાય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંપની લિ. વિ. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત-૨, અમદાવાદ
વિષય : કર વસૂલાત પર દંડ અને વ્યાજ,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
774.
Supreme Court Civil Appeal No.2434 of 1977
બાઈ વાજિયા (મૃત) કાયદેસરના પ્રતિનિધિઓ મારફતે વી. ઠાકોરભાઈ ચેલાભાઈ અને અન્યો
વિષય : હિંદુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ ૧૯૫૬, કલમ ૧૪ (૧) અને (૨)નું અર્થઘટન તથા તેનો વ્યાપ - સદર કાયદાના અમલીકરણ પહેલા અને અમલીકરણ પછી સ્ત્રી દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ મિલકતના માલીકી હકકનું નિર્ધારણ.
DownloadDownload
775.
Supreme Court Civil Appeal No.1553 of 1977
ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય કોર્પોરેશન વિ. એમ/એસ. નેટસન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની(પી) લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : લોનની રકમ ભરપાઈ ન કરી શકવા તથા કરારના શરતોનું પાલન ન કરી શકવાના કિસ્સામાં કોર્ટ ફી ની રકમ ભરવા બાબત
DownloadDownload
776.
Supreme Court Civil Appeal No.10005 of 2018
પટેલ અહેમદ મોહમ્મદ વિરુદ્ધઃ બલવંત સિંહ રાજપૂત અને અન્ય
વિષય : ચુટણી અરજી નંબર ર, ૩, ૬ / ૨૦૧૭ જે ચુટણી અરજી નંબર ૧/૨૦૧૭ માં કરવામા આવેલ અને ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો દવારા ૮/૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ રાજય પરીષદ ( રાજયસભા) માટે અપીલ કરનારા દવારા ચુટણીને પડકારતી અરજી કરેલ તે બાબતે નિર્ણય કરવામા આવેલ ચુકાદો
DownloadDownload
777.
Supreme Court Civil Appeal No. 892 of 2007
યુ.બી. ગઢે અને અન્યો વિ. જી.એમ. ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ પ્રા. લિ.
વિષય : ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમની કલમ ૧૧કની સત્તાનો વ્યાપ
DownloadDownload
778.
Supreme Court Criminal Appeal No.72 of 1987
અબ્દુલ લતીફ અબ્દુલ વહાબ શેખ વિ. બી. કે. ઝા અને અન્ય.
વિષય : ગુજરાત અસામાજીક પ્રવૃતિઓ અટકાવવા અધિનયમ ક-૧૫ અન્વયે કરેલ અટકાયતી આદેશ સંવિધાનના અનુુચ્છેદ ૨૨ (૪)અન્વેય રદ કરવામાં આવે છે.
DownloadDownload
779.
Supreme Court Criminal Appeal No.387 of 1993
નવલશંકર ઈશ્વરલાલ દવે અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બિજા
વિષય : ગુજરાત અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૮૫
DownloadDownload
780.
Supreme Court Civil Appeal No. 900 of 1976
ભાવનગર મ્યુનિસિપાલિટી વિ. અલીભાઇ કરીમભાઇ અને અન્યો
વિષય : ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ
DownloadDownload
781.
Supreme Court Civil Appeal No.1570 of 2020
ઓ.એન.જી.સી. એમ્પ્લોયીઝ મઝદુર સભા વિ. એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર બેઝીન મેનેજર, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ
વિષય : કર્મચારીને પાસ્ચાદવર્તી અસરથી નિમણુંકની પ્રારંભીક તારીખથી લાભો આપવા બાબત.
DownloadDownload
782.
Supreme Court Civil Appeal No.443 of 2004
યુ. પી. સ્ટેટ બ્રિજ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને અન્યો વિ. યુ. પી. રાજ્ય સેતુ નિગમ એસ. કર્મચારી સંઘ
વિષય : અનઅઘિકૃત હડતાળ પર ગયેલ કામદાર ની બરતરફી કાયદેસર છે
DownloadDownload
783.
Supreme Court Civil Appeal No.16834 of 1996
ઈચ્છાપુર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિ. વિરુદ્ધ સક્ષમ ઓથોરિટી, ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કમિશન અને અન્ય
વિષય : પાણી એ ખાણ અધિનિયમ, ૧૯૫૨ ના અર્થમાં ખનિજ છે અને એકવાર જમીનમા વપરાશકર્તાના અધિકારનું સંપાદન થાય ત્યારબાદ ફરીથી જાહેરનામું બહાર પાડવું જરૂરી નથી.
DownloadDownload
784.
Supreme Court Civil Appeal No. 974 of 1975
રૂસ્તમજી નાસરવનજી ડેન્જર વિ. જોરામ કુંવરજી ગણાત્રા અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત નગરપાલિકા અધિનિયમ
DownloadDownload
785.
Supreme Court Criminal Appeal No.485 of 1995
સૈયદ મોહમ્મદ સૈયદ ઉમર સૈયદ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યારે સંબંધિત અધિકારીએ એન.ડી.પી.એસ એક્ટ ની કલમ ૫૦ દ્વારા ફરજિયાત પ્રક્રિયાનું પાલન કર્યું હોવાનું નિવેદન આપ્યું ન હોય, ત્યારે અદાલત એ નિષ્કર્ષ પર આવવા માટે બંધાયેલી છે કે આરોપીને કલમ ૫૦ દ્વારા આપવામાં આવેલા રક્ષણનો લાભ મળ્યો ન હતો
DownloadDownload
786.
Supreme Court Criminal Appeal No.486 of 1995
શ્રી અસીમ કે. રોય વિ. બિપિનભાઈ વાડીલાલ મેહતા અને અન્ય
વિષય : અરોપીઓ ફરીયાદ કરવામા આવેલ વ્યવહાર પછી જ ચીત્રમા આવી શકયા હોત કારણ કે તે સમયે તેઓ કંપનીના ડીરેકટર પણ ન હતા-આવી કાર્યવાહી મંજુર કરવી અન્યાયી ગણાય. જેથી હાઇકોટ ધ્વારા યોગ્ય રીતે રદ કરવામા આવી છે જેથી અપીલ ફગાવી દેવાય.
DownloadDownload
787.
Supreme Court Criminal Appeal No.750 of 1989
ભારત નો સંઘ અને અન્ય વિ. વસનભારતી અને અન્ય
વિષય : કોઇ પણ કાચા કામના કેદી વિરુદ્વ અટાકાયત અંગેનો હુકમ થાય ત્યારે તેના પરિવારને અટકાયતના હુકમની તથા કઈ જગ્યા અટકાયતમાં રાખેલ છે તેની જાણ કરવી જોઈએ જેથી અટકાયતીને જરૂરી મદદ તથા સલાહ મળી રહે.
DownloadDownload
788.
Supreme Court Civil Appeal No. 1040 of 1977
રસેશ સી. ચોકસી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : રજા નિયમો,રજાની વ્યાખ્યા
DownloadDownload
789.
Supreme Court Criminal Appeal No.759 of 2003
મૌલવી હુસૈન હાજી અબ્રાહમ ઉમરી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : પોલીસ કસ્ટડી માટેની અરજીમાં તપાસ કરનાર અમલદારના સોગંદનામાથી કલમ-૪૯(૨)(બી)નો દુરુપયોગ અટકાવી શકાય.
DownloadDownload
790.
Supreme Court Criminal Appeal No.1770 of 2008
ગુલામ મોહમ્મદ. ગુલાલ શેખ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતી સંહિતા, ૧૯૭૩ની કલમ ૪૩૯ (ટૂંકમાં 'સી.આર.પી.સી.') અને પ્રીવેન્શન ઓફ ટેરેરીઝમ એક્ટ, ૨૦૦૨ની કલમ ૪૯ (ટૂંકમાં 'પોટા')
DownloadDownload
791.
Supreme Court Criminal Miscellaneous Application No.6658 of 2004
ઝહિરા હાબીબુલ્લાહ શેખ અને બીજા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : ન્યાયિક અધિકારીઅે ટ્રાયલ દરમ્યાન મૂક પ્રેક્ષક બની પુરાવો નોંધવાના મશીન તરીકે વર્તવાના બદલે, ટ્રાયલ દરમ્યાન સક્રિયપણે ભાગ લઇ પુરાવો નોંધવા બાબત
DownloadDownload
792.
Supreme Court Civil Appeal No. 1095 of 1970
કંટ્રોલર ઓફ એસ્ટેટ ડ્યુટી, ગુજરાત વિ. કાંતિલાલ ત્રિકમલાલ
વિષય : વારસાઇ અને ગિફ્ટ ટેક્સ
DownloadDownload
793.
Supreme Court Special Leave Petition(Criminal) No.3672 of 2012
વિપુલ શીતલ પ્રસાદ અગ્રવાલ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : ચાર્જસીટ દાખલ થયા બાદ ડીફોલ્ટ બેલનો અધીકાર રહતો નથી
DownloadDownload
794.
Supreme Court Civil Appeal No. 1161 of 1967
અહમદાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફ સિટી ઓફ અહમદાબાદ વિ. હાજી અબ્દુલ ગફુર હાજી હુસેનભાઇ
વિષય : મિલ્કત હસ્તાંતરણ અધિનિયમ, ૧૮૮૨
DownloadDownload
795.
Supreme Court Criminal Appeal No. 83 of 1970
નવાબખાન અબ્બાસખાન વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : કુદરતી ન્યાયના સિધ્ધાંત વિરૂધ્ધ અસરકર્તા વ્યકિતને સાંભળવાની તક આપ્યા વગર કરેલ હુકમ સંવિધાનના આર્ટીકલ ૧૯ ની જોગવાઇની અવગણના થતી હોય, તેવો આદેશ/ હુકમ શરૂઆતથી જ રદબાતલ ગણાય.
DownloadDownload
796.
Supreme Court Writ Petition (Criminal) No.1077 of 1982
ઇબ્રાહિમ અહમદ બટ્ટી વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : વિદેશી વિનિમય સંરક્ષણ અને દાણચોરી પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૪૭
DownloadDownload
797.
Supreme Court Criminal Appeal No. 152 of 1970
હિમત લાલ કે. શાહ વિ. પોલીસ કમિશનર, અમદાવાદ અને અન્ય.
વિષય : નામદાર સર્વોચ્ય અદાલતે આ ચુકાદામાં પોલીસ કમિશ્નર અમદાવાદે ધી બોમ્બે પોલીસ અધિનયમ કલમ ૩૩(૧) ના સંદર્ભમાં નિયમ ૭ હેઠળ જારી કરેલ સદર નિયમ ભારતના બંધારણ ના અનુચ્છેદ ૧૯ (૧)(બી) નુ ઉલ્લંધન કરલે છે, તેવુ ઠરાવેલ છે.
DownloadDownload
798.
Supreme Court Civil Appeal No. 1217 - 1222 of 1973
એહમદ ઇબ્રાહિમ સાહિગ્રા ધોરાજી વિ. કમિશનર ઓફ વેલ્થ ટેક્સ, ગુજરાત
વિષય : ૧૯પ૩ બોમ્બે સિનેમા (નિયમન) અધિનિયમ,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧,વેલ્થ ટેક્સ એક્ટ, ૧૯૫૭
DownloadDownload
799.
Supreme Court Criminal Appeal No.164 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ યાકૂબ ઇબ્રાહિમ
વિષય : પરવાનગીની મુદત પૂરી થયા પછી ભારતમાં વધુ સમય સુધી રહેવા માટે વિદેશી અધિનિયમ, ૧૯૪૬ની કલમ ૧૪.
DownloadDownload
800.
Supreme Court Civil Appeal No. 1357 of 1973
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક વિ. કમળાબેન જીવાભાઇ અને અન્યો
વિષય : વનપેદાશ બાબતે વળતર
DownloadDownload
801.
Supreme Court Civil Appeal No.1672 of 1998
મેસર્સ લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : શું જમીન સંપાદન કાયદાની કલમ ૪૮ હેઠળ રાજ્ય સરકાર માટે લાભ કર્તાની સંપાદિત જમીન પરત ખેંચવાના નિર્ણય વખતે સાંભળવા જરૂરી છે?
DownloadDownload
802.
Supreme Court Civil Appeal No. 1438 of 1968
મનુભાઇ, નંદલાલ એમરસી વિ. પોપટલાલ મણિલાલ જોષી અને અન્યો
વિષય : Supreme Court Civil Appeal No. 3959-3960 of 2001,લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની,૧૯૫૧ બાબત ,લોક પ્રતિનિધી ધારા અન્વયે ચુંટણી દરમ્યાન ભ્રષ્ટ આચરણ સબબ કાર્યવાહી
DownloadDownload
803.
Supreme Court Criminal Appeal No.169 of 1969
પટેલ લાલજીભાઈ સોમાભાઈ વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સહિતાની કલમ 409 હેઠળ વિશ્વાસ ભંગ માટે કાર્યવાહી બાબત
DownloadDownload
804.
Supreme Court Civil Appeal No.2145 of 1978
સી.આઈ.ટી વિ. કમલિની ખટોઉ
વિષય : જે હિસાબી વર્ષમાં આવક પ્રાપ્ત કરી હોય અથવા મેળવી હોય તે વર્ષમાં ટ્રસ્ટી અથવા તો વિવેકાધીન ટ્રસ્ટના લાભાર્થી પાસેથી મહેસૂલ મૂલ્યાંકન કરી અને વસુલ મેળવી શકાશે.
DownloadDownload
805.
Supreme Court Civil Appeal 2650 of 1972
હરિપ્રસાદ મુલશંકર ત્રિવેદી વિરુદ્ધ વી. બી. રાજુ અને અન્ય
વિષય : રીપ્રેસન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, ૧૯૫૦, કલમ ૧૬, ૧૯, ૨૧ થી ૨૪, ૩૦ રીપ્રેસન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ, ૧૯૫૧, કલમ ૨(૧)(ઇ), ૩, ૧૦૦(૧)(એ), ૧૦૦(૧)(ડી)(આઇ), (૩), (૪) બાબતે
DownloadDownload
806.
Supreme Court Civil Appeal 2704 of 1979
આનંદી મુકતા સદગુરુ શ્રી મુકતા જેવાનદાસ્વામી સુવર્ણા જય વિરુદ્ધ વી. આર. રુદાની અને અન્ય
વિષય : અનુચ્છેદ ૨૨૬ 'કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા ' સત્તામંડળ કે જે માત્ર વૈધાનિક સત્તાધિકારીઓ અથવા રાજ્યના આદેશના સાધનો સુધી મર્યાદિત ન હોય તેને આ આધાર પર પરમાગેશ આદેશ નકારી શકાય નહીં કે લાગુ કરવાની ફરજ કાયદા દ્વારા લાદવામાં આવી નથી.
DownloadDownload
807.
Supreme Court Criminal Appeal No.193 of 1979
કંચનલાલ માણેકલાલ ચોક્સી વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : બંધારણની અનુચ્છેદ-૧૩૩(૧) હેઠળ પ્રમાણપત્ર
DownloadDownload
808.
Supreme Court Civil Appeal No.1685 of 1970
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદ શહેર અને અન્ય વિ. જાનમોહમ્મદ ઉસ્માનભાઈ અને અન્યવ
વિષય : સાત દિવસ માટે કતલખાનું બંધ કરવાથી અરજદાર-સામાવાળાને બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯ (૧) (જી) હેઠળ ગેરંટી આપવામાં આવેલા મૂળભૂત અધિકાર પર ગેરવાજબી પ્રતિબંધ ન મૂકવા બાબત.
DownloadDownload
809.
Supreme Court Criminal Appeal No.13 of 1964
સિંધી લોહાના ચૈતરામ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જુગાર અધિનિયમના કાયદા હેઠળ પોલીસની સર્ચ વોરન્ટ અન્વયે તપાસ કરવા અંગેની સત્તા
DownloadDownload
810.
Supreme Court Civil Appeal No. 1446 of 1971
જયંતરાવ અમરતરાવ પ્રધાન વિ. પાર્થસારથી, કલેક્ટર ઓફ ખેડા ડિસ્ટ્રીક્ટ અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત પટેલ વતન નાબૂદી અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
811.
Supreme Court Civil Appeal 2891 of 1977
રાજરથા નારનભાઈ મિલ્સ. કો. ઓ. લિમિટેડ. વિરુદ્ધ વેચાણ કરવેરા અધિકારી, પેટલાદ
વિષય : કંપની અધિનિયમ , 1956:એસ. 530 (1) (એ)-કંપની પાસેથી વેચાણવેરાની બાકી રકમના સંબંધમાં અગ્રતાનો રાજ્યનો દાવો.
DownloadDownload
812.
Supreme Court Civil Appeal 2957 of 2013
કચ્છ જલ સંકટ નિવારણ સમિતિ અને બીજા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : નર્મદા નદીના પાણીની વહેંચણીનો આંતર -રાજ્ય વિવાદ
DownloadDownload
813.
Supreme Court Civil Appeal No. 1899 of 2002
કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ વિ. સુનિલ જે. કિનારીવાલા
વિષય : ટ્રસ્ટમાંથી થતી આવક પર આવકવેરો,ટ્રસ્ટની બાબતમાં આવકવેરો
DownloadDownload
814.
Supreme Court Criminal Appeal No.26 of 1989
દિનેશચંદ્ર જમનાદાસ ગાંધી વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : બજારમાં વેચાતી ખાધ્ય સામગ્રીની અંદર થતી ભેળસેળ અને તેના લગત થતા કાયદાનું અર્થઘટન
DownloadDownload
815.
Supreme Court Civil Appeal 3551 of 1979
હેલ્પર ગિરધરભાઈ વિરુદ્ધ સૈયદ મોહમ્મદ મિરાસાહિબ કાદરી અને અન્ય
વિષય : ભાડે રાખનાર કાનુની કબજો ધરાવતો હોય તે પેટા ભાડુત સાબિત કરવા પુરતુ નથી. ભાગીદારી હતી કે નહી તે કાયદાખતે હકીકતનો મિશ્ર પ્રશ્ન છે જે વિવિધ કિસ્સામાં અલગ અલગ સંજોગ પર આધાર રાખે છે.
DownloadDownload
816.
Supreme Court Civil Appeal No. 5529 - 5532 and 6490 of 2016
ઉના નગરપાલિકા વિ. કાળીબેન બાલુભાઇ મકવાણા અને અન્ય એક
વિષય : નગરપાલિકાના કર્મચારી,પેન્શનની પાત્રતા
DownloadDownload
817.
Supreme Court Criminal Appeal No.57 of 1973
ઈન્દરજીત સી. પારેખ અને અન્યો વિરુધ્ધ વી. કે. ભટ્ટ અને અન્ય
વિષય : નોકરી આપનારની ફરજ છે કે તેણે દર માસ પુરો થયા બાદ ૧૫ દિવસમા પ્રોવિડન્ડનો ફાળો કર્મચારીઓના પ્રોવિડન્ડ ફંડમા જમા કરાવવાનો રહેશે.
DownloadDownload
818.
Supreme Court Civil Appeal No.2186 of 2009
કિશોરસિંહ રતનસિંહ જાડેજા વીરુધ્ધ મારુતિ કોર્પોરેશન અને અન્ય
વિષય : પ્રતિબંધાત્મક મનાઇ હુકમનો વચગાળાનો આદેશ કરતી વખતે મૂળભૂત ત્રણ સિધ્ધાંતો ઘ્યાને લેવા, ઉપરાંત તૃતિયપક્ષ મિલકતનો કબજો ધરાતવાં હોય તો તેમને સાંભળવા જરૂરી
DownloadDownload
819.
Supreme Court Criminal Appeal No. 645 of 2012
સંગીતાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય એક
વિષય : ડબલ જીયોપાર્ડીનો સિધ્ધાંત લાગુ પાડવા માટે પ્રથમ અને પછીના બંન્ને કેસમાં રહેલા ગુનાઓના આવશ્યક ઘટકો સમાન હોવા જોઇએ અન્યથા પછીનો કેસ કોઇ પણ કાયદાની જોગવાઇઓથી પ્રતિબંધીત નથી.
DownloadDownload
820.
Supreme Court Civil Appeal No. 5643 of 2008 Arising Out of S.L.P. (C) No. 2527 of 2007
ભારત સરકાર અને અન્ય એક વિ. શ્રીજી કલરકેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
વિષય : કરાર અન્વયેની બાબતમાં વ્યાજ,પ્રચલન મુજબ વ્યાજ મંજૂર કરવા બાબત
DownloadDownload
821.
Supreme Court Criminal Appeal No.68 of 1977
ભરવાઽ ભોગજીનભાઇ હીરજીભાઇ વિરુદ્દ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફરીયાદપક્ષના કેસમાં નાની-મોટી વિસંગતતાઓને વધુ પડતું મહત્વ ન આપી શકાય.
DownloadDownload
822.
Supreme Court Civil Appeal No. 5667 of 2006
અજેન્દ્રપ્રસાદદાસજી એન. પાંડે વિ. સ્વામી કેશવપ્રકાશદાસજી એન. અન્ય એક
વિષય : વિલંબ માફી બાબત,પક્ષકારના નિવેદન બાબત સુધારા સબબ
DownloadDownload
823.
Supreme Court Civil Appeal No.2208 of 1972
ફિરોઝ બામાન્જી દેસાઈ વિરુદ્ધ ચંદ્રકાન્ત એમ. પટેલ અને અન્યો
વિષય : ખાલી કબજાના અંગત વપરાશના હુકમનામામાં બંને પક્ષોમાંથી વધુ મુશ્કેલી કોને પડશે તેનો પુરાવો આપવો પડે.
DownloadDownload
824.
Supreme Court Criminal Appeal No.155 of 1965
ભાનુપ્રસાદ હરિપ્રસાદ દવે રાજુજી ગંભીરજી વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પ્રથમ તપાસમાં આપેલ પોલીસ રુબરુના નિવેદનોની પણ બીજી તપાસના કેસમાં ઉલટતપાસ કરી શકાય છે.
DownloadDownload
825.
Supreme Court Criminal Appeal No. 735 of 2014 (Arising out of Special Leave Petition (Cri.) No. 9184/2008)
બાબુભાઈ ભીમાભાઈ બોખિરીયા અને અન્ય એક વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : પુરાવા અધિનિયમની કલમ ૩૨(૧) હેઠળ મૃતકના નિવેદનની સ્વિકાર્યતાની આવશ્યક શરત એ છે કે, તેના મૃત્યુમાં પરિણમેલ વ્યવહારના સંજોગો સાથે સંબંધિત નિવેદન હોવું આવશ્યક છે અને આ વ્યવહારના સંજોગો વાસ્તવિક ઘટના સાથે કેટલાક નિકટવર્તી સંબંધ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
DownloadDownload
826.
Supreme Court Civil Appeal 4001 of 1982
શ્રીમતી સરિફાબી મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ અને અન્યો વિરુધ્ધ આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : જમીનમાં હાથ ધરવામાં આવતી એક કૃષિ કામગીરીમાંથી થતી આવક જમીનની ખરીદીમાં કરવામાં આવેલ રોકાણ આવક પાત્ર છે કે કેમ તે બાબતે
DownloadDownload
827.
Supreme Court Criminal Appeal No.158 of 1972
ગોવિંદલાલ છગ્ગન લાલ પટેલ વિરુદ્ધ કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ, ગોધરા અને અન્ય
વિષય : કાયદાનું અર્થઘટન કરતી વખતે ફકત શાબ્દીક અર્થ જ નહિ પરંતુ તેની પ્રક્રુતી, ઉદ્દેશ્ય, રચના અને પરિણામો ધ્યાનમાં રાખીને કરવો જોઈએ
DownloadDownload
828.
Supreme Court Civil Appeal 4860 of 2009
કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ વિરૂધ્ધ બાયોટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : બજાર વિસ્તાર બહારની કોઇ કૃષિ પેદાશ બજાર વિસ્તારમાં આવેલી હોય ત્યારે તેના વેચાણ પર કોઈ ફી વસૂલવામાં આવશે નહીં
DownloadDownload
829.
Supreme Court Criminal Appeal No.700 of 1980
મારવાડી કિશોર પરમાનંદ વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જો એક માત્ર નજરે જોનાર સાક્ષીની જુબાની વ્યાજબી શંકાઓથી રહિત હોય તો તેવા સાક્ષીની જુબાની આધારે આરોપીને દોષીત માની શકાય. સાક્ષીઓની સંખ્યા કરતાં પુરાવાની ગુણવત્તા મહત્વની છે.
DownloadDownload
830.
Supreme Court Civil Appeal 5193 of 1989
ગુજરાત રાજ્ય વિભાગના નાયબ એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર નું મંડળ વિરૂધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અનેઅન્ય.
વિષય : એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર્સ (સિવિલ) ગુજરાત સર્વિસ ઓફ એન્જિનિયર્સ ક્લાસ I ભરતી નિયમો, ૧૯૭૧)-નિયમ ૩- પ્રતિક્ષા યાદી -ઓપરેશન
DownloadDownload
831.
Supreme Court Criminal Appeal No. 943 of 2005
વિજયસિંહ ચંદુભા જાડેજા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એન.ડી.પી.એસ. અધિનિયમની કલમ -50 ની જોગવાઇ
DownloadDownload
832.
Supreme Court Civil Appeal 8574 of 2001
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને બીજા વિરૂધ્ધ ગુજરાત કિશન મજૂર પંચાયત અને બીજા
વિષય : ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્ટના અધ્યક્ષની નિમણુંક બાબત.
DownloadDownload
833.
Supreme Court Civil Appeal No.586 of 1986
ગુજરાત રાજ્ય વિગેરે વિરુદ્વ હોટેલ રાતરાણી તેના માલિક કાનજી વિશ્વરામ પાટે દ્વારા
વિષય : મનોરંજન કરમાં વેરાની વસુલાતને યોગ્ય ઠરાવેલ
DownloadDownload
834.
Supreme Court Civil Appeal No.723 of 1966
ગુજરા ત રાજ્ય વિરુદ્વ પટેલ રાઘવનાથ અને અન્ય
વિષય : ખેતીની જમીનને બિન-ખેતીના પરવાનગીના કલેક્ટરના હુકમને મ્યુ. કમિશ્નર રદ ન કરી શકે
DownloadDownload
835.
Supreme Court Criminal Appeal 191 of 1962
શંકરલાલ કચરાભાઇ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : શું આરોપીઓ ના સમાન ઇરાદા માં ભુલ થી જેની હત્યા કરવાનો ઇરાદો હતો તેની જગ્યા એ અન્ય વ્યકતિ ની હ્ત્યા એે સામાન્ય હેતુને આગળ વધારવામાં" ન હોઈ શકે
DownloadDownload
836.
Supreme Court Criminal Appeal No.1678 of 2009
બાબુભાઇ જમનાદાસ પટેલ વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : યોગ્ય કિસ્સાઓમાં, અદાલતો ગુનાની તપાસ પર દેખરેખ રાખી શકે છે જ્યારે તેને સંતોષ થાય કે તપાસ આગળ વધી રહી નથી અથવા રસ ધરાવતી વ્યક્તિઓ દ્વારા પ્રભાવિત થઈ રહી છે.
DownloadDownload
837.
Supreme Court Civil Appeal No.968 of 2009
તુષાર ડી. ભટ્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કર્મચારીની વર્તણુંક જોતાં, વહીવટી નિર્ણયમાં અદાલતની દરમ્યાનગીરી યોગ્ય નથી
DownloadDownload
838.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1146 of 2008
રમેશભાઈ મોહનભાઈ કોલી અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ-૨૭ તથા ૧૫૪
DownloadDownload
839.
Supreme Court Civil Appeal 690 of 1976
ભારત સંઘ અને અન્ય વિરુદ્ધ સામાવાળા મજૂર મહાજન મંડળ અને અન્ય
વિષય : નિયત દિવસ પહેલાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો મંજુર કરવામાં આવેલ હોય તો વધારાના વેતન(ફરજિયાત જમા) અધિનિયમ ૧૯૭૪ ની કલમ ૨(B) આકર્ષિત થશે નહિ.
DownloadDownload
840.
Supreme Court Civil Appeal No.1925 of 2011 (Arising out of SLP (C) No.29216 of 2009)
ચૌધરી નવીન હેમાભાઈ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : શૈક્ષણિક - એમબીબીએસમાં પ્રવેશ મેળવવાની લાયકાત વિશે.
DownloadDownload
841.
Supreme Court Civil Appeal No.1707 of 1973
બાબુભાઈ મુળજિભાઈ પટેલ વિ. નંદલાલ ખોડીદાસ બારોટ એન્ડ બીજા
વિષય : અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અને નિંદા પ્રસ્તાવ વચ્ચેનો તફાવત સંદર્ભે નામ. સર્વોચ્ચ અદાલત દ્રારા ભારતના બંધારણ, ૧૯૫૦ કલમ ૨૨૬ ઉચ્ચ ન્યાયાલયના અધિકારક્ષેત્રની પ્રકૃતિ અને અવકાશ બાબતેની ચર્ચા
DownloadDownload
842.
Supreme Court Civil Appeal No. 6462 - 6464 of 2001 with Writ Petition 249 and 252 of 2002
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. અખિલ ગુજરાત પ્રવાસી વી.એસ. મહામંડળ અને અન્યો
વિષય : વાહનવેરા બાબત
DownloadDownload
843.
Supreme Court Criminal Appeal No.193 of 1961
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ જેઠાલાલ ચેલાભાઇ પટેલ
વિષય : કામદારોને રક્ષણ આપવાનો આ અધિનિયમનો ઈરાદો એવો છે કે, કબ્જેદાર અથવા વ્યવસ્થાપકે સાબીત કરવુ જરૂરી છે કે, તેણે ફેક્ટરી એક્ટનો અમલ કરવા માટે યોગ્ય ખંતનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
DownloadDownload
844.
Supreme Court Civil Appeal 691 of 1976
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય વી. સામાવાળા: ધ્રાંગધ્રા રાસાયણિક કાર્યો અને અન્યો
વિષય : જીવનનિર્વાહના ખર્ચ સૂચકાંકમાં વધારાને પરિણામે મોંઘવારી ભથ્થાની સ્વચાલિત ચુકવણીઅનેવધારાના મોંઘવારી ભથ્થા વચ્ચેનો સંબંધ
DownloadDownload
845.
Supreme Court Civil Appeal No.2570-71 of 1996
જનરલ મેનેજર, ટેલિફોન, અમદાવાદ અને અન્ય. વિરુધ્ધ વી.જી. દેસાઈ અને અન્ય.
વિષય : નિવૃત્તિ સમયે જી.પી.એફ. અંગે સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલના ચુકાદા બાબત
DownloadDownload
846.
Supreme Court Civil Appeal No. 5882 of 2010 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 20604/2009)
ડાહ્યાભાઈ રણછોડદાસ ધોબી અને અન્ય એક વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : સુરત શહેરમાં શાળા માટે મ્યુનીસી૫લ કોર્પોરેશનને જમીન સં૫ાદન કરેલ હતી.
DownloadDownload
847.
Supreme Court Civil Appeal No.2485 of 2001
વિલુબેન ઝલેજર કોન્ટ્રાક્ટર (મૃતક) કાનૂની પ્રતિનિધિ દ્વારા વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જમીન સંપાદનની રકમ નક્કી કરવા તથા દિલાસા વળતર (સોલેશિયમઃ) ની રકમ પર વ્યાજ મેળવવા બાબત
DownloadDownload
848.
Supreme Court Civil Appeal No. 7000-7002, 7192, 7472, 7387, 7388, 7389, 8166, 8167 of 1994
સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ એન્ડ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. વિ. ભારત સરકાર અને અન્યો
વિષય : ખાણ અને ખનીજ બાબતો,ખાણ અને ખનીજ અધિનિયમ
DownloadDownload
849.
Supreme Court Civil Appeal 695 of 1965
હિરાલાલ વલ્લભરામ વિ. સામાવાળા: કસ્તોરભાઈ લાલભાઈ અને અન્યો.
વિષય : મકાન માલીક તે ભાડુઆત-ઈન-ચીફ (ટેનેન્ટ ઈફ ચીફ) ને પક્ષકાર બનાવ્યા વગર પેટા ભાડુત (સબ ટેનેન્ટ) ને પક્ષકાર બનાવ્યા વગર દાવો લાવી શકે નહી
DownloadDownload
850.
Supreme Court Civil Appeal No.1836 of 1977
અરવિંદ મિલ્સ લિ. વિ. આવકવેરા કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : શું નગર આયોજન યોજના હેઠળ ચુકવેલ ખર્ચ મહેસુલ ખર્ચ તરીકે કરદાતાની આકારણી પાત્ર આવકમાથી કપાત પાત્ર છે?
DownloadDownload
851.
Supreme Court Civil Appeal No.173 of 2004
જી. એમ., ઓએનજીસી લિ. વિ. સેન્ધાભાઈ વસ્તરામ પટેલ અને અન્ય.
વિષય : જમીન સંપાદનમાં વળતરની રકમ ચુકવવા સબબ
DownloadDownload
852.
Supreme Court Civil Appeal No.2588 of 1985
ઇન્દ્રવદન એચ. શાહ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સીવીલ જજ જુનિયર ડિવિઝન / સિનિયર ડિવિઝનમાંથી આસીસ્ટંટ જજ તરીકેની બઢતીમાં વય પ્રતિબંધ લાદવો તે બંધારણના અનુચ્છેદ-૧૪ અને ૧૬નો ભંગ છે.
DownloadDownload
853.
Supreme Court Criminal Appeal No.2041 of 2009
રસિકલાલ દલપતરામ ઠક્કર વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : શું તપાસ અધિકારી ફોજદારી કાર્યરિતિ અધિનિયમની કલમ ૧૫૬(૩) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસના સંદર્ભમાં અહેવાલ દાખલ કરી શકે છે કે કેમ.
DownloadDownload
854.
Supreme Court Civil Appeal No.15 of 1969
જિંદાસ ઓઇલ મિલ અને બિજા વિ. ગોધરા ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ
વિષય : વીજ પુરવઠાનો કાયદો ૧૯૪૮ ની કલમ ૫૭(૨)(સી) માં સુધારાથી પરવાના ધારકને વીજ પુરવઠાના દરમાં વધારો કરવાની સત્તાને પડકાર
DownloadDownload
855.
Supreme Court Civil Appeal No. 7771 of 1994
એલ.આઇ.સી. ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય એક વિ. કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર અને અન્યો વિગેરે
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ બાબત
DownloadDownload
856.
Supreme Court Civil Appeal No. 1213 of 1979
ડી. એમ. ભારતી વિ. એલ. એમ. સુદ અને અન્યો
વિષય : કર્મચારીની પુનઃનિયુક્તિ અને વરિષ્ઠતાનો દાવો
DownloadDownload
857.
Supreme Court Criminal Appeal No. 162 of 2007
મહામદખાન નાથેખાન વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આરોપી સામેનો કેસ જ્યારે સાંયોગીક પુરાવા આધારીત હોય ત્યારે આરોપીનો હેતુ કે મહત્વનો ભાગ છે અને જ્યારે સાંયોગીક પુરાવા આધારે ટ્રાયલ કોર્ટે આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવેલ હોય ત્યારે એપેલેટ કોર્ટે વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કઈ રીતે ખુબ જ સાવધાની પૂર્વક કરવો જોઈએ.
DownloadDownload
858.
Supreme Court Civil Appeal No.29 of 1973
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પો. વિ. ઓખા ગ્રામ પંચાયત અને બીજા
વિષય : પ્રક્રિયાગત નિયમો મૂળ કાયદાની ઉપરવટ જઈ શકે નહી
DownloadDownload
859.
Supreme Court Civil Appeal No.4113 of 2008
યુનાઇટેડ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ વિરુદ્ધ મનુભાઈ ધર્મસિંહભાઈ ગજેરા અને અન્યો
વિષય : પ્રીમિયમની રકમની ચુકવણી પર મેડિક્લેમ પોલિસીનું નવીકરણ આપમેળે થશે કે કેમ
DownloadDownload
860.
Supreme Court Civil Appeal No.82 of 1985
વિજય મિલ્સ કંપની લિમિટેડ વગેરે વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : જમીન મહેસુલ નો હેતુ જમીન માંથી થતી આવક ઉપર કરવામાં આવતી આકારણી પુરતી મર્યાદિત છે
DownloadDownload
861.
Supreme Court Civil Appeal No.2754 of 1987
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિગેરે વિરુદ્વ દેવરાજભાઇ છગનભાઇ અને અન્યો વિગેરે
વિષય : જમીન સંપાદનના કાયદા હેઠળ વળતર
DownloadDownload
862.
Supreme Court Civil Appeal No. 1249 of 1975
ગાર્ડન સિલ્ક વિવિંગ ફેક્ટરી, સુરત વિ. આવકવેરા કમિશનર, ગુજરાત, અમદાવાદ
વિષય : પેઢીના કિસ્સામાં ધંધાકીય નુકશાન અગાઉના વર્ષમાં આગળ વધારી શકાશે નહી
DownloadDownload
863.
Supreme Court Civil Appeal No. 9324 of 2012 Arising Out of SLP (C) No. 7647 of 2011
ગીતાબેન રતિલાલ પટેલ વિ. ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રાયમરી એજ્યુકેશન ઓફીસર
વિષય : ફરજ દરમ્યાન કામદારને થયેલ ઇજા સબબ વળતર,ફરજના ભાગરૂપે થયેલ અકસ્માત અને અપંગતા બાબત
DownloadDownload
864.
Supreme Court Civil Appeal No.234 of 1962
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ વિ. કૃષ્ણ રંગનાથ મુધોલકર અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત યુનીવર્સીટી દ્વારા ગુજરાતી અથવા હીન્દી ભાષાને પોતાના વીશીષ્ટ માધ્યમ તરીકે રાખવાની સત્તા બાબત"
DownloadDownload
865.
Supreme Court Civil Appeal No.3340 of 2007
ગુજરાત પ્રદેશ પંચાયત પરિષદ અને અન્ય વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જીલ્લા વિકાસ અધિકારીના વહીવટી નિર્ણયો જીલ્લા પંચાયતના પ્રમુખના આદેશોને આધિન નથી.
DownloadDownload
866.
Supreme Court Civil Appeal Number 1797 of 1967
ગુજરાત ઈલેકટ્રીસીટી બોર્ડ વિરુધ્ધ અમદાવાદ ઇલેક્ટ્રીસિટી કંપની લિમિટેડ અને અન્યો
વિષય : કોઈ ખાસ જોગવાઈના અભાવમાં કંપની અને બોર્ડ વચ્ચેનો વિજ દર અંગેનો વિવાદ લવાદને આપી શકાય નહીં
DownloadDownload
867.
Supreme Court Civil Appeal No. 9346 of 2013 Arising Out of Special Leave Petition (Civil) No. 17215 of 2009
રજીસ્ટ્રાર જનરલ, હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત અને અન્ય એક વિ. જયશ્રી ચમનલાલ બુદ્ધભટ્ટી
વિષય : બંધારણનો અનુચ્છેદ ૩૧૧,સેવામાંથી બરતરફ કરવા બાબત,સેવામાંથી બરતરફ સબબની કાર્યવાહી
DownloadDownload
868.
Supreme Court Civil Appeal No.350 of 1974
ગુજકેમ ડિસ્ટિલર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : બોમ્બે પ્રોહીબીશન એક્ટ,૧૯૪૯ ની કલમ ૫૮(એ)હેઠળ નીરીક્ષણની બંધારણની માન્યતા આપવામા આવી .
DownloadDownload
869.
Supreme Court Civil Appeal No.2057 of 2010
સહાયક સી.આઈ.ટી., વડોદરા વિ. એલેકોન એન્જિનિયરિંગ કંપની લિ.
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૪૩ એ જેમાં કરદાતા દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા પ્રીમિયમ ચાર્જના રોલ ઓવરની પ્રકૃતિ અને તેના અવકાશને લાગુ પડવાની બાબત
DownloadDownload
870.
Supreme Court Civil Appeal 704 and 707 of 1961
વજેસિંહ સાલેમભાઈ નાઇક અને અન્યો. વી. સામાવાળા- ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે મર્જ્ડ ટેરીટરીઝ એન્ડ એરીયાઝ (જાગીરદારી નાબુદી ) એક્ટ ૧૯૫૩,
DownloadDownload
871.
Supreme Court Criminal Appeal No.290 of 1984
તન્વીબેન પંકાજકુમાર દિવેટીયા વિરુધ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મર્ડર
DownloadDownload
872.
Supreme Court Civil Appeal No. 1354 of 1977
જશવંત સિંઘ મથુરા સિંઘ અને અન્ય વિ. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા અને અન્યો
વિષય : શું ભાડુઆત કે પેટા ભાડુઆત રસ ધરાવનાર વ્યક્તિ તરીકે નોટિસ મેળવવા હકદાર છે?
DownloadDownload
873.
Supreme Court Civil Appeal No. 1376 of 1970
કુશલભાઈ મહોજીભાઈ પટેલ વિ. મોહમ્મદહુસેન રહીમબક્ષની પેઢી
વિષય : જયારે કરાર મૌખીક હોય ત્યારે જે શ્રેષ્ઠ પુરવો હોય તે રજુ થવો જોઇએ
DownloadDownload
874.
Supreme Court Civil Appeal Number 2279 of 1970
હાજી સિદ્દીક હાજી ઉમર અને અન્ય વી. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા
વિષય : ભારતના ભાગલા સમયે વિસ્થાપીતોની ત્યજાયેલી મિલ્કતોના વ્યવસ્થાપન અનુસંધાને ઘડાયેલ અધિનીયમ અને તેની જોગવાઇઓ.
DownloadDownload
875.
Supreme Court Civil Appeal No. 9630 of 2011 Arising Out of Special Leave Petition (Civil) No. 7642 of 2011
એમ્પ્લોયી પ્રોવિડંડ ફંડ કમિશનર વિ. ઓ.એલ. ઓફ એસકે ફાર્માસ્યુટિકલ લિમિટેડ
વિષય : કર્મચારી વીમા નિગમ,કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ અધિનિયમની કલમ ૧૧ ની જોગવાઇ,કંપની અધિનિયમની કલમ ૫૨૯એ
DownloadDownload
876.
Supreme Court Civil Appeal 720 of 1986
પટેલ ભુદર મગન અને અન્ય - વિરુધ્ધ - - સામાવાળા : પટેલ ખેમા અંબારમ અને બીજાઓ
વિષય : ગીરો વળતર માટેનો દાવો
DownloadDownload
877.
Supreme Court Civil Appeal 11935 of 1996
અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સતામંડળ વિરુદ્ધ મણિલાલ ગોરધનદાસ અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત ટાઉન પ્લાનિંગ અધિનિયમની જોગવાઈઓ અનુસાર વિકાસ યોજના વિશે
DownloadDownload
878.
Supreme Court Criminal Appeal No. 532-533 of 2013 (Arising out of Special Leave Petition (Cri.) No. 5099-5100 of 2012)
ખાચર દીપુ @દિલીપભાઈ નકુભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય : હાલના કેસમા નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટે નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટના ચુકાદામા લિધેલ તારણની પુષ્ટી આપેલ છે અને એવુ તારણ આપેલ છે કે શારીરિક ઇજા પહોચાડવાનો ઇરાદો સાબિત થયેલ હોવાનુ જાણવા મળે છે અને મ્રુત્યુનુ કારણ બનવાના હેતુ વગરનો અક્સ્માત હતો.
DownloadDownload
879.
Supreme Court Civil Appeal No.1542 of 2001
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય વિ. અમદાવાદ ગ્રીન બેલ્ટ ખેડુત મંડળ અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ, 1964 હેઠળ વિકાસ યોજના
DownloadDownload
880.
Supreme Court Civil Appeal No. 14697/2015
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ યુટીલીટી યુઝર્સ વેલ્ફેર એસોસિએશન અને અન્ય
વિષય : વીજળી અધિનિયમ ૨૦૦૩ હેઠળ રાજય આયોગ ના અઘ્યક્ષ અને સભ્યોની નીમણુક બાબતે
DownloadDownload
881.
Supreme Court Criminal Appeal No.313 of 1987
ઉસ્માનભાઈ દાઉદભાઈ મેનન અને અન્ય વિગેરે વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આતંકવાદ અને વિઘટનકારી પ્રવ્રુત્તી અધિનિયમ (ટાડા)
DownloadDownload
882.
Supreme Court Civil Appeal No. 1377 of 1968
ગુજરાત રાજ્ય વિ. શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસ અને અન્યો
વિષય : યોગ્ય વળતરની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ફરજીયાત સંપાદન થઇ શકે નહી
DownloadDownload
883.
Supreme Court Civil Appeal No. 1446/2021
સુનીલ ટોડી અને અન્ય. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જામીનગીરી તરીકે આપેલ ચેકને ક્યારે દેવુ તરીકે ગણી શકાય
DownloadDownload
884.
Supreme Court Civil Appeal No.1595 of 1977
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિ. શ્રી ઉદયાન ચિનૂભાઈ અને અન્ય
વિષય : કાયદેસર જવાબદારી પેટે ચુકવવામા આવતી રકમ કે તેના પરનુ વ્યાજ કરદાતાને કરવેરા માંથી માંફી મેળવવા હકદાર થતા નથી
DownloadDownload
885.
Supreme Court Civil Appeal No. 1389 of 1978
કાનૂની પ્રતિનિધીઓ દ્વારા પરમાર કનકસિંહ ભગવાનસિંહ (મૃતક) વિ. મકવાણા શનાભાઈ ભીખાભાઈ અને મકવાણા પ્રભાતભાઈ ભીખાભાઈ
વિષય : મિલકતમાં ગણોતીયાની લીઝ-હોલ્ડ ગીરો સુરક્ષામાં ભળી જશે કે કેમ
DownloadDownload
886.
Supreme Court Criminal Appeal No 832 of 1994
ઈશ્વરભાઈ ફુલજીભાઈ પટણી વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પુરાવાની યોગ્ય ચર્ચા કર્યા વગરનો સજાનો અસ્પષ્ટ ચુકાદો ટકવા પાત્ર નથી
DownloadDownload
887.
Supreme Court Civil Appeal No. 15549 of 2017 Arising Out of SLP (C) No. 31212 of 2014
પંકજભાઇ રમેશભાઇ ઝાલાવાડિયા વિ. જેઠાભાઇ કાલાભાઇ ઝાલાવાડિયા વતી કા.પ્ર. અને અન્યો
વિષય : દીવાની કાર્યવાહી સંહિતા, હુકમ-૨૨, નિયમ -૪ હેઠળની અરજી બાબત,દીવાની કાર્યવાહી સંહિતા, હુકમ - ૧, નિયમ ૧૦
DownloadDownload
888.
Supreme Court Civil Appeal Number 2957 of 2007
વોલ્ટાસ લિ. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પાણી ઠંડુ કરવાના પ્લાન્ટ અંગે લાગુ પડતા વેચાણવેરાના દર બાબતે
DownloadDownload
889.
Supreme Court Criminal Appeal No. 277 of 1992
જશુભા ભરતસિંહ ગોહિક વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જે આરોપીએ સજા સામે અપીલ કરી ન હોય તો અન્ય આરોપીઓની અપીલ ધ્યાને લેતાં તેવા આરોપીને પણ લાભ મળવાપાત્ર હોય તો લાભ આપવો જોઈએ
DownloadDownload
890.
Supreme Court Civil Appeal 744 of 1978
અમદાવાદ શહેરનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વી. બેન હિરાબેન મણિલાલ
વિષય : બોમ્બે પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ, ૧૯૪૯ ની કલમ ૨૬૦ (૧) (એ)
DownloadDownload
891.
Supreme Court Criminal Appeal No.485 of 2000
કે.કે.પટેલ અને અન્ય. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા એકબીજા પર આરોપ લગાવતા, સમય મર્યાદા અને કાર્યવાહીના પડકારોને સંબોધતા પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચે જટિલ કાનૂની લડાઈની સમીક્ષા નું પુનઃ મૂલ્યાંકન કર્યું.
DownloadDownload
892.
Supreme Court Criminal Appeal No. 594 of 2002
ભરતભાઈ @જિમી પ્રેમચંદભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા એક્ટ, ૧૯૮૭ અને આમ્ર્સ એક્ટ, ૧૯૫૯ હેઠળના ગુન્હાના કામે થયેલ સજા અંગે અપીલ
DownloadDownload
893.
Supreme Court Civil Appeal No. 1492 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય (સેલ્સ ટેક્સ કમિશ્નર, અમદાવાદ) વિ. મેસર્સ વેરાય્ટીઝ બોડી બિલ્ડર્સ
વિષય : કરાર અંગે કરાર-પક્ષકારોના ઇરાદા અને નિર્ણય
DownloadDownload
894.
Supreme Court Civil Appeal No.2000 of 2008
ભીખુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત નગર આયોજન અને શહેરી વિકાસ અધિનિયમ, ૧૯૭૬ની કલમ ૧૭(૧)(એ)(ii)ની જોગવાઈ સત્તાના ઉપયોગ માટે કેટલીક પુર્વવર્તી શરતો સુચવે છે, તેમાંથી કોઇપણ એક શરતનું ભંગ કરીને નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવાની દરખાસ્ત કરતો આદેશ રદબાતલ થશે. કલમ ૧૨(૨)(ઓ) હેઠળ શૈક્ષણિક ઉપયોગ માટે જ
DownloadDownload
895.
Supreme Court Criminal Case No.487 of 1980
શ્રીમતી પેનીબેન વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મરણોન્મુખ નિવેદન
DownloadDownload
896.
Supreme Court Criminal Appeal No 1592 of 2012
શહજાદખાન મહેબુબખાન પઠાણ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યાં નોંધપાત્ર કેદની સજા આપવામાં આવે છે, ત્યાં અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ સિવાય વધુ પડતો દંડ લાદવો જોઈએ નહીં.
DownloadDownload
897.
Supreme Court Civil Appeal No.2061 of 1972
બકુલ ઓઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત સેલ્સ ટેકસ એકટ, ૧૯૬૯ ની જોગવાઇઓ હેઠળ નવી સ્થપાયેલ કંપનીને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે છૂટછાટ આપવા બાબત.
DownloadDownload
898.
Supreme Court Civil Appeal No.2235 of 2020
સુશીલાબેન ઇન્દ્રવદન ગાંધી અને બીજા વિ. ધ ન્યૂ ઇન્ડિયા એસ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ એન્ડ અન્ય
વિષય : મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેઇમ ટ્રિબ્યુનલ લગત આઇએમટી-5ની લાગુ પડવાને આકર્ષવા માટે વધારાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવામાં આવ્યું હોવાથી, કોઈ પણ સંજોગોમાં વીમા કંપની વીમાધારક અને તેના પેઇડ ડ્રાઈવર અથવા ક્લીનર સિવાય અન્ય અનામી મુસાફરોને મૃત્યુના કિસ્સામાં વળતર ચૂકવવા માટે પોલિસ
DownloadDownload
899.
Supreme Court Criminal Appeal No 74 of 1978
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ મોહનલાલ જીતમલજીપોરવાલ અને અન્ય
વિષય : કસ્ટમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૨
DownloadDownload
900.
Supreme Court Criminal Appeal No. 308 of 1986
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય. વિરુદ્ધ ગુજરાતનો માનનીય ઉચ્ચ ન્યાયાલય
વિષય : જેલમાં પાકા કામનાં કેદી તરીકે રહેલ કેદીઓને કામનુ વેતન લધુતમ વેતન દર મુજબ તથા જરૂરી સુવિધાની વ્યાજબી રકમ કપાત વિશે
DownloadDownload
901.
Supreme Court Civil Appeal 757_59 of 1975
જે. આર. જાની અને અન્યો વિરુદ્ધ અહેમદ ઇબ્રાહિમ ઓફ રંગૂન
વિષય : હીજરતી મીલકતમાં સામાવાળાનો કોઇ હક કે અધીકાર નથી.
DownloadDownload
902.
Supreme Court Civil Appeal 757_59 of 1975
જે. આર. જાની અને અન્યો વિરુદ્ધ અહેમદ ઇબ્રાહિમ ઓફ રંગૂન
વિષય : હીજરતી મીલકતમાં સામાવાળાનો કોઇ હક કે અધીકાર નથી.
DownloadDownload
903.
Supreme Court Criminal Appeal No. 658 of 2002
મણીબેન વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આરોપીનો ઇરાદો ધ્યાને લેતાં મરણ જનારને મારવા માટે હોવાનો ન હોય ઇ.પી.કોડની કલમ-૩૦૨ બદલે કલમ-૩૦૪ પાર્ટ ૨ મુજબ સજા કરવામાં આવેલી.
DownloadDownload
904.
Supreme Court Writ Petition(Civil) No.376 of 2018
એસોસિએશન ઑફ મેડિકલ સુપર સ્પેશિયાલિટી ઉમેદવાર અને રહેવાસીઓ અને અન્યો વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો
વિષય : તબીબી અને સુપર સ્પેશ્યીલીટી અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે અમલમાં મુકવાના ફરજીયાત બોન્ડ કાયદેસર કે ગેર કાયદેસર. ઠરાવવામાં આવ્યુ કે કાયદેસર.
DownloadDownload
905.
Supreme Court Civil Appeal No.2833 of 2016
તપાસ સેવાઓ પી. લિમિટેડ વિ. આવકવેરાના કમિશનર-૧
વિષય : પી.એફ.ખાતામાં કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓનુ યોગદાન
DownloadDownload
906.
Supreme Court Criminal Appeal No.1509 of 2008
કેતનકુમાર બાબૂલાલ પટેલ વિરુધ્ધ કેસરબેન જેસાંજી અને અન્યો
વિષય : ચુકાદો સ્પષ્ટ ન હોય તો કેસ ફેર-સુનાવણી માટે રીમાન્ડ કરી શકાય.
DownloadDownload
907.
Supreme Court Criminal Appeal No. 492 of 2014
દીનુભાઈ બોઘાભાઈ સોલંકી વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : ખાણ અને ખનીજ મુદા આધારીત
DownloadDownload
908.
Supreme Court Civil Appeal Number 1486 of 1976
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા વિરૂદ્ધ સાંકળચંદ હિમ્મતલાલ શેઠ અને અન્ય
વિષય : ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોની બદલી એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય માંથી બીજી ઉચ્ચ ન્યાયાલયમાં ન્યાયધીશની બદલી બાબત
DownloadDownload
909.
Supreme Court Civil Appeal No.4123 of 2012
ગોહિલ જેસંગભાઈ રાયસંગભાઈ અને બીજા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : જંત્રી પ્રમાણેની રકમ જમીનના સત્તા પ્રકારમાં ફેરફાર માટે લઇ શકાય અને ૯૦ દિવસમાં પરવાનગીનો નિર્ણય લેવો પડે
DownloadDownload
910.
Supreme Court Civil Appeal No.2111 of 1997
સંતુરામ ખુદાઈ વિ. કિમાત્રાઈ પ્રિન્ટર્સ એન્ડ પ્રોસેસર્સ (પી) લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ અધિનિયમ, ૧૯૪૬ હેઠળની કાર્યવાહીમાં હાજર રહેવા અથવા કાર્ય કરવા માટે વ્યક્તિગત કર્મચારીના અધિકારનો અવકાશ, જ્યાં પ્રતિનિધિ સંઘ કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિ તરીકે હાજર થયો છે.
DownloadDownload
911.
Supreme Court Civil Appeal 768 of 1966
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વી. એ. રમણ એન્ડ કંપની
વિષય : આવકવેરા અધિકારીની પુન-મુલ્યાંકનની સત્તા અંગેનું વિશ્લેષણ
DownloadDownload
912.
Supreme Court Criminal Appeal No 847 of 1995
અનિરુદ્ધસિંહજી કરણસિંહજી જાડેજા અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : આતંકવાદી અને વિઘટનકારી પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, ૧૯૮૭ (ટાડા)
DownloadDownload
913.
Supreme Court Criminal Appeal 537 of 1993
કીર્તિકાંત ડી. વડોદરિયા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : શુ સાવકી માતા સાવકા પુત્ર પાસેથી ભરણપોષણ મેળવવા હકદાર છે ?
DownloadDownload
914.
Supreme Court Civil Appeal No.6165 of 2015
વેદિકા પ્રોકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિ. બાલેશ્વર ગ્રીન પ્રા. લિ. અને અન્ય
વિષય : કંપની કોર્ટના લીકવીડેશનમાં વેચાણ ની મંજુરી આપ્યા બાદ ત્રાહીત પક્ષ વધુ ઓફર આપે તો વેચાણ રદ કરી નવી ઓફર સ્વીકારી શકાવા બાબત
DownloadDownload
915.
Supreme Court Criminal Appeal No. 873 of 2008 (Arising out of Special Leave Petition (Cri.) No. 6004/2006)
ફાતમા બીબી અહેમદ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : આઇ.પી.સી. કલમ-૪ સાથે વાચતા સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૮૮- હકુમત.
DownloadDownload
916.
Supreme Court Criminal Appeal No 326 of 1979
પદ્માબેન શામલભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦
DownloadDownload
917.
Surpeme Court Criminal Appeal 609 of 2005
એસ. વી. મુઝુમદાર અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર કંપની લિ. અને અન્ય
વિષય : ચેક પરત કેસોમાં ડાયરેકટરોની જવાબદારી પુરાવાથી નકકી થઇ શકે. કવોસીગ અરજીની સુનાવણી દરમ્યાન નહી
DownloadDownload
918.
Supreme Court Criminal Appeal No 2 of 1994
સક્ષમ સત્તાધિકારી, અમદાવાદ વિરુદ્ધ અમૃતલ ચંદ્રમલ જૈન અને અન્ય.
વિષય : ગેરકાયદેસર અટકાયત
DownloadDownload
919.
Supreme Court Civil Appeal 786 of 1976
ડૉ. તારકપ્રસાદ રાજારામ વિરુદ્ધ શ્રીમતી વેસ્ટા યુકારા (મૃત) વતી કાનૂની પ્રતિનિધિઓ અને અન્યો
વિષય : તા.૦૧/૦૧/૫૨ના રોજ જે વ્યક્તિ અથવા તેના વડવાઓનુ નામ કૃષિવિષયક જમીનની ખાતાવહીમાં ન હોય તે વ્યક્તિ ગણોતીયા/ભાડુઆત પાસેથી જમીન ખાલી કરવવા માટે અંગે દાવો/અરજી કરી શકશે નહી
DownloadDownload
920.
Supreme Court Civil Appeal No. 3 of 1972
વિજય કોટન એન્ડ ઓઇલ મિલ્સ પ્રા. લિ. વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ હેઠળ સંપાદનના વળતરમાં વધારો,જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪ ,જમીન સંપાદનના કાયદા હેઠળ વળતર,જમીન સંપાદનમાં વળતરની રકમ ચુકવવા સબબ
DownloadDownload
921.
Supreme Court Criminal Appeal No 105 of 1965
મોહન લાલ મગન લાલ ઠાકર વિ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય બંધારણ સંહિતાની કલમ ૪૭૬ હેઠળ મેજીસ્ટ્રેટે આપેલ તપાસના આદેશ સબંધે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર ભારતીય બંધારણના આર્ટીકલ ૧૩૪(૧)(સી) મુજબ મંજુર થઈ શકે કે કેમ?
DownloadDownload
922.
Supreme Court Criminal Appeal 631 of 2003
રતનસિંહ દલસુખભાઈ નાયક વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બાળસાક્ષીનો પુરાવો આપવાની સક્ષમતા અને પુરાવા દરમ્યાન તેની ગ્રાહ્યતા
DownloadDownload
923.
Supreme Court Criminal Appeal No 1291 of 2008
મદન મોહન સિંહ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : આત્મહત્યા જેવા કેસોમાં આરોપીઓ સામે નોંધાતા ગુનાઓ અન્વયે પુનઃવિચારણા
DownloadDownload
924.
Supreme Court Civil Appeal 791 of 1964
પટેલ ચુનીભાઈ દાજીભાઈ વગેરે. વિ. નારાયણરાવ ખાંડેરાવ જામ્બેકર અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એન્ડ એગ્રિકલ્ચરલ લેન્ડ્સ એક્ટ, ૧૯૪૮
DownloadDownload
925.
Supreme Court Criminal Appeal 1113 of 2005
મહમદહુસેન અબ્દુલરહિમ કલોતા શેખ વિરુદ્ધ ભારત સંઘ અને અન્ય.
વિષય : સિનોપ્ટિક એનાલીસીસ ઓફ પોટા (રીપીલ) ૨૦૦૪ તથા સીઆર.પી.સી. ની કલમ-૩૨૧ અંગેના નિર્દેશનો
DownloadDownload
926.
Supreme Court Criminal Appeal No 548 of 2010
રમેશભાઈ પાંડુરાવ હેડાઉ વિરુધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સી.આર.પી.સીની કલમ ૧૫૬(૩) અને ૨૦૨ હેઠળ તફાવતનો ચુકાદો
DownloadDownload
927.
Supreme Court Civil Appeal No.4695 of 2006
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો. વિ. મેસર્સ એશિયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
વિષય : પરિપત્રની/જાહેરનામાની પુર્વલક્ષી અસર ગેરબંધારણીય છે
DownloadDownload
928.
Supreme Court Criminal Appeal No 190 of 1969
ગુજરાત રાજ્ય વિ. માનશંકર પ્રભાશંકર દ્વિવેદી
વિષય : ભારતીય દંડસહિતાની કલમ ૧૬૧ અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ
DownloadDownload
929.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1228 of 2004
અબ્દુલવાહાબ અબ્દુલમાજીદ શેખ અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટાડા અધિનિયમની કલમ ૨૫ (૧)(બી)(એ) અને ૨૭ હેઠળ સજાપાત્ર ગુના વિશે
DownloadDownload
930.
Supreme Court Civil Appeal No. 56 of 1971
વોરા રહીમભાઇ હાજી હસનભાઇ પોપટ વિ. વોરા સુંદરલાલ મણિલાલ અને અન્ય એક
વિષય : બોમ્બે ભાડુ, હોટલ અને લોજીંગ હાઉસ દર નિયત્રંણ કાયદા-૧૯૪૭ બાબત
DownloadDownload
931.
Supreme Court Civil Appeal No.5290 of 1985
સાજ્જાદાનશીન સાયેદ એમ. ડી. બી. ઈ. ઈડીઆર. ગુજરનારના કાયદેસર પ્રતિનિધિ દ્વારા વિ. મુસા દાદાભાઈ ઉમર અને અન્ય
વિષય : રેસ જુડિકેટાના સિધ્ધાંતો ની ચર્ચા.
DownloadDownload
932.
Supreme Court Criminal Appeal No 319 of 1988
રાજેન્દ્રકુમાર નટવરલાલ શાહ વિરુદ્ધ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ , ૧૯૮૫
DownloadDownload
933.
CRIMINAL APPEAL NO. 1577 OF 2012 (Arising out of SLP (Crl.) No. 446 of 2007)
મનહરીભાઈ મુળજીભાઈ કાકડિયા અને અન્યો વિરુદ્ધ શૈલેષભાઈ મોહનભાઈ પટેલ અને અન્યો
વિષય : ફો.કા. સંહીતાની કલમ-૨૦૩ ના હુકમ સામેની પુનરાવલોકનની અરજીમાં આરોપીને સાંભળવા જરૂરી છે.
DownloadDownload
934.
Supreme Court Criminal Appeal No 602 of 1981
સિરાજમોહમ્મદખાન જનમોહમદખાન વિરુદ્ધ હાફિઝુન્નિસા યાસિન્ખાન અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતી સંહિતા,૧૯૭૩ની કલમ ૧૨૫(૩) મુજબ પતિ પોતાની જાતીય અક્ષમતાના આધારે પત્નિને ભરણપોષણ આપવા બંધાયેલા છે?
DownloadDownload
935.
Supreme Court Civil Appeal No.3119 of 1983
રામબાઈ મંજાનાથ નાયક અને અન્ય વિ. ભારત સંઘ અને અન્ય
વિષય : આવકવેરા અધિનીયમ ૧૯૬૧ ની કલમ ૨૬૯ એફ (૬) હેઠળ સંપાદનનો આદેશ અંતીમ બની ગયા પછી મિલકતમા ભાડુતનો અધિકાર રહેતો નથી.
DownloadDownload
936.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No. 9 of 2001
નરેન્દર માલવ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : અગરીયા અને તેના બાળકોના હક્ક માટે રીટ
DownloadDownload
937.
CRIMINAL APPEAL NO. 2020 OF 2009 (Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 198 of 2009)
ભરત અમૃતલાલ કોઠારી અને અન્ય. વિરુદ્ધ દોસુખાન સમદખાન સિંધી અને અન્યો.
વિષય : સુનાવણીની પેન્ડેન્સી દરમીયાન કેસમા જપ્ત કરાયેલ બકરા અને ઘેટાની વચગાળાની કસ્ટડી માટે હકદાર હોવા બાબત
DownloadDownload
938.
Supreme Court Civil Appeal No. 168 of 1963
આનંદ નિવાસ પ્રા. લિ. વિ. આનંદજી કલ્યાણજી પેઢી અને અન્યો
વિષય : ભાડૂઆતના કરાર આધારિત અધિકારો અને કાનૂની અધિકારો
DownloadDownload
939.
Supreme Court Writ Petition (Criminal) No.109 of 2003
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ફોજદારી ન્યાયીક કાર્યવાહીમા સાક્ષીનુ રક્ષણ એ રાજ્ય સરકારની પવિત્ર ફરજ છે
DownloadDownload
940.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No. 11 of 1964
જાન મોહમ્મદ નૂર મોહમ્મદ બેગબાન વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત કૃષિ ઉત્પાદન વિપણન અધિનિયમ, ૧૯૬૪
DownloadDownload
941.
Special Leave Petition (Civil) No. 2802 of 1987
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ, અમદાવાદ. વિરુદ્ધ રમણભાઈ પ્રભાતભાઈ અને અને અન્ય એક
વિષય : અકસ્માત વળતરનાં દાવામાં મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ ૧૧૦ એ થી ૧૧ ઇ નો વ્યાપ ઘાતક અકસ્માત અધિનિયમ ૧૮૫૫ ની જોગવાઈ કરતા વધુ વ્યાપક અને ઉદાર છે.
DownloadDownload
942.
Supreme Court Criminal Appeal No 502 of 1993
મનસુખલાલ વિઠ્ઠલદાસ ચૌહાણ વી. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મંજુરી આપવાના પ્રસંગે કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકાર કે અન્ય કોઈ સક્ષમ સત્તાને પોતાની વિવેકબુદ્ધિ અનુસાર માત્ર મંજુર કરવાનો જ નહી પણ નામંજુર કરવાની પણ સત્તા છે.
DownloadDownload
943.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No. 12 of 1967
અમદાવાદ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ કેલિકો પ્રિન્ટિંગ કંપની લિમિટેડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : સેસ એકટ ની કલમ ૧૨
DownloadDownload
944.
Supreme Court Civil Appeal No.5394 of 1994
આવકવેરાના કમિશનર વિ. મહેન્દ્ર મિલ્સ
વિષય : આવકવેરા (સુધારો અને પરચુરણ ) અધિનિયમ, ૧૯૮૬
DownloadDownload
945.
Supreme Court Criminal Appeal No 600 of 2007
રામદેવ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરૂદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ક્રિમીનલ પ્રોસીઝર કોડ કલમ-૧૫૬(૧) અને કલમ ૨૦૨ અન્વયે તપાસનો અવકાશ અને આરોપીની અટકાયત
DownloadDownload
946.
Supreme Court Writ Petition (Civil) No. 219 of 2006
સિટીઝન ફોર જસ્ટીસ એન્ડ પીસ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : શ્રી પી.સી.પાંડેની પોલીસ મહાનિદેશક, ગુજરાત તરીકેની નિમણૂક પડકારવામાં આવી
DownloadDownload
947.
Supreme Court Civil Appeal No. 352-353 of 2004
એસ્સાર ઓઇલ લિ. વિ. હાલાર ઉત્કર્ષ સમિતિ અને અન્યો
વિષય : અભ્યારણ્યમાં વિકાસકામોની મંજૂરી બાબત
DownloadDownload
948.
Supreme Court Civil Appeal No. 458 of 1969
એમ.ડી. શુક્લા અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : ૧૯પ૩ બોમ્બે સિનેમા (નિયમન) અધિનિયમ,કર્મચારી અંગેના મામલા,કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય સુધી રાજ્ય સરકારે લીધેલ હંગામી નિર્ણયની પાત્રતા
DownloadDownload
949.
Supreme Court Civil Appeal No. 599 of 2012
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. એસ્સાર ઓઇલ લિ. અને અન્ય એક
વિષય : કરમુક્તિ બાબત શંકાનો,કંપની અધિનિયમ
DownloadDownload
950.
Supreme Court Civil Appeal No. 654 of 2012
રમેશભાઇ દાભાઇ નાયકા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન - આદીવાસી - બીનઆદીવાસી લગ્નો બાબત સંતાનોની જ્ઞાતિ
DownloadDownload
951.
Supreme Court Civil Appeal No. 817 of 1963
કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત વિ. અશોકભાઇ ચીમનભાઇ
વિષય : હિસાબના સમયગાળા મધ્યે નફાના હિસ્સામાંથી ઉપાડ બાબત
DownloadDownload
952.
Supreme Court Civil Appeal No. 854 of 1971
ઇ. મહેબૂબ સાહેબ વિ. એન. સુબ્બારાયણ ચૌધરી અને અન્યો
વિષય : દીવાની કાર્યવાહી સંહિતાની કલમ ૧૦૦,તાબાની અદાલત સમક્ષ લેવાયેલ પૂરાવાની ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા મુલવણી
DownloadDownload
953.
Supreme Court Civil Appeal No. 948 of 1964
ભગવાનદાસ ગોવર્ધનદાસ કેડિયા વિ. મેસર્સ ગિરધારીલાલ પરસોત્તમદાસ એન્ડ કંપની અને અન્યો
વિષય : ટેલીફોનિક કરાર અને કરારભંગ
DownloadDownload
954.
Supreme Court Civil Appeal No. 10392 of 2014
રાજકોટ જિલ્લા સહકારી બેંક લિમિટેડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : કોઓપરેટીવ સોસાયટીના પેટા કાયદા
DownloadDownload
955.
Supreme Court Civil Appeal No. 11120 of 2016
અમરસંગ નથાજી પોતે અને કર્તા અને મેનેજર તરીકે વિ. હાર્દિક હર્ષદભાઈ પટે લ અને અન્યો
વિષય : ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ, ૧૯૭૩ ની કલમ ૩૪૦ હેઠળ કાર્યવાહીની કાયદેસરતા
DownloadDownload
956.
Supreme Court Civil Appeal No. 972 of 1968
ભારત સરકાર વિ. મેસર્સ ચતુરભાઇ એન્ડ કંપની
વિષય : પૂરાવાબોજ,વાજબી શંકાથી પર પૂરવાર કરવા બાબત
DownloadDownload
957.
Supreme Court Civil Appeal No. 11616 of 1995
ગુલાબરાવ કેશવરાવ પાટીલ અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ ૧૮૯૪
DownloadDownload
958.
Supreme Court Criminal Appeal No. 4-5 of 1979
મોહન લાલ શામલાલ સોની વિ. ભારત સંઘ અને અન્ય
વિષય : સાક્ષીને ફરી બોલાવવાની સત્તાનો ઉપયોગ અદાલતે ન્યાયિક નિર્ણય માટે જરૂરી હોય ત્યારે જ કરવો
DownloadDownload
959.
Supreme Court Civil Appeal No. 1006 of 1979
ભાઇચંદ રતનશી વિ. લક્ષ્મીશંકર ત્રભોયન
વિષય : બોમ્બે રેન્ટ્સ હોટેલ એન્ડ લોજિંગ હાઉસ રેટ્સ કંટ્રોલ એક્ટ ૧૯૪૭,બોમ્બે રેન્ટ્સ હોટેલ એન્ડ લોજિંગ હાઉસ રેટ્સ કંટ્રોલ એક્ટ, 1947 હેઠળ લાભ માટેની શરતો,ભાડાનું મકાન ખાલી કરાવવા બાબત
DownloadDownload
960.
Supreme Court Criminal Appeal No. 20 of 1975
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. લાલ સિંઘ કિશન સિંઘ
વિષય : જુગારધારાની કલમ ૪,૫ હેઠળના ગુનામાં પોલિસને જામીન આપવાની સત્તા
DownloadDownload
961.
Supreme Court Criminal Appeal No. 48 of 1960
વલ્લભદાસ લીલાધર અને અન્યો વિ. કસ્ટમ્સના સહાયક કલેક્ટર
વિષય : કસ્ટમ ઓફીસર એ પોલીસ ઓફીસર નથી, જેથી પુરાવા અધિનિયમ કલમ-૨૫ હેઠળના નિવેદનો અસ્વીકાર્ય નથી
DownloadDownload
962.
Supreme Court Civil Appeal No. 1022 of 1975
પી.સી. પટેલ અને અન્યો વિ. ટી.એચ. પાઠક અને અન્યો
વિષય : સેવા નિયમો,અનિયમિત ભરતી બાબત
DownloadDownload
963.
Supreme Court Criminal Appeal No. 133 of 1969
બાબુ લાલ હરગોવિંદાસ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : દરેક ફુડના કેસમાં ખાધ નિરીક્ષકના પુરાવાને કેટલુ મહત્વ આપવુ એ અદાલતનો અભિપ્રાય તેની જુબાનીની યથાર્થતાને મુલવે છે
DownloadDownload
964.
Supreme Court Criminal Appeal No. 212 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય વિ. છત્રભૂજ મગનલાલ અને અન્ય
વિષય : મહિલા અને છોકરીઓમાં અનૈતિક વેપારનું દમન અધિનિયમ, ૧૯૫૬
DownloadDownload
965.
Supreme Court Civil Appeal No. 1044 of 1979
એહમદાબાદ મેન્યુફેક્ચરિંગ કેલિકો પ્રિન્ટિંગ કંપની લિ. અને અન્ય એક વિ. એ.વી. જોશી
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
966.
Supreme Court Civil Appeal No.4937 of 1998
ગુજરાત રાજ્ય વીરુધ્ધ મિરઝાપુર મોતી કુરેશી કસબ જમાત અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે એનિમલ પ્રિઝર્વેશન (ગુજરાત એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૧૯૯૪ ની કલમ ૨, માં બોમ્બે એનિમલ પ્રિઝર્વેશન એક્ટ, ૧૯૫૪ (ગુજરાત રાજ્યને લાગુ પડે તે રીતે) ની કલમ ૫માં કેટલાક સુધારા.
DownloadDownload
967.
Supreme Court Civil Appeal 1865 of 1975
સાલેહભાઈ મુલ્લા મોહમ્મદાલી (મૃત) કા. પ્ર દ્વારા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : બોમ્બે મર્ઝ કરેલ પ્રદેશો અને વિસ્તારેલો અધિનિયમ તથા ફોરેસ્ટ એકટ અનુસંધાને આરક્ષિત જંગલમાં ઉભેલા વૃક્ષોના સંદર્ભમાં માલિકીની જાગીરનો કોઇ અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી
DownloadDownload
968.
Supreme Court Criminal Appeal No. 381 of 1989
ભરવાડ જક્ષીભાઈ નાગજીભાઈ અને અન્યાે વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સજા આપતા કે નિર્દોષ છોડતા સમયે પુરાવાનું નિરીક્ષણ
DownloadDownload
969.
Supreme Court Civil Appeal 1868 of 1970
એટીક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમીટેડ. વિરુધ્ધ. એચ.એચ.દવે, કેન્દ્રીય આબકારીના આસી. કલેક્ટર અને અન્ય.
વિષય : સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ અને સોલ્ટ એકટ ૧૯૪૪ ની કલમ - ૪ (એ) મુજબ આબકારી માટે માલનું મુલ્યાંકન આબકારી જકાતની આકારણી માટે માલની કિંમત
DownloadDownload
970.
Supreme Court Criminal Appeal No. 399 of 2005
સવિતાબેન સોમાભાઈ ભાટિયા વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : અનૌરસ બાળકને ભરણપોષણ તેમજ કાયદેસરની પત્નીની વ્યાખ્યા
DownloadDownload
971.
Supreme Court Civil Appeal 1931 of 1968
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુધ્ધ શ્રી એમ્બિકા મિલ્સ લિમિટેડ, અમદાવાદ, વીગેરે
વિષય : ભારતનું બંધારણ, 1950, કલમ 13-કાયદો નાગરિકોના સંબંધને કલમ 19નું ઉલ્લંઘન તરીકે રદબાતલ કરે છે
DownloadDownload
972.
Supreme Court Civil Appeal 1993 of 1968
આવકવેરાના કમિશનર, ગુજરાત વિરુદધ મેસર્સ. એસ. સી. કોઠારી
વિષય : આવકવેરાનો કાયદો (૧૯૨૨નો ૧૧) કલમ ૧0 (૧) અને (૨) અને કલમ.૨૪ (૧)નો અવકાશ.
DownloadDownload
973.
Supreme Court Civil Appeal 1994 of 1989
જયંતભાઈ મનુભાઈ પટેલ અને અન્ય વિરુદ્ધ અરુણ સુબોધભાઇ મેહતા અને અન્ય
વિષય : મેયરની બેઠક બોલાવાની તથા મુલ્તવી રાખવાની નોટીસ કરવાની સત્તાઓ વિશે.
DownloadDownload
974.
Supreme Court Criminal Appeal No. 592 of 1987
હરિજન ધના બાધા અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સમાન ઇરાદા તથા સમાન હેતુ વચ્ચેનું અંતર ન જાણવાથી ઉદ્ભવતી મૂંઝવણો
DownloadDownload
975.
Supreme Court Civil Appeal 2093 of 2007
પંચમહાલ વડોદરા ગ્રામીણ બેંક અને અન્ય઼ વિરુદ્ધ ડી.એમ. પરમાર
વિષય : ફરજ પ્રત્યેની બેદરકારી અને સત્તાના દુરઉપયોગ બદલ બરતરફીનો હુકમ
DownloadDownload
976.
Supreme Court Civil Appeal No.5849 of 2019
પ્રશાંતિ મેડિકલ સર્વિસીસ એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન વિરુધ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ અન્ય
વિષય : આવકવેરો અધિનિયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૩૫ એસી
DownloadDownload
977.
Supreme Court Civil Appeal 2377 of 1970
ડૉ. કોહલી અને અન્યો વિરુદ્ધ. અતુલ પ્રોડક્ટ્સ લિ.
વિષય : સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ એન્ડ સોલ્ટ એક્ટ ૧૯૪૪, ફર્સ્ટ શેડ્યૂલ આઇટમ ૮૪ડી અને ૨૩ નવેમ્બર ૧૯૬૧ના રોજ નાણાં મંત્રાલયની અધિસૂચના નંબર ૧૮૦/૬૧ મુજબ જો અને માત્ર જો રંગો આબકારી જકાત અથવા કાઉન્ટર-વેલિંગ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી પહેલેથી જ ચૂકવવામાં આવી છે આવા ઉત્પાદક દ્વારા ઉપ્તાદિત
DownloadDownload
978.
Supreme Court Civil Appeal 2413 of 1992
પટેલ નારણભાઈ મારઘાભાઈ અને અન્ય વિરુદ્ધ મૃતક ધુળાભાઈ ગલાભાઈ અને અન્ય.
વિષય : ગિરો મિલકત પ્રાપ્તીનો દાવો
DownloadDownload
979.
Supreme Court Civil Appeal 2439 of 2010
એચ. એસ. વાંકાની અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરોની બે બેચ વચ્ચેની બઢતી બાબતે કરવામાં આવેલ હુકમ કાયમ રાખવા અંગે.
DownloadDownload
980.
Supreme Court Criminal Appeal No. 555 of 2001
જયંતી ભેંકરભાઈ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એલીબીના બચાવના આધારે આરોપીનો નિર્દોષ છુટકારો
DownloadDownload
981.
Supreme Court Civil Appeal 2482 of 1972
જય લક્ષ્મી સાલ્ટ વર્ક્સ (પી) લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : અપકૃત્યથી થયેલ નુકશાન એ કુદરતી નુકશાન ગણી શકાય નહી પરંતુ તેમાં કૃત્ય કરનારની સંપુર્ણ જવાબદારી ઉભી થાય છે પછી તે રાજય સરકારનું કૃત્ય પણ હોઈ શકે
DownloadDownload
982.
Supreme Court Criminal Appeal No. 701 of 2000
અહેમદ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : એન.ડી.પી.એસ.એકટ કલમ ૫૦ ની જોગવાઇઓનુ ફરજિયાત પાલન કરવા બાબત
DownloadDownload
983.
Supreme Court Civil Appeal 2773 of 2012
પરિવાર સેવા સંસ્થા વિરુધ્ધ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
વિષય : જયારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ધ્વારા જી.પી.એમ.સી. એક્ટ ની કલમ ૧૪૧ એ એ મુજબ કારપેટ એરિયા પ્રમાણે કર આકરયો હોય ત્યારે, કલમ ૧૩૧(૧) (બી) હેઠળ મુકતીનો લાભ મળી શકે નહી.
DownloadDownload
984.
Supreme Court Criminal Appeal No. 812 of 1996
દેવચંદ કલ્યાણ ટંડેલ, વગેરે વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વગેરે
વિષય : કિંમતી ધાતુઓનું ટ્રાન્સપોર્ટ વાઉચર સાથે ન હોય ત્યાં સુધી ચોક્કસ વિસ્તારમાં પરિવહન પર પ્રતિબંધ
DownloadDownload
985.
Supreme Court Civil Appeal 3012 of 1980
ધી ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કો. લિ. વિરુદ્ધ અમદાવાદ શહેરનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય વિગેરે.
વિષય : બોમ્બે પ્રોવિન્સિયલ મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશન અેકટ ૧૯૪૯ ની કલમ ૪૦૬(૨)(ઇ) ની જોગવાઇ જે ગુજરાત રાજયના અમદાવાદ શહેર માં લાગુ પઙે છે તે જોગવાઇ કાયદેસરની છે.
DownloadDownload
986.
Supreme Court Civil Appeal 3130 of 2008
કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ વિરુદ્ધ બાયોટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : એપીએમસીની રચના બોમ્બે કૃષિ પેદાશ બજાર અધિનિયમ, ૧૯૩૯ની જોગવાઈઓ હેઠળ ૧૪.૧.૧૯૫૮ તારીખના બહાર પાડવામાં આવેલી જાહેરનામા બાબતે
DownloadDownload
987.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1248 of 2007
મકસૂદ સૈયદ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : સી.આર.પી.સી. કલમ-૪૮૨ તથા ૧૫૬(૩)ની જોગવાઇ બાબત
DownloadDownload
988.
Supreme Court Civil Appeal No.6116 of 2016
આર. આર. પારેખ વિરુદ્ધ ગુજરાતનો ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને અન્ય
વિષય : જિલ્લા ન્યાયતંત્રમાં ન્યાયિક અધિકારીના વર્તનના સંદર્ભમાં શિસ્તની તપાસ અને બરતરફી બાબત
DownloadDownload
989.
Supreme Court Civil Appeal 3807 of 2020
મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી અને ઉપ-પ્રમુખ, ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ વિરૂદ્ધ એશિયાટિક સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : ખૂબ મોટા કાચા જહાજો/અતિ મોટા કાચા જહાજો તોડવા માટે સોસિયા ખાતે પ્લોટની ફાળવણી
DownloadDownload
990.
Supreme Court Civil Appeal 4026 of 2022
કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ વિરુદ્ધ નરેન્દ્ર જયંતીલાલ ત્રિવેદી અને અન્ય
વિષય : સરફેસી એક્ટ હેઠળની વસુલાતની કાર્યવાહી દરમ્યાન લોન બાકીદાર દ્વારા ચુકવણાને વિલંબમાં નાખવા પુરતા પ્રયત્ન કરેલ છે.
DownloadDownload
991.
Supreme Court Civil Appeal No.6478 of 2009
દેવી મલ્ટીપ્લેક્સ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : પ્રવાસન યોજનાઓ, ૧૯૯૫-૨૦૦૦ માટે પ્રોત્સાહનની નવી પેકેજ યોજનાની કલમ ૧૦
DownloadDownload
992.
Supreme Court Civil Appeal No.47 of 1978
જાદવજી પુરષોત્તમ વિ. ધામિ નવનીતભાઇ અમરતલાલ અને અન્ય
વિષય : ગીરો આ૫ેલ મિલકતને મુદતની બહાર ભાડાપટ્ટા હેઠળ પેટા-ભાડૂત બનાવવા માટે અધિકાર બાબત.
DownloadDownload
993.
Supreme Court Civil Appeal No. 1225 of 1972
ધ્રાંગધ્રા કેમિકલ વર્કસ વિરુદ્ધ ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા અન્ય.
વિષય : શું મ્યુનિસિપાલિટીને ઓકટ્રોય ડ્યુટી વસુલવા અને એકત્રિત કરવાના હેતુસર નિયમો ઘડવા માટે સત્તા છે ?
DownloadDownload
994.
Supreme Court Civil Appeal No.7208 of 2012
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય. વિરુદ્ધ ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ બાર એસોસિએશન અને અન્ય.
વિષય : મહેસૂલ ટ્રિબ્યુનલ નિયમો ૧૯૮૨ ના નિયમ ૩ (૧) (iii) (એ) ને રદ કરવા બાબત
DownloadDownload
995.
Supreme Court Civil Appeal No. 1260 of 2006 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 24198/2005)
વિનોદ કુમાર મથુરસેવા માલવિયા અને અન્ય વિરુદ્ધ મગનલાલ મંગલદાસ ગામેતી અને બીજા
વિષય : ટ્રસ્ટના વિસર્જનને લગતી બાબત માત્ર ચેરીટી કમિશનર દ્રારા વિચારણા માટે આવશે. આવી બાબતોમાં દિવાની અદાલતને કોઈ અધિકારક્ષેત્ર નથી.
DownloadDownload
996.
Supreme Court Civil Appeal No.7514 of 2005
ભારત સંઘ અને અન્ય વિરુદ્ધ એન. આર. પરમાર અને અન્ય
વિષય : આવકવેરાના વિભાગના આવકવેરાના નિરીક્ષકો વચ્ચેની આંતર વરિષ્ઠતાનો વિવાદ
DownloadDownload
997.
Supreme Court Civil Appeal No. 47 of 1975
શુભલક્ષ્મી મિલ્સ લિમિટેડ વિરુધ્ધ આવકવેરાના અધિક કમિશનર, ગુજરાત
વિષય : આવકવેરાનો કાયદો, ૧૯૬૧-કલમ ૩૩ (૧) ને કલમ ૩૪ (૩) (એ) વિશે.
DownloadDownload
998.
Supreme Court Civil Appeal No. 1306 of 1973
સ્કંદિયા વીમા કંપની લિમિટેડ વિરુદ્ધ કોકિલાબેન ચંદ્રવદન અને બીજાઓ
વિષય : વીમાની પોલીસીમાં બાકાત રાખવાની કલમ વીમાદાતાને દોષમુ્ક્ત કરતી નથી.
DownloadDownload
999.
Supreme Court Civil Appeal No. 104 of 1963
જયંતિલાલ અમૃતલાલ શૌધન વિ. એફ. એન. રાણા અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમની કલમ ૪ હેઠળ અધિકારીની સત્તા વિશે.
DownloadDownload
1000.
Supreme Court Civil Appeal 4116 of 1986
સૈયદ મોહમ્મદ બકર અલ- ઈદ્રોસ (મૃત)ના કાયદેસરના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા વિરુધ્ધ અબ્દુલહબીબ હસન આરબ અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ કલમ ૫૦એ મુજબ વિલંબથી પક્ષકાર જોડી શકાય છે.
DownloadDownload
1001.
Supreme Court Civil Appeal 4610 of 2009
એસ્સાર સ્ટીલ લિમિટેડ વિરુદ્ધ ભારતનું સંઘ અને અન્યો
વિષય : સરકારશ્રીના નીતિ વિષયક નિર્ણય એ "ન્યાયીક સમીક્ષા"ના ક્ષેત્ર મર્યાદામાં સમાવીષ્ટ થતો નથી સીવાય કે, તે મુળભુત અધિકારોનું હનન કરતો હોય અથવા તો મનસ્વી, દ્વેષપુર્ણ,ગેરકાયદેસરનો કે, અયોગ્ય હોય.
DownloadDownload
1002.
Supreme Court Civil Appeal Nos. 281-285 of 1970
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ વાઘેલા દયાભાઈ ચતુરભાઈ અને અન્ય
વિષય : ભાઠાની જમીનો પર ખેતી કરવાના અધિકારો આપવા બાબત રાજ્ય સરકાર અંગે
DownloadDownload
1003.
Supreme Court Civil Appeal 4842 of 2017
એસ્સાર સ્ટીલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને અન્ય વિરુદ્દ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જ્યારે કોઈ જાહેરનામા હેઠળ કરવેરાની ચુકવણીમાંથી રાહત માંગવામાં આવતી હોય ત્યારે કરવેરા કાયદાનું અર્થઘટન જાહેરનામામાં ઉલ્લેખેલા શબ્દોના અર્થમાં ચોક્કસ મર્યાદામાં કરવાનું હોય છે અને તેમાં કોઈ વધારો કે, ઘટાડો કરવાને સ્થાન રહેતું નથી.
DownloadDownload
1004.
Supreme Court Civil Appeal No. 3430 of 2012 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 34815/2011)
પ્રેમજી નાથુ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન એવોર્ડની જાણકારી અને સમય મર્યાદા
DownloadDownload
1005.
Supreme Court Civil Appeal No.8800 of 2013
વિનોદકુમાર એમ. માલવિયા વગેરે. વિરુદ્ધ મગનલાલ મંગલદાસ ગમેટી અને અન્ય
વિષય : સોસાયટી નોંધણી અધિનિયમ, ૧૮૬૦ હેઠળ નોંધાયેલ ધાર્મિક સંસ્થાના વિવાદો અંગે
DownloadDownload
1006.
Supreme Court Civil Appeal 4914 of 1997
કલેક્ટર ઓફ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ, અમદાવાદ વિરુદ્દ ઓરિએન્ટ ફેબ્રીક્સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ
વિષય : એક્સાઇઝની વધારાની ચુકવણી ન કરવા બદલ દંડ લાદવો અને માલને જપ્ત કરી શકાય નહીં.
DownloadDownload
1007.
Supreme Court Civil Appeals Nos 746-748, 756, 760, 778, 800, 802, 826, 789, 790, 798, 799, 1035 & 1303 of 1971
આચાર્ય મહારાજશ્રી નારદપ્રસાદજી અન્નાનપ્રસાદજી મહારાજ વીરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા.
વિષય : ગુજરાત દેવસ્થાન ઇનામ નાબૂદી કાયદો,૧૯૬૯ બાબત
DownloadDownload
1008.
Supreme Court Civil Appeal 5360 5363 of 2013
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિરુધ્ધ જી. ટી. એલ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને અન્યો. વગેરે
વિષય : મોબાઇલ ટાવર ચોક્કસપણે એક મકાન નથી, તે એન્ટ્રી લિસ્ટ II ના હેતુઓ માટે એક મકાન પણ રહેશે નહીં, જેથી રાજ્ય વિધાનસભાને તેના પર કર વસૂલવાની સત્તાથી વંચિત કરી શકાય.
DownloadDownload
1009.
Supreme Court Civil Appeal No. 759 of 1962
લક્ષ્મીદાસ ડાહ્યાભાઈ કાબરવાલા વિરુધ્ધ નાનાભાઈ ચુનીલાલ કાબરવાલા અને અન્ય
વિષય : ભાગીદારી અધિનિયમની કલમ ૩૭ હેઠળ હયાત ભાગીદારની જવાબદારી બાબત
DownloadDownload
1010.
Supreme Court Civil Appeal No.1090 of 1967
ગુલાબચંદ બાપાલાલ મોદી વીરુધ્ધ અમદાવાદ શહેરનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
વિષય : મિલકત વેરો બાબત
DownloadDownload
1011.
Supreme Court Civil Appeal 5360 of 2010
સિમેન્ટ કામદારોનું મંડળ વિરુદ્ધ ગ્લોબલ સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ (એચ. એમ. પી. સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ) અને અન્યો
વિષય : અરજદારની અરજી સંદર્ભે પ્રાદેશીક અધિકાર ક્ષેત્ર છે કે કેમ?
DownloadDownload
1012.
Supreme Court Civil Appeal No.8814 OF 2012
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ માનનીય શ્રી જસ્ટિસ આર. એ. મેહતા (નિવૃત) અને અન્ય
વિષય : ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ, ૧૯૮૬
DownloadDownload
1013.
Supreme Court Civil Appeal No.5405 of 1995
એએસએસટીટી. જનરલ. મેનેજર સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વગેરે વિરુદ્ધ કમિશનર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદ વગેરે.
વિષય : મિલકતના વેરાનું મૂલ્યાંકન
DownloadDownload
1014.
Supreme Court Civil Appeal No.517 to 534 of 1965
ગુજરાત રાજ્ય વિગેરે વિ. વાખતસિંહજી સુરસિંહજી વાઘેલા અને અન્યો, વિગેરે.
વિષય : નાબૂદી અધિનિયમની કલમ ૧૪ ના અર્થમાં જમીનની જાહેર માલિકી અથવા જમીનમાં અથવા તેના પરના કોઈપણ અધિકારમાં ટ્રાન્સફર કરવા સમાન નથી.
DownloadDownload
1015.
Supreme Court Civil Appeal No. 3702 of 2015 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) No. 1963/2014)
આશાપુરા ખાણ-કેમ લિમિટેડ વિરુદ્ધ ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ
વિષય : મધ્યસ્થતા અને સમજુતીના લેખની શરતો
DownloadDownload
1016.
Supreme Court Civil Appeal No. 278 of 1972
વી.બી. રાજુ વિ. ભારત સરકાર અને અન્યો
વિષય : બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ બાબત,બંધારણનો અનુચ્છેદ ૨૨૧,બંધારણનો અનુચ્છેદ ૩૧૪
DownloadDownload
1017.
Supreme Court Civil Appeal 5426 of 1997
યોગ્ય સત્તાધિકારી અને કમિશનર ઇન્કમ ટેક્ષ વિરુદ્ધ શ્રીમતી વર્શાબેન ભારતભાઈ શાહ અને અન્ય
વિષય : સ્થાવર મિલકત ના વેચાણ પાર લાગતા કર બાબતે
DownloadDownload
1018.
Supreme Court Civil Appeal No.482 of 2003
આવકવેરાના કમિશનર, અમદાવાદ વિરુદ્ધ સારાભાઈ હોલ્ડિંગ્સ પ્રા. લિ
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
1019.
Supreme Court Civil Appeal 5891 of 1997
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. વિરુદ્ધ પ્રવીણભાઈ જશભાઈ પટેલ અને અન્ય
વિષય : અરજીને દિવાની કાર્યરીતિ સંહિતા, ૧૯૦૮ (ટૂંકમાં 'સી પી સી') ના આદેશ XLVII ના નિયમ ૬ હેઠળ બરતરફ કરવા બાબતે
DownloadDownload
1020.
Supreme Court Civil Appeal 6043 of 1998
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિરુદ્ધ સૂર્યકાંત ચુનીલાલ શાહ
વિષય : જ્યારે કર્મચારી વિરુધ્ધ કેરેક્ટર રોલમાં કોઇ વિરુધ્ધની ટીપ્પણી ન હોય તેમજ જ્યારે કર્મચારીની પ્રમાણિકતા પર શંકા કરવામાં ન આવી હોય તેવા સંજોગોમાં આવા કર્મચારીને નોકરીમાંથી બરતરફ કરવામાં આવેલ હુકમ જાહેર હિતમાં કરવામાં આવેલાનું ગણી શકાય નહી.
DownloadDownload
1021.
Supreme Court Civil Appeal 6144 of 2008
આવકવેરાના કમિશનર, રાજકોટ વિરુદ્ધ મેસર્સ ગુજરાત સિદ્ધિ સિમેન્ટ લિમિટેડ.
વિષય : પાછલા વર્ષના આવકવેરામાં આવકવેરા ધારાની કલમ ૪૩/ એ(૧) હેઠળ લાભ મળવા બાબતે
DownloadDownload
1022.
Supreme Court Criminal Appeal No.1455-57 of 1976
આવકવેરાના કમિશનર વિ. પટેલ બ્રધર્સ એન્ડ કંપની લિમિટેડ,વગેરે
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમ ની કલમ ૩૭ (૨એ) મુજબ એન્ટરટેન્મેન્ટ ખર્ચ
DownloadDownload
1023.
Supreme Court Civil Appeal 6685 of 1999
વી. સુમતીબેન મગનલાલ મનાની (મૃત) કાનૂની પ્રતિનિધિ દ્વારા વિરુદ્ધ ઉત્તમચંદ કાશીપ્રસાદ શાહ અને અન્ય
વિષય : પક્ષકારો વચ્ચે ભાડાવાળી મિલ્કતના કબજા ભોગવટા અંગેની તકરાર બાબતે
DownloadDownload
1024.
Supreme Court Civil Appeal No. 1082 of 1965
એમ.એમ. પરીખ, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફીસર, સ્પેશયલ ઇન્વેસ્ટીગેશન સર્કલ વિ. નવાનગર ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. અને અન્ય એક
વિષય : આવકવેરા અધિનિયમની કલમ ૨૩એ હેઠળ આકારણીનો હુકમ,આવકવેરા અધિનિયમની કલમ ૩૪(૩) હેઠળ ચાર્જ વસૂલ કરવાની મર્યાદા
DownloadDownload
1025.
Supreme Court Civil Appeal 6978 of 2016
બક્ષી સિક્યુરીટી પર્સનલ સર્વિસીસ પ્રા. લિ. વિરુદ્ધ દેવકિશન કમ્પ્યુટેડ પ્રા. લિ. અને અન્યો
વિષય : સરકાર શ્રી ને અપીલકર્તા ની તરફેણમાં ટેન્ડરને આખરી સ્વરુપ આપવા આગળ વધવા મંજુરી આપવા બાબતે
DownloadDownload
1026.
Supreme Court Civil Appeal No.1466 of 1970
દાણીરેજી વ્રજલાજી, જુનાગઢ વિ. વાહુજી મહારાજ શ્રી ચંદ્રપ્રભા વિધવા મહારાજ એસ
વિષય : હિંદુ દત્તક અને જાળવણી અધિનિયમ, 1956ની કલમ 4 (એ)
DownloadDownload
1027.
Supreme Court Civil Appeal No. 1106 of 1976
વાણિયા સિલ્ક મિલ્સ પ્રા. લિ. વિ. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, અમદાવાદ
વિષય : વીમેદારને વીમા પેટે મળેલ રકમ પર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગૂ પાડવા બાબત
DownloadDownload
1028.
Supreme Court Civil Appeal No.2972 of 2001
એન. નાનાલાલ કિક્લાવાલા અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : જ્યારે ન્યાયાધીશ દ્વારા જે કરવું કાયદેસર છે તે કરવામાં તેમની વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો હોય, ત્યારે અન્ય કોઈ અદાલત તે વિવેકબુદ્ધિ પર સવાલ ઉઠાવી શકે નહીં
DownloadDownload
1029.
Supreme Court Civil Appeal No. 1117 of 1992
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિ. દિલબાગસિંઘ બલવંતસિંઘ અને અન્યો
વિષય : લારીગલ્લાંનું મહાનગરપાલિકાની ફૂટપાથ અને સાંકડી શેરીઓ પર અતિક્રમણ
DownloadDownload
1030.
Supreme Court Civil Appeal No.3040 of 1998
મેહસાણા જિલ્લા. કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ અને અન્ય વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : બેંકિંગ નિયમન અધિનિયમની કલમ ૫ (બી) અને ૬ (૧) (એ) અને ગુજરાત સોસાયટી અધિનિયમની કલમ ૭૧ની જોગવાઇ વચ્ચે રહેલ પ્રતિકુળતા અને વિસંગતતા
DownloadDownload
1031.
Supreme Court Civil Appeal No: 961 of 1966
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્વ આર. જી. તેરેદેસાઇ અને અન્ય
વિષય : બંધારણની કલમ ૩૧૧ (૨) ના અર્થમાં પ્રસ્તાવિત દંડ સામે રજૂઆત કરવાની વાજબી તક બાબત
DownloadDownload
1032.
Supreme Court Civil Appeal No.539 of 1976
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને બીજા વિરુધ્ધ મેસર્સ વુડ પેપર્સ લિમિટેડ. અને અન્ય
વિષય : સે઼ટ્રલ એક્સાઇસ અને કસ્ટમ્સ અપીલ
DownloadDownload
1033.
Supreme Court Civil Appeal No. 1152 of 1978
નવનીતલાલ સાકરલાલ વિ. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ
વિષય : વારસાઇ હેઠળ મળેલ (મૃતકની) મિલ્કત પર કરપાત્રતા
DownloadDownload
1034.
Supreme Court Civil Appeal No. 10481 of 1995
ગુજરાત રાજ્ય વિરુદ્ધ નરગીસ કે. પંતકી
વિષય : નોંધણી અધિનીયમ હેઠળ દસ્તાવેજ નોંધાયેલ ન હોવા માત્રથી જમીનના હકક કે અધિકારથી વંચીત રાખી શકાય નહીં.
DownloadDownload
1035.
Supreme Court Civil Appeal No.3153 of 2022
મણિબેન મગનભાઈ ભરિયા વિ. જિલ્લા વિકાસ કાર્યાલય દાહોદ અને અન્ય.
વિષય : આંગણવાડી કાર્યકર્તા/સહાયકો ધ્વારા પુરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ ને અનુલક્ષી તેમને મળતા પગાર/વેતનનાં લાભો અને તેમને પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુટી એક્ટ, ૧૯૭૨ લાગૂ પાડી તેઓને અન્ય નાંણાકીય લાભો આપવા બાબત
DownloadDownload
1036.
Supreme Court Civil Appeal No. 1446 of 1987
એેવરેસ્ટ ઔદ્યોગિક કોર્પોરેશન અને અન્ય. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય કોર્પોરેશન.
વિષય : રાજ્ય નાણાકીય નિગમ અધિનિયમ, ૧૯૫૧ ની કલમ ૩૧ વિશે
DownloadDownload
1037.
Supreme Court Civil Appeal No.3234 of 1996
વિશેષ ફરજ પરના (જમીન સંપાદન) અધિકારી અને બીજા વિ. શાહ મણિલાલ ચંદૂલાલ, વિગેરે
વિષય : કલમ ૫૨૯-એ અન્ય લેણદારોના અન્ય તમામ દાવાઓને ઓવરરાઇડ કરે છે, ભલે અદાલત દ્વારા હુકમનામું પસાર કરવામાં આવ્યું હોય
DownloadDownload
1038.
Supreme Court Civil Appeal No.631 of 1973
સેલ્સ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત વિરુદ્ધ યુનિયન મેડિકલ એજન્સી
વિષય : નોંધાયેલ વેપારીની વ્યાખ્યા બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા
DownloadDownload
1039.
Supreme Court CIVIL APPEAL NO. 1647 OF 2021 [ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.3936 OF 2021]
પી.એ.એસ.એલ. વિન્ડ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ જીઇ પાવર કન્વર્ઝન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
વિષય : શું ભારતમાં સંસ્થાપિત બે કંપનીઓ ભારતની બહાર લવાદી માટે કોઈ મંચ પસંદ કરી શકે?
DownloadDownload
1040.
Supreme Court Civil Appeal No.3303 of 2005
ઇન્ડિયન બેંક વિ. ગોધરા નાગરિક સહકારી ધિરાણ સોસાયટી લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : બેન્ક તેના કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલ ક્રૃત્ય માટે રચનામત્મક રીતે જવાબદાર છે
DownloadDownload
1041.
Supreme Court Civil Appeal No. 6468 of 2012
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યાે વિરુદ્ધ અરવિંદકુમાર ટી. તિવારી અને અન્ય
વિષય : રહેમરાહે નિમૂણક બાબત
DownloadDownload
1042.
Supreme Court Civil Appeal No.1207 of 1978
આવકવેરાના કમિશનર,ગુજરાત વિ. અરવિંદ મિલ્સ લિમિટેડ
વિષય : વિનિમય દરમાં વધઘટને પરિણામે વાસ્તવિક ખર્ચમાં વધારો કે ઘટાડો વિકાસ રિબેટના હેતુઓ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
DownloadDownload
1043.
Supreme Court Civil Appeal No. 1456 of 1966
દેધ નાથુરાજા (મૃત) વતી કા.પ્ર. વિ. એલ. અંઘા નાથુ જમાલ (મૃત) વતી કા.પ્ર. અને અન્યો
વિષય : ગુજરાત હાઇકોર્ટની સત્તા અને અધિકારક્ષેત્ર વચ્ચે ભેદ.,રાજ્યો પુનર્ગઠન અધિનિયમ, ૧૯૫૬,બોમ્બે હાઇકોર્ટની હુકુમત અને ગુજરાત હાઇકોર્ટની હુકુમત
DownloadDownload
1044.
Supreme Court Civil Appeal No. 2200 of 1969
નવીનચંદ્ર રામનલાલ વિરુધ્ધ કાલિદાસ ભૂદરભાઈ અને અન્ય
વિષય : બોમ્બે ટેનન્સી એન્ડ એગ્રિકલ્ચરલ લેન્ડ્સ એક્ટ, ૧૯૪૮
DownloadDownload
1045.
Supreme Court Civil Appeal No.1044 of 1968
અમદાવાદ એમ.એફ.જી. અને કેલિકો પીટીજી. કો. લી. વિ. રામ તાહેલ રામાનંદ અને બીજા.
વિષય : ઔદ્યોગિક વિવાદ અધિનિયમ
DownloadDownload
1046.
Supreme Court Civil Appeal No.3726 of 1984
તખત્રી શિવદતરાય માંકડ વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સરકારી કર્મચારી સામેની ખાતકિય તપાસ પૂર્ણ થતા પહેલા કર્મચારી નિવૃત થાય તો પણ ખાતાકિય શિક્ષાત્મક પગલા લઇ શકાય
DownloadDownload
1047.
Supreme Court Civil Appeal No. 1464 of 1972
ગુજરાત રાજ્ય વિ. પંચ ઓફ મણિ હમામની પોળ અને અન્યો
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ અન્વયે વ્યક્તિગત નોટીસની આવશ્યકતા
DownloadDownload
1048.
Supreme Court Civil Appeal No. 2321 of 1984
ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિરુધ. એન.યુ.રાજગુરુ અને અન્ય.
વિષય : ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સભ્યોની નિમણુક બાબત
DownloadDownload
1049.
Supreme Court Criminal Appeal No. 15 of 2010
મુકેશભાઈ ગોપાલભાઈ બારોટ વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નિર્દોષતા સામેની અપીલમાં ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા દખલગીરી ઓછામાં ઓછી હોવી જોઈએ અને માત્ર એવા કિસ્સાઓમાં જ હોવી જોઈએ કે જ્યાં ટ્રાયલ કોર્ટનો ચુકાદો અયોગ્ય હોય અથવા પુરાવા અભાવ વિહીન હોઇ.
DownloadDownload
1050.
Supreme Court Civil Appeal No.4466 of 1996
લીલાબેન ઉદેસિંગ ગોહેલ વિ. ઓરિએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : અકસ્માત વળતર એક સાથે નહી પરંતુ, દર મહીને નિયમિત, યોગ્ય માત્રામાં વ્યાજસહ, લાંબાગાળા સુધી ચુકવાતુ રહે તેવી વ્યવસ્થા કરતો હુકમ ટૂીબ્યુનલે કરવો જોઇશે.
DownloadDownload
1051.
Supreme Court Civil-Appeal No. 2976/91 and 2674 of 1982
ગાર્ડન સિલ્ક મિલ્સ લિમિટેડ. અને વગેરે.. વગેરે.. વિરુધ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યો
વિષય : કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટ, 1975-કલમ 3 (એ) વિશે.
DownloadDownload
1052.
Supreme Court Civil Appeal No. 1655 of 1972
એડીશનલ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, ગુજરાત ૧, અમદાવાદ વિ. મેસર્સ ગુર્જર ગ્રેવર્સ પ્રા. લિ.
વિષય : ઈન્કમ ટેક્ષ અધિનિયમ હેઠળ ની અપીલ,આવકવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૧
DownloadDownload
1053.
Supreme Court Civil Appeal No.5225 of 2012
અશોક કુમાર શાંતીલાલ પટેલ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડીયા અને બીજા
વિષય : "પ્રતિનિયુક્તિ પર બદલી" અને "પ્રતિનિયુક્તિ પર નિમણૂક" વચ્ચે તફાવત છે
DownloadDownload
1054.
Writ Petition No. 467 of 1972
થાઓરભાઈ કેવેલભાઈ પટેલ વિરુદ્વ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ગુજરાત શહેરી વિસ્તારમાં ખાલી જમીન હસ્તાંતરણ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમન
DownloadDownload
1055.
Supreme Court Civil Appeal No.7208 of 2010
હુસૈન અલ્લારખા દરિયા અને અન્યો વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : જયારે જરૂરી પક્ષકારે અપીલ નો ફાઇલ કરી હોય તેવા સંજોગોમાં તેને સેકન્ડ અપીલ કરવાની પરવાનગી આપી શકાય નહી
DownloadDownload
1056.
Supreme Court Civil Appeal No. 1751 of 1994
બ્લુમ ડેકોર લિ. વિગેરે વિગેરે વિ. સુભાષ હિંમતલાલ દેસાઇ અને અન્યો વિગેરે
વિષય : કંપની અધિનિયમ અને શેરબજાર/મૂડીબજારમાં પ્રોસ્પેક્ટ દાખલ કરવા બાબત
DownloadDownload
1057.
Supreme Court Civil Appeal No. 1823 of 1969
હીરાલાલ ઠાકોરલાલ દલાલ વિ. બ્રોચ મ્યુનિસિપાલિટી અને અન્યો
વિષય : બોમ્બે મ્યુનિસિપલ બ્યુરો અધિનિયમ, ૧૯૨૫
DownloadDownload
1058.
Supreme Court Civil Appeal No.7957 of 1996
મોહમ્મદ કાસમ હાજી ગુલમભાઈ વી. બેકરાલી ફતેહાલી (મૃ) કા.પ્ર. દ્વારા
વિષય : વ્યવસાયીક મીલકત ભાડુત દવારા પોતાના પુત્રને અન્ય વ્યવસાય માટે પેટાભાડે આપવા સામે પ્રતીબંધ
DownloadDownload
1059.
Supreme Court Civil Appeal No. 1124 of 1987
મેસર્સ એસ્કોર્ટ્સ ફાર્મ (રામગઢ) લિમિટેડ વિરુદ્ધ આવકવેરા આયુક્ત, નવી દિલ્હી
વિષય : આવકવેરા હેઠળ આવકનું મૂલ્યાંકન
DownloadDownload
1060.
Supreme Court Civil Appeal No.1964 of 1989
ગુજરાત રાજ્ય વિ. ગોપાલભાઈ બેચરભાઈ
વિષય : જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ની કલમ ૧૧ હેઠળનો એવોર્ડ
DownloadDownload
1061.
Supreme Court Civil Appeal No.1102 of 1975
રાયપુર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડ વિરુદ્ધ ઓખાભાઈ દેવરાજભાઈ પટણી
વિષય : શ્રમ અદાલતમાં કલમ ૭૯ (૧) હેઠળની અરજી સંપર્ક પત્ર પ્રાપ્ત થયાથી ૧પ દિવસનો સમયગાળૉ સમાપ્ત થયા બાદ 3 મહિના ની અંદર દાખલ કરવી જોઇએ.
DownloadDownload
1062.
Supreme Court Civil Appeal No.1843 of 1997
અશોક હુર્રા વિ. રૂપા અશોક હુર્રરાપા બિપિન ઝવેરી
વિષય : હિંદુ મેરેજ એક્ટની કલમ-૧૩બી હેઠળ પરસ્પર સંમતિ દ્વારા છૂટાછેડાનો હુકમનામું પસાર કરશે
DownloadDownload
1063.
Supreme Court Civil Appeal No.1110 of 2010
રિલાયન્સ સેલ્યુલોઝ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
વિષય : આર્બિટેશન એક્ટ હેઠળ વ્યાજ આપવા સંબંધિત કાયદો
DownloadDownload
1064.
Supreme Court Civil Appeal No.7939 of 2019 (Arising from SLP(C) No. 7003 of 2017)
યતીનકુમાર જસુભાઈ પટેલ અને અન્યો વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય.
વિષય : અનુસ્નાતક તબીબી પ્રવેશ માટે "સંસ્થાકીય પસંદગી" બાબત
DownloadDownload
1065.
Supreme Court Criminal Appeal No.250 of 1964
ગુજરાત રાજ્ય વિરુધ્ધ મણિલાલ જોઇતારામ એન્ડ કંપની.
વિષય : બિન તબદિલીપાત્ર વિશિષ્ટ વિતરણ કરારો, કોઇ વાસ્તવિક  વિતરણ વિના.
DownloadDownload
1066.
Supreme Court Civil Appeal No.1113 of 1974
એસ.બી.પટવર્ધન અને અન્ય વગેરે. વિ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : સીધી ભરતી
DownloadDownload
1067.
Supreme Court Criminal Appeal No 309 of 2012
બાવો @ મનુભાઈ અંબાલાલ ઠાકોર વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટના ટૂાયલ કોટૃના ચુકાદાને માન્ય રાખતા હુકમ સામે અપિલ.
DownloadDownload
1068.
Supreme Court Criminal Appeal No.695 of 2016
સુરજસિંહ ઉર્ફે સોનુ સુરજસિંહ કલેકટરસિંહ ઉર્ફે સેવારામ રાજપૂત વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ની કલમ ૩૬૪-એ
DownloadDownload
1069.
Supreme Court Civil Appeal No.1374 of 1974
મોરબી મ્યુનિસિપેલિટી વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય સાથે જુનાગઢ નગરપાલીકા વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : મ્યુનિસિપાલિટીસ્ઃ ગુજરાત મ્યુનિસિપાલિટીસ્ નગરપાલિકા અધિનિયમ, ૧૯૬૩ ની વિસ્તૃત ચર્ચા.
DownloadDownload
1070.
Supreme Court Criminal Appeal No 314 of 1974
ઉમેદભાઈ જાદવભાઈ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ટૂાયલ કોટૃના નિર્દોષ ઠરાવતા ચુકાદા સામે હાઇકોર્ટે કરેલ સજાને પડકાર .
DownloadDownload
1071.
Supreme Court Criminal Appeal No 400 of 1998
ગુજરાત રાજ્ય વી. મોહમ્મદ અતીક અને બીજા
વિષય : ગુનાની કબુલાત
DownloadDownload
1072.
Supreme Court Civil Appeal No.3018 of 2006
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. કરશનભાઈ કે. રબારી અને અન્ય
વિષય : સેવાવિષયક બાબત
DownloadDownload
1073.
Supreme Court Civil Appeal No.2469 of 1969
ઠાકોરશ્રી નાહરસિંહજી દોલતસીંગજી અને બીજા ૨. વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા
વિષય : બોમ્બે મર્જ્ડ ટેરીટરીઝ એન્ડ એરીયાઝ (જાગીરદારી નાબુદી ) એક્ટ ૧૯૫૩,
DownloadDownload
1074.
Civil Appeal No.1858 of 2002
વેલ્થ ટેક્સ કમિશનર, ગુજરાત વિ. લવ. એસ. કિનારીવાલા
વિષય : બી.ઓ.ની રચના તથા સંપત્તીની સોંપણી ખોટી કે બનાવટી ન હતી તો સંપત્તિ અધિનિયમની કલમ-૨૭(૧) મુજબ રેફરન્સ કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.
DownloadDownload
1075.
Supreme Court Criminal Appeal No 467 of 1988
મોહમ્મદ અખ્તર હુસૈન અલીસ ઇબ્રાહિમ અહેમદ ભાટી વિરુદ્ધ આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર ઓફ કસ્ટમ્સ (પ્રિવેન્શન) અમદાવાદ અને અન્યો
વિષય : સજાઓની રીત.
DownloadDownload
1076.
Supreme Court Civil Appeal No.1898 of 1976
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય વિ. મહારાજ શ્રી અમરસિંહજી હિમતસિંહજી
વિષય : મિલ્કત જાગીર હોવા બાબતે મામલતદારશ્રીએ કરેલ હુકમમાં કલેકટરશ્રી લેન્ડ રેવન્યુ કોડની કલમ ૩૭(૨) હેઠળ ક્યારે હસ્તક્ષેપ કરી શકે.
DownloadDownload
1077.
Supreme Court Criminal Appeal No 1503 of 2012
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન વિરુદ્ધ અમિતભાઈ અનિલચંદ્ર શાહ અને અન્ય
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ ની કલમ ૪૩૯ અન્વયે જામીન આપવા તથા જામીન રદ કરવાના સંજોગો અલગ-અલગ હોય છે.
DownloadDownload
1078.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1211 of 1999
મનોહર એમ. ગાલાની વિરુધ્ધ અશોક એન. અડવાણી અને અન્ય
વિષય : શું ભારતીય ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમની કલમ-૧૯૫ હેઠળનો બાધ જયુડિશીયલ મેજીસ્ટૂેટ સંજ્ઞાન લેતા પહેલા વિચારમાં લઈ શકે ?.
DownloadDownload
1079.
Supreme Court Criminal Appeal No 554 of 1999
ભગવાન રામ શિંદે ગોસાઈ અને અન્ય. વિરુદધ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : સજાના સસ્પેન્શન માટે અપીલમાં આદેશ.
DownloadDownload
1080.
Supreme Court Criminal Appeal No.2298 of 2010
મયંક એન શાહ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા.
વિષય : છેતરપિંડી
DownloadDownload
1081.
Supreme Court Civil Appeal No 8266 of 2001
લક્ષ્મીકાંત વી. પટેલ વિરૂધ્ધ ચેતનભટ્ટ શાહ અને બીજા.
વિષય : ર્ટેડમાર્કના કિસ્સામાં મનાઇ હુકમ આપવા માટેના સિધ્ધાંતો
DownloadDownload
1082.
Supreme Court Criminal Appeal No 770 of 1991
હરગોવંદાસ દેવરાજભાઈ પટેલ અને બીજા. વિ. ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦
DownloadDownload
1083.
Supreme Court Civil Appeal No.533 of 1975
આર. એસ. જોશી, એસ. ટી. ઓ. ગુજરાત વગેરે, વગેરે વિ. અજીત મિલ્સ લિમિટેડ, અમદાવાદ અને અન્ય. વગેરે
વિષય : વેચાણ વેરા અધિનિયમ મુજબ કર વસુલાત અંગેની અપીલ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દવારા મંજુર કરવામા આવેલ
DownloadDownload
1084.
Supreme Court Criminal Appeal No 126 of 1972
જગત સિંહ કિશોર સિંહ દરબાર વગેરે વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય :  બોમ્બે જુગાર નિવારણ અધિનિયમ,૧૮૮૭ 
DownloadDownload
1085.
Supreme Court Criminal Appeal No 841 of 2016
યતીન નરેન્દ્ર ઓઝા વિરુદ્ધ ખેમચંદ રાજારામ કોષ્ઠી અને અન્યો
વિષય : કોર્ટના અનાદરની કાર્યવાહી બાબત
DownloadDownload
1086.
Supreme Court Criminal Appeal No 198 of 1964
માણેકલાલ જીણાભાઈ કોટ વિ. ગુજરાત રાજ્ય અને બીજા.
વિષય : ફેક્ટરી એક્ટ ૧૯૪૮
DownloadDownload
1087.
Supreme Court Criminal Miscellaneous Petition No 4827 of 2004
ઝહિરા હાબીબુલ્લાહ શેખ અને અન્ય વગેરે વી. ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વગેરે
વિષય : ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩
DownloadDownload
1088.
Supreme Court Civil Appeal No.2134 of 1994
ગુજરાત રાજ્ય વિ. મેઘજી પેથરાજ શાહ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
વિષય : પુવૅ નિણીૅતવાદનો સિધ્ધાંત સમાન પક્ષકાર હોય તે લાગુ પાડી શકાય.
DownloadDownload
1089.
Supreme Court Criminal Appeal No 2221 of 2014
જે. વી. બહરુની અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : નેગોશિએબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, ૧૮૮૧ 
DownloadDownload
1090.
Supreme Court Civil Appeal No.2663 of 1997
ભૌતિક સંશોધન લેબોરેટરી (પી.આર.એલ) વિ. કે. જી. શર્મા
વિષય : શું પી.આર એલ નું ઔધોગીક વિવાદ અધિનિયમની કલમ ૨(જે) માં આપેલ ઉધોગની વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થાય છે ?
DownloadDownload
1091.
Supreme Court Civil Appeal No.2372 of 2001
કેડિલા હેલ્થકેર લિમિટેડ વિ. કેડિલા ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ
વિષય : ટ્રેડમાકૅ ડિસેપ્ટીવ છે કે નહી તે માટેના માપદંડો
DownloadDownload
1092.
Supreme Court Civil Appeal No.2671 of 1991
મેસર્સ નેશનલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની. લી વિ. શ્રીમતિ જિજુભાઈ નથુજી દાભી અને બિજાઓ
વિષય : શું વીમા પોલીસી કાર્યત્મક હતી તે સમય દરમ્યાન અકસ્માતનો બનાવ બનેલ છે કે કેમ?
DownloadDownload
1093.
Supreme Court Civil Appeal No.5700 of 2021
એરસેલર મિત્તલ નિપોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ વિ. એસ્સાર બલ્ક ટર્મિનલ લિમિટેડ
વિષય : આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સીલીએશન એક્ટ, ૧૯૯૬ હેઠળ આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલની રચના થયા બાદ કલમ ૯(૧) મુજબની અરજી વિચારણા હેઠળ કોટૅ લઇ શકે તથા શુ કોટૅ સદર કાયદાની કલમ ૧૭ મુજબ દાદ ના પ્રભાવ અંગે વિચારણા કરી શકે તથા કલમ ૯(૩) મા જણાવેલ વિચારણા નો અથૅ શુ છે.
DownloadDownload
1094.
Supreme Court Civil Appeal No 3341 of 2000
મેસર્સ એસ. એમ. ડાયચેમ લિમિટેડ. વી. મેસર્સ કેડબરી (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ.
વિષય : ટ્રેડમાર્ક બબાત
DownloadDownload
1095.
Supreme Court Civil Appeal No. 1734 of 1980
હાજી ઉસ્માનભાઈ હસનભાઈ કુરેશી અને અન્યો. વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય
વિષય : પશુ સંવર્ધન
DownloadDownload
1096.
Supreme Court Civil Appeal No. 5131 - 5133 of 2016 Arising Out of SLP (Civil) 2210-2212 of 2011 with Civil Appeal 5136 of 2016
એઇત્ઝેન બુલ્ક એ/એસ. વિ. આશાપુરા માઇનકેમ લિ. અને અન્ય એક
વિષય : લવાદની નિયુક્તિ,મધ્યસ્થતા અને સમજુતીના લેખની શરતો
DownloadDownload
1097.
Supreme Court Civil Appeal No. 5321 - 5322 of 2013 Arising Out of SLP (C) 13619 - 13620 of 2012
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. પી.ડબલ્યુ.ડી. વર્કર્સ યુનિયન અને અન્યો વિ.
વિષય : સેવાનિયમો,સેવાવિષયક બાબત
DownloadDownload
1098.
Supreme Court Civil Appeal No. 1746 of 2006
ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વિરુદ્ધ મેસર્સ અંબિકા મિલ્સ કંપની લિમિટેડ અને અન્યના સત્તાવાર લિક્વિડેટર.
વિષય : ઓએનજીસી દ્વારા ગેસના પુરવઠા માટે ભાવ માળખું નક્કી કરવા બાબત
DownloadDownload
1099.
Supreme Court Civil Appeal 1508 of 1971
ગુજરાત રાજ્ય અને અન્યો વિ. પટેલ ચતુરભાઈ નરસીભાઈ અને અન્યો.
વિષય : જમીન સંપાદન અંગેની જોગવાઇઓ
DownloadDownload
1100.
Supreme Court Civil Appeal No. 5497 of 1995
ગુજરાત ઇલેક્ટ્રીસીટી બોર્ડ, થર્મલ પાવર સ્ટેશન, ઉકાઇ, ગુજર વિ. હિન્દ મજદૂર સભા અને અન્યો
વિષય : કરાર આધારિત કામદારો બાબત
DownloadDownload
1101.
Supreme Court Civil Appeal No.6054 of 2015
ચીફ કંટ્રોલિંગ રેવન્યુ ઓથોરિટી વિ. કોસ્ટલ ગુજરાત પાવર લિમિટેડ અને અન્યો
વિષય : અનેક લેખોના અમલ માટે એક લેખ કરવામાં આવે ત્યારે તે તમામ લેખ માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચુકવવાપાત્ર છે.
DownloadDownload
1102.
Supreme Court Civil Appeal 1573 of 1972
નારાયણ ભોંડૂ પિમ્પુતકર અને અન્ય. વિરુધ્ધ સામાવાળા લક્ષ્મણ પુરષોત્તમ પિમ્પુતકર અને અન્ય.
વિષય : એમ. પી. એબોલિશન ઓફ પ્રોપરાઇટરી રાઇટ્સ (એસ્ટેટ, મહલ, એલિયેનેટેડ લેન્ડ્સ) એક્ટ, 1950
DownloadDownload
1103.
Supreme Court Civil Appeal No. 3340 of 2023
દિલ્હી વિકાસ સત્તામંડળ વિ. નરેન્દ્ર કુમાર જૈન અને અન્ય
વિષય : પ્રતિવાદીઓ નોંધાયેલા માલિકો નથી અને તેઓ અનુગામી ખરીદનાર છે
DownloadDownload
1104.
Supreme Court Civil Appeal No. 7283 of 2022
સરૂપ સિંહ @રામ સરૂપ વિ. એચ. ડી. એફ. સી. એર્ગો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ અને અન્ય
વિષય : નિર્ભરતાના નુકસાનનો ચુકાદો આપતી વખતે, ઉચ્ચ અદાલતે ભવિષ્યની સંભાવનાઓ અંગે કોઈ ચુકાદો/વિચારણા કરી નથી
DownloadDownload
1105.
Supreme Court Civil Appeal No. 11381 of 2013
બી. લક્ષ્મણ વગેરે વિ. ડિવિઝનલ મેનજર, ન્યૂ ઇન્ડિયા એસ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ વગેરે
વિષય : એક્સ-રે બાદ અપીલકર્તાઓની શારીરિક તપાસ કરાઇ હોવાથી કમિશ્નર સમક્ષ એક્સ-રે કરાવવાની જરૂર નથી
DownloadDownload
1106.
Supreme Court Civil Appeal No. 11262 of 2018
પાવર ઓફ એટર્ની હોલ્ડર પી. આઈ. બાબુ અને અન્ય દ્વારા ડૉ. બેનોય ઇડિકુલા બાબુ વિ. ડો. નિશા સાઇરા બેનોય અને અન્ય
વિષય : છૂટાછેડા માં સમાધાન
DownloadDownload
1107.
Supreme Court Civil Appeal No. 14731 of 2015
જ્ઞાન ચંદ અને અન્ય વિ. ગુરલાભ સિંઘ અને અન્ય
વિષય : પુરાવાઓની ગેરહાજરીમાં પરિવહન ઉપક્રમની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરવા માટેના કારણો પૂરતા નથી
DownloadDownload
1108.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1163 of 2011
સત પ્રકાશ વિ. હરિયાણા રાજ્ય અને અન્ય
વિષય : કેસના રેકોર્ડ પર જાતીય સંબંધ અંગેનો કોઈ આધાર નથી
DownloadDownload
1109.
Supreme Court Civil Appeal No.8 of 2014
દિલ્હીનો રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ અને બીજા વિ. સુભાષ ચંદર ખત્રી અને અન્ય
વિષય : જમીન સંપાદન, પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપન અધિનિયમ, ૨૦૧૩ માં કલમ ૨૪(૨) હેઠળ વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાના અધિકાર
DownloadDownload
1110.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1226 of 2011
લિલ્લુ ઉર્ફે રાજેશ અને બીજા વિ. હરિયાણા રાજ્ય
વિષય : બળાત્કારથી બચેલા લોકો કાનૂની આશ્રય મેળવવા માટે હકદાર છે
DownloadDownload
1111.
Supreme Court Criminal Appeal No 1515 of 2014
શ્યામ નારાયણ પાંડે. વિરુદ્ધ યુ. પી. રાજ્ય
વિષય : ૩૮૯(૧) ફોજદારી કાર્યનીતિ અધિનિયમ ૧૯૭૨ સજા મોફૂકી નો અવકાશ
DownloadDownload
1112.
Supreme Court Civil Appeal No.3168 of 1986
મૃત મહારાજ પુરષોત્તમલાલ મહારાજના વારસદાર, જુનાગઢ વિરૂદ્ધ જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અને અન્ય
વિષય : ગુરુસેવા અને પ્રદેશ સેવાની આવક જાહેર ટ્રસ્ટ નો ભાગ નથી.
DownloadDownload
1113.
Supreme Court Criminal Appeal No. 1414 of 2008
કુશા લક્ષ્મણ વાઘમારે વિ. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય
વિષય : ક્રિમિનલ અપીલ ૩૦૨ ની આજીવન કેદની સજાનું કલમ ૩૦૪ ભાગ ૨ માં રૂપાંતર
DownloadDownload
1114.
Supreme Court Criminal Appeal No 1564 of 2014
નરીન્દર સિંહ. વિરુદ્ધ હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ય.
વિષય : લાંચ રૂશ્વત અધિનિયમ અન્વયે નામદાર ઉચ્ચ અદાલત નો સજા નો હુકમ કાયમ રાખ્યો.
DownloadDownload
1115.
Supreme Court Civil Appeal No. 201 of 2020
નંદકિશોર શ્રવણ અહિરરાવ વિ. કોસન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (પી) લિમિટેડ
વિષય : અપીલકર્તા સેવાની કાલ્પનિક સાતત્યતા તેમજ ૨૫ ટકા પાછા વેતનની ચુકવણી માટે હકદાર છે.
DownloadDownload
1116.
Supreme Court Miscellaneous Appeal No. 1769 of 2021
પ્રવિણ કુમાર, સી.પી. વિ. કેરળ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન અને અન્યો
વિષય : ચુકાદાના મથાળે સામાવાળાના નામમાં સુધારો- મંજૂર
DownloadDownload
1117.
Supreme Court Criminal Appeal No 1581 of 2009
સુ શ્રી. એસ. વી. સુનીલ કુમાર અને અન્ય
વિષય : ક્રિમીનલ અપીલ-આરોપી નું મૃત્યુ થવાથી અપીલ રદ (અબેટ) કરવામાં આવી.
DownloadDownload
1118.
Supreme Court Miscellaneous Application No. 1770 of 2021
શ્રી રાજીવ નોહવર વિ. ચીફ કંટ્રોલિંગ રેવન્યુ ઓથોરિટી, મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, પુણે અને અન્યો
વિષય : એક શબ્દ(કલેક્ટર ઓફ સ્ટમ્પ્સ, મુંબઇ) ની જગ્યા એ બીજો શબ્દ (કલેક્ટર ઓફ સ્ટેમ્પ્સ, પુણે રુરલ”) મુકેલ હોવાથી મિસલેનીયસ અપીલ
DownloadDownload
1119.
Supreme Court Miscellaneous Appeal No 1278 of 2023
મેસર્સ. જર્માઇન કેપિટલ એલ.એલ.સી. દુબઇ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન અને અન્યો
વિષય : આદેશ માં લાદેલ શરત ફેરફાર/સુધારા અરજી-મંજૂર
DownloadDownload
1120.
Supreme Court Civil Appeal No.4849 of 1992
ચંદ્રકાન્ત તુકારામ નિકમ અને અન્ય વિરૂદ્ધ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને અન્ય
વિષય : કામદારો દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલ દાવાઓ માટે દિવાની અદાલતને હકૂમત રહેલી નથી, તે માટે ઔધોગીક વિવાદ અધિનીયમ નીચે સંસ્થાપિત સંકુલ/અદાલત યોગ્ય છે.
DownloadDownload
1121.
Supreme Court Miscellaneous Appeal No 1608 of 2021
મેસર્સ. મગધ સુગર એન્ડ એનર્જી લિ. વિરુદ્ધ બિહાર રાજ્ય અને અન્યો
વિષય : ટાઇપોગ્રાફિકલ ભૂલ સુધારવા પરચુરણ અરજી-મંજુર
DownloadDownload
1122.
Supreme Court Civil Appeal No 5274 of 2008
રાજસ્થાન રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ અને અન્ય વિરુદ્ધ મદુ ગિરી (મૃત) વતી તેમના વારસો અને અન્ય
વિષય : માર્ગ પરિવહન નિગમના કર્મચારીઓના પેન્શન બાબત
DownloadDownload
1123.
Supreme Court Civil Appeal No.5438 of 1993
બ્રાસ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન ઓફ મોનરોવિયા, બર્મુડા વિરુદ્ધ ઓરિએન્ટ મિડલ ઇસ્ટ લાઇન્સ લિમિટેડ, સાઉદી અરેબિયા અને અન્ય
વિષય : વિદેશી એવાર્ડ (માન્યતા અને અમલીકરણ) અધિનિયમ, ૧૯૬૧ મુજબ દીવાની અદાલતનુ અધિકારક્ષેત્ર
DownloadDownload
1124.
Supreme Court Civil Appeal No.10111 of 1983
અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ વિરુદ્વ શરદકુમાર જયંતિકુમાર પાસાવાલા અને બીજા
વિષય : કરવેરા તથા વિકાસ ફી લાદવા તથા વસુલ લેવા બાબતે
DownloadDownload
1125.
Supreme Court Civil Appeal No.5937 of 2019
અંજના મિત્તલ વિરુદ્ધ ઓઇલ અને નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
વિષય : બરતરફી કાયદાની પ્રક્રિયાને અનુસર્યા વિના અને તપાસ કર્યા વિના થવી જોઈએ નહીં.
DownloadDownload
1126.
Supreme Court Civil Appeal No.6164 of 2022
વેલાયુધન વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રીય વીમા કંપની લિમિટેડ અને અન્ય.
વિષય : અકસ્માતના કારણે થયેલ ગંભીર ઇજાઓ, લાંબા સમય સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું અને પીડા, આઘાત અને વેદના અને આઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને શું યોગ્ય વળતર હોય શકે?
DownloadDownload
1127.
Supreme Court Civil Appeal No.6450 of 2012
ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ સેન્ટ્રલ સેલ્સ ટેક્સ એપેલેટ ઓથોરિટી અને અન્યો.
વિષય : કેન્દ્ર – રાજ્ય વચ્ચે કરવેરાની વહેંચણી બાબત.
DownloadDownload
1128.
Supreme Court Civil Appeal No. 342 of 2023
દિલ્હી વિકાસ સત્તામંડળ વિરુદ્ધ શકુંતલા દેવી અને અન્યો
વિષય : ઇન્દોર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (ઉપરોક્ત) ના કેસમાં આ અદાલત દ્વારા નિર્ધારિત કાયદાને લાગુ કરીને, હાઈકોર્ટ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા વિવાદિત ચુકાદા અને આદેશને રદ કરવામાં આવે છે
DownloadDownload
1129.
Supreme Court Criminal Appeal No.1523 of 2014
મેસર્સ અજીત સીડ્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ કે. ગોપાલ કૃષ્ણૈયા.
વિષય : નેગોશીયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, ૧૮૮૧ની કલમ ૧૩૮ હેઠળની નોટિસ બાબત.
DownloadDownload
1130.
Supreme Court Civil Appeal No.944 of 2023
દિલ્હી વિકાસ સત્તામંડળ વિરુદ્ધ એમ. જી. એસ. (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યો
વિષય : અનુગામી ખરીદનાર હોવાથી વિવિધ ચુકાદાઓ ધ્યાને લેતા ઉપરોક્ત નિર્ણયોમાં આ અદાલતે અવલોકન કર્યું હતું અને ઠરાવ્યું હતું કે સંપાદનની સમાપ્તિ માટે દાદ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી
DownloadDownload
1131.
Supreme Court Civil Appeal No.8379 of 2014
યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્યાે વિ. કર્નલ (ટી.એસ.) પી. ડી. પૂનેકર
વિષય : સશસ્ત્ર મેડિકલ કોર્પ્સને વિદેશમાં અભ્યાસ રજાના વિસ્તૃત સમયગાળા માટે ચૂકવણી કરતો અહેવાલ